مبارزات جهت مراحل باقیمانده انتخابات لوک سبا تحرکی از خود اتخاذ کرده است.

مبارزات جهت مراحل باقیمانده انتخابات لوک سبا یعنی مجلس مردم پارلمان هند تحرکی از خود اتخاذ کرده است. رهبران ارشد احزاب مختلف سیاسی راهپیمایی‌های زیادی را در سراسر کشور خطاب می کنند. نارندر مودی نخست وزیر هند امروز ۳ راهپیمایی را در اودیسا و بنگال غربی خطاب خواهد کرد. مودی در اودیسا بعد از ظهر امروز گردهم آیی‌های عمومی را در کندراپادا و بالاسور خطاب می نماید. نخست وزیر در بنگال غربی یک راهپیمایی را عصر امروز در آسنسول خطاب می کند. راهول گاندی رئیس حزب کنگره امروز در راجستان و مادیا پرادش راهپیمایی‌های انتخاباتی را ادامه می دهد. خانم مایاواتی رئیس کل حزب بی اس پی راهپیمایی‌ها را در فرخ آباد و هاردوئی در ایالت اوتار پرادش خطاب می نماید.