رد وبدل کابینه درکره شمالی

نویسنده:راچیت بهارادواج

مترجم: دکترنعیم الدین

درآستانه تشنج روز افزون میان کره شمالی و آمریکا بویژه پس از آنکه مذاکرات هانویی بدون هیچ تصفیه منقطع گردید، اولین جلسۀ مجلس مردمی کره شمالی در پیانگ یانگ، شاهد رد وبدل رهبران کشور گردید. بسیاری از رهبران برجسته کره شمالی عوض شدند و دیگران به پست‌های کلیدی ترفیع یافتند. اعضای تازه منتخبه مجلس دربارۀ انتخاب رئیس کمیسیون امور کشوری و ترمیم و اصلاح قانون اساسی سوسیال بررسی نمودند. موضوع اصلی مذاکرات، عادی سازی امور کشوری برای تغییر تازه سیستم سیاسی کره جمهوری مردم دموکراتیک بود.

کیم جونگ اون بحیث رئیس کمیسیون امور کشوری دوباره منتخب شده ست ولی نامبرده با لقب تازه “نماینده عالی همه مردم  کره” نامیده خواهد شد. این نشانگر این امر می باشد که نامبرده برای همیشه رهبر حزب و کشور وارتش خواهد ماند. بهرحال نامبرده در اجلاسیه شرکت ننمود. شکل تازه کمیسیون، مانند شورای امنیت ملی کره جنوبی می باشد.

پاک پونگ جو که نخست وزیر پراگماتیک کره شمالی از سال ۲۰۰۳ تاسال ۲۰۰۷ و دوباره از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۹ بوده است از پست ریاست کابینه استعفا داده است.  نامبرده دوباره بحیث معاون رئیس مجلس عالی مردم منتخب شده است. کیم جای ریونگ رئیس تازه کابینه و رئیس مجلس عالی مردم خواهد بود. در دوران چهارمین جلسه عمومی، ریونگ برای پولیت بیورو و کمیسیون نظامی مرکزی حزب منتخب شد.

شوی ریونگ‌های، رئیس هیئت مجلس عالی مردم منتخب شده است. شوی قبلاً بحیث یک عضو کمیته عامله پولیت بیورو و رئیس سازمان بخش هدایتی کار کرده بود. شوی پست تازه را بعنوان اولین معاون رئیس کمیسیون امور کشوری حاصل نموده است. کمیسیون مذکور نیز شامل نخست وزیر کیم جای رونگ  و کیم سو گیل وری مان گون و نوکوانگ چول می باشند.

وزیرخارجه ری یونگ‌هو ور ئیس مجلس عالی مردم راجع به امورخارجی ری یونگ هم برای کمیسیون منتخب شده اند.

ری مان‌گون یک مامور کلیدی برای پولیت بیورو و کمیسیون نظامی مرکزی منتخب شده است. نامبرده برای یک کمیته مرکزی غیرنام گذاشته حزب هم نامزد شده است. کره شمالی یک وزارت تازه کشتی سازی را هم تشکیل داده و کانگ چول گو را بعنون وزیر آن منتخب کرده است. کی کوانگ وزیردارایی واضح ساخته است که دولت کره شمالی ۴۷.۶ درصد خرج‌های کلی را برای توسعه و عمران اقتصاد مخصوص ساخته است و توجه مخصوصی شان بر تولید برق و تاسیس صنایع شیمیایی و سبک مرکوز خواهد شد. بودجه دفاعی کره شمالی ۱۵.۸ درصد بودجه کامل برای سال جاری بود. پیونگ یانگ درنظر دارد ۳۶.۴ درصد بودجه را برای تشدید نمودن فعالیت‌های آموزش و پرورش و بهداشت عمومی و ورزش‌ها اختصاص بدهد.

این همۀ تغییرات مهم درداخل مجلس عالی مردم جهت محکم تر سازی اقتصاد کشور و احیای فکر سوسیالیسم می باشد که پدر ملت کیم ایل سونگ آن را بنیان گذاری نموده بود.

کره شمالی گفته است که آن کشور برنامه تولید صلاحهای هسته ای را از دست نخواهد داد زیرا آن وسیله خوبی برای انجام مذاکرات با ایالات متحده آمریکا می باشد. بهرحال کیم جونگ اون درحق مذاکرات مرحله وار با آمریکا نمی باشد تا وقتیکه قرارداد جامع میان کره شمالی و آمریکا بسته نمی شود که منجر به حل پایدار بشود.

آقای کیم گفته است که وی تا پایان سال جاری ۲۰۱۹ میلادی انتظار خواهد کشید تا واشنگتن برخورد ملایمتری را نسبت به کره شمالی اتخاذ نماید. هند نظر به این امر می باشد که همۀ طرفین قضیه باید برخورد مناسب را اتخاذ کنند تا حل قابل قبول مسئله بدست آید.