کمدین زلنسکی در انتخاباتی برای سمت ریاست جمهوری اوکراین به پیروزی شایانی دست یافت.

ولودیمیر زلنسکی کمدین و نووارد به میدان سیاسی در انتخاباتی برای سمت ریاست جمهوری اوکراین به پیروزی شایانی دست یافته است. رای پرسی نشان داده که او ۷۳درصد رای را بدست خواهد آورد درحالیکه رئیس جمهور فعلی پتروپروشنکو موفق به حصول ۲۵ درصد رای خواهد بود.

شمارش اوراق رای دهی توسط کمیسیون انتخابات مرکزی اوکراین تا بحال بعمل نیامده است. اما این رای پرسی همزمان با نتایج رسمی بعد از دورۀ اول انتخاباتی بعمل آمده که سه هفته پیش برگزار گردیده بود.

آقای زلنسکی دارای سن چهل ویک سالگی باب تازه‌ای را در تاریخ آن کشور خواهد گشود که شاهد دو شورش عمومی در بیست سال گذشته گردیده است.

آقای دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده بمناسبت این پیروزی آقای زلنسکی به او در گفتگوی تلفنی تبریک گفته است. وزیر امورخارجه کانادا راجع به پیشرفت وهمکاری مزیدی مابین اوکراین و کانادا اظهار امیدواری نموده است.

نخست وزیر گرجستان ماموکا بختادزه گفت که اوکراینی‌ها با حمایت نمودن از زلنسکی تصمیم صلح مندانه ودموکراتیکی را گرفته اند. جنس ستولتن برگ رئیس سازمان ناتو و دونالد توسک شورای اروپایی نیز به آقای زلنسکی تبریک گفته اند.