مکرون اقدامات تازه را برای رفع نمودن غم وغصه جلیقه زردها برمی دارد.

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه یک عده‌ اعلامیه‌های مهم را امشب برای رفع نمودن غم وغصه جلیقه‌ زردها مطرح می کند.

نهضت اصلاحاتی مکرون در نتیجۀ اعتراضات جلیقه زردها درماه نوامبر سال گذشته منقطع شده بود. دریک پست تویتر رئیس جمهور فرانسه گفت وی تصمیم گرفته است غم وغصه مردم را مبدل به حل مناسب بسازد.

در یکی از مهمترین هفته‌های ریاست جمهوری خود نامبرده قرار است در روزچهارشنبه در محل الیزه یک کنفرانس مطبوعاتی را برگزار نماید.