صلح در سریلانکا با انفجارهای زنجیره‌ای تکان خورد

نویسنده: ام کِ تیکو

مترجم: دکتراحمدعلی

آنچه که بعنوان یک صبح روز یکشنبه ایستر مسالمت آمیز در کلیساها در یک کشور جزیره‌ای که در سراسر جهان برای نعمت غیرمترقبه اش شهرت دارد آغاز شده، سریلانکا شاهد یک سلسلۀ حملات تروریستی مهلک قبل از پایان صبح بود. این با یک انفجار بمب در یک کلیسا در پایتخت کلمبو آغاز شده و سپس بدنبال آن یک انفجار دیگری در کلیسای دیگری در شهر ساحلی شرقی باتیکالووا واقع در به فاصله ۲۵۰ کیلومتری از آنجا روی داد. بدنبال آن حملات بمب دیگری برعلیه کلیساهای دیگر و سه هتل لوکس در کلمبو بوقوع پیوسته. حملات برکلیسا هنگامی روی داد که اعضای جامعه مسیحی کاتولیک این جزیره که تخمیناً شش درصد جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند در مراسم دست جمعی ایستر یعنی عیدپاک حضور داشتند.

رویهمرفته هشت انفجار بمب به فاصله کوتاهی شش ساعت انجام داده شد. بیشتر از دویست نفر کشته و تقریباً پانصد تن دیگر مجروح شده که آن را بصورت مهلک ترین حمله در آورده که سریلانکا تابحال شاهد آن بوده است. درمیان کشته شدگان، سیاحان متعدد از اروپا و آمریکا بعلاوه سه تبعه هند نیز وجود داشته. برای بسیاری از مردم این حمله تروریستی یادآور حمله تروریستی مومبای در تاریخ بیست وششم نوامبر ۲۰۰۸ میلادی بوده که درآن هتل تاج محل معروف توسط تروریستهای خارجی مورد حمله قرار گرفته بود.

آنچه که اغلب ناظرین را تکان داده نحوه هماهنگ و دقیق بوده که درآن این حملات انجام داده شد. این نشان داده که بعضی از گروه‌های تررویستی بین المللی نیز ممکن است درآن دست اندرکار داشته باشند. اگرچه هیچ گروه تروریستی تا بحال مسئولیت این حمله را بعهده نگرفته منابع پلیس سریلانکا اعتراف نموده که آنها بعضی از اطلاعات را درباره فعالیت‌های یک گروه رادیکال جهادی دارند اما ظاهراً نتوانسته راجع به آن اقداماتی را بعمل آورند. نخست وزیر سریلانکا رانیل ویکرما سینگه نیز اعتراف نموده که دولتش درباره کسانیکه در پشت این حمله قرار داشته یک کمی اطلاع دارد اما از افشا نمودن جزئیات بیشتر تا تکمیل تحقیقات انکار ورزید.

سه پرسنل امنیتی نیز دریک تیراندازی هنگامیکه آنها خانه‌ای را در خارج از کلمبو مورد تهاجم قرار داده کشته شدند. نیروهای امنیتی تا اواخر روز هشت نفر از مظنونین را برای بازجویی بازداشت نمودند. حد اقل یکی از انفجار‌های بمب در کلیسا گمان می رود توسط یک بمب افگن انتحاری انجام داده شده باشد.

حملات در کلمبو باعث نکوهش سرسخت و اظهار همبستگی با سریلانکا از طرف دول و رهبران سراسر جهان گردیده که این انفجار‌ها را شدیداً مورد نکوهش قرار داده و با سریلانکا اظهار همبستگی نمود. نخست وزیر نارندرامودی با رئیس جمهور سریلانکا سریسنا و نخست وزیر ویکرما سینگه گفتگو نموده. آقای مودی این حملات را بعنوان بیرحمانه و وحشیانه قلمداد نمود. او گفت که هند آماده به هرگونه کمک ممکنه به سریلانکا می باشد. بسیاری از رهبران سیاسی در هند صرفنظر از ملاحظات سیاسی حملات در سریلانکا را مورد نکوهش قرار دادند.

علت این انفجار‌های زنجیره‌ای در سریلانکا ممکن است این باشد که تروریستها می خواستند تاثیر حد اکثر را بوجود آورند و این طور یک هدف آسان را برگزیده. آنها می خواستند پیامی رابه کشورهای منطقه و بخصوص به کشورهای غربی ابلاغ نمایند. گزینش باتیکالووا واقع بر ساحل شرقی سریلانکا در مقابل کلمبو واقع در قسمت غربی، ابلاغ دسترس گسترده تروریستها می باشد. حمله بر هتل‌ها بخصوص یک وسیله ایجاد تاثیر بزرگ بین المللی بود. هدف انفجارها در هتل‌ها آسیب رسانی به صنعت سیاحت این کشور جزیره‌ای بوده که یک اساس محکم اقتصادش می باشد. مورد هدف قراردادن کلیساها در دورانِ عبادت روز یک شنبه ایستر ممکن است ایجاد هرج و مرج مذهبی درآن کشور باشد.