رئیس جمهور سریلانکا درپرتو حملات روزیکشنبه یک کنفرانس همه حزبی را فراخوانده است.

رئیس جمهور سریلانکا مایتریپالاسریسنا یک کنفرانس همه حزبی را برای مورد بحث و بررسی قراردادن وضعیت فعلی و اقدامات آینده در پرتو حملات روز یکشنبه که درآن ۳۵۹ نفر کشته شدند، امروز فراخوانده است. رئیس جمهور سریلانکا نیز جلسه ای را نیز با کمیته مشاورتی بین المذاهب تشکیل خواهد داد.

قبلاً بدنبال این بیانیه رئیس جمهوری سریلانکا که او تغییرات فوری را در مواضع امنیت عالی بعمل خواهد آورد زیرا که درانجام مسئولیات غفلت رخ داده، از رئیس پلیس و وزیردفاع آن کشور خواسته شد که مستعفی بشوند.

درعین حال، وضعیت امنیتی یواش یواش اعاده می شود چون هیچ رویداد عمده دیروز گزارش نشده است. نیروهای امنیتی آن کشور کنترل همۀ محلات حساس و مهمی را با مستقر ساختن بیش از شش هزار سرباز ارتش در سراسر آن کشور بدست گرفته اند. بازرسی آن حملات جاری است و افراد متعددی از نواحی مختلف در عملیات شبانه درستگیر نموده شدند.

بیش از ۶۰ نفر تابحال دستگیر شدند که ۳۲ از آنها تحت بازپرس سی آی دی قرار دارند. وزیر مشاور در وزارت دفاع سریلانکا روان ویجای واردنا دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که نه بمب گذار انتحاری دست به آن حملاتی داشتند و هویت هشت نفر از آنها تعیین شده است.

خبرنگار آل اندیا رادیو گزارش می دهد که وضعیت امنیتی درآن کشور اعاده می شوند و بازرسی حملات روز یکشنبه جریان دارد.