گزارش گروه ناظر جنگ‌های هوایی و سازمان عفو بین المللی حاکیست که تهاجم رعد اسای سال ۲۰۱۷ برهبری ایالات متحده بر رقه سوریه ۱۶۰۰ نفر غیرنظامیان را کشته بجا گذاشته بود.

گروه ناظر جنگ‌های هوایی وعفو بین المللی دیروز گزارش دادند که بمباری ائتلافی مخوفی برهبری آمریکا برشهر رقه سوریه بیش از ۱۶۰۰تن غیرنظامی را در مدت چهار ماه در سال ۲۰۱۷ به هلاکت رسانده است. آژانس‌ها حاکیست که ائتلاف از تقریباً ده درصد این مرگها اعتراف نموده است. یافته‌های پس از ماه‌های تحقیقات و تحلیل و تجزیه آمار دامنه دار بشمول از راه یک پروژه که شاهد شامل ۳۰۰۰ شکل ماهواره اجمالی فعالین دیجیتالی آنلاین جمع شده. آژانسها از اعضای برجسته ائتلاف جداً خواست فرانمایی بیشتری و مسئویت را نشان بدهند. ائتلاف مذکور پاسخ داده گفت که آن گزارشات تحقیق و رسیدگی شده را به آن سازمان با منابع مختلف ازجمله عفو تقدیم نمود. در وسط سال ۲۰۱۷ رقه پایتخت سوریه موقتی خلافت فرامرزی گروه داعش برای سه سال بوده است.