در رویداد انفجار یک خمپاره غیرمنفجرشده در استان شرقی لقمان افغانستان هفت کودک کشته و ده تن دیگر مجروح شدند.

بگفته یک افسر دیروز در افغانستان هفت کودک کشته و ده تن دیگر مجروح شده هنگامیکه یک گلوله خمپاره غیرمنفجرشده در استان شرقی لقمان منفجر شد. سخنگوی استان لقمان اسدالله دولت زئی گفت که علل این که چطور این کودکان این خمپاره را یافته و چطور آن منفجر شده تحت رسیدگی قرار دارند. او گفت که  سنِّ همه قربانیان کمتر از پانزده سال بود. این انفجار در حومه‌های شهر میهتارلام پایتخت این استان بوقوع پیوست