مبارزات انتخاباتی برای دومین مرحله انتخابات مجلس مردم هند به اوج رسیده است.

مبارزات انتخاباتی برای دومین دوره انتخابات لوک سبا که در روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت تشدید یافته است. دراین مرحله انتخابات ۹۷ حوزه انتخاباتی گسترده در ۱۳ ایالت و قلمروهای تحت حکومت مرکزی به پای صندوق رای خواهند رفت. رهبران برجسته بشمول نخست وزیر نارندرا مودی، رئیس حزب بی جِ پی امیت شاه، رئیس حزب کنگره راهول گاندی و رئیس حزب بی اس پی مایاوتی برای کسب حمایت برای کاندیدهای شان جلسات عمومی را تشکیل می دهند. رهبر ارشد حزب بی جِ پی و نخست وزیر نارندرا مودی گفته است که دولت ائتلاف دموکراتیک ملی متعهد به عمران همۀ مردم می باشد.  او دیروز خطاب به یک اجتماع ویجای سانکلپ یعنی عزم پیروزی در علیگره اوتارپرادش گفت که طرح‌های دولت برای همگان تحت اصول سب کا سات سب کا ویکاس بدون هیچ گونه تبعیض سودمند می باشد. آقای مودی گفت که دولت ائتلاف دموکراتیک ملی متعهد به ریشه کنی تروریسم، فساد کاری و فقروفلاکت می باشد درحالیکه احزاب مخالف می خواهند اورا از کار برکنار نمایند. نخست وزیر ضمن تحسین وستایش از باباصاحب دکتر بیم راو امبدکار گفت که بابا صاحب یک اقتصاد دان عظیم، نویسنده و مصلح اجتماعی بود. نخست وزیر ضمن خطاب به یک اجتماع درشهر مراداباد ایالت اوتارپرادش درعصر گذشته گفت که اگر حزب بی جِ پی مجدداً روی کار آمد درآن صورت هیچ حد پنج اکر درطرح کسان ساوباگیا وجود نخواهد داشت. نخست وزیر راجع به موضوع طلاق ثلاثه گفت که اگر حزب بی جِ پی مجدداً روی کار آمد این لایحه بار دیگر در پارلمان ارائه خواهدشد.