نارندرا مودی عصر گذشته یک راهپیمایی انتخاباتی را در استادیوم مرکزی شهر تریواندروم خطاب نمود.

نارندرا مودی رهبر ارشد حزب بی‌ج‌پی و نخست وزیر هند عصر گذشته یک راهپیمایی انتخاباتی را در استادیوم مرکزی شهر تریواندروم خطاب نمود. حین خطاب گردهم‌آیی مودی احزاب کنگره و کمونیست مارکسیست را برسر کشتارهای سیاسی در کرالا شدیداً بباد انتقاد قرارداد. حین محکوم نمودن حمله بر فعالیون حزب بی‌ج‌پی، مودی گفت که این نوع کشتارها قسمتی از فرهنگِ اهالی کرالا نمی‌باشد. مودی اضافه نمود که رای‌گیری آتی تعیین خواهد کرد که آیا هند قوانین را ایجاد می‌کند و یا از آنها پی‌گیری می‌کند. بنابراین تمام رای‌دهندگان، بخصوص آنهایی‌که برای اوّلین بار رای می‌دهند با یک مسئولیت بزرگی در این ماموریت برخوردارند. حین اعتراض از رئیس حزب کنگره مودی گفت که رئیس کنگره بخاطر ابلاغ پیامی به‌جنوب از حوزۀ وایاناد ستیزه‌جویی می‌کند. مودی گفت که آن یک پیامی به‌جنوب نیست بلکه پیامی از سیاست دلجویی می‌باشد.