دولت بوتان لایحه‌ای را برای تصویب ابتکار بنگلادش، بوتان، هند ونپال درمجلس سنای آن کشور ارائه خواهد نمود.

دولت بوتان لایحه‌ای را برای به تصویب رساندن ابتکار بنگلادش، بوتان، هند ونپال مخففاً موسوم به بی بی آی ان بخاطر رابطه جاده‌ای و راه آهن در مجلس سنای آن کشور ارائه خواهد نمود. معاون وزیر خارجه بنگلادش شهیدالحق درگفتگو با خبرنگاران به مناسبت بازدید دکتر لوته شیرینگ نخست وزیر بوتان از بنگلادش گفت که بی بی آی ان یک ابتکار بزرگ دراین منطقه برای بهتر ساختن رابطه راه و جاده‌ای می باشد. او اظهار امیدواری نموده که پارلمان بوتان این لایحه را بزودی تصویب خواهد نمود.  

قرارداد خودروهای ابتکار بی بی آی ان توسط چهار کشور عضو یعنی بنگلادش، هند ونپال درسال ۲۰۱۵ به امضا رسانده شده بود اما بوتان تابحال این قرارداد را تصدیق وتصویب نکرده است.