برگشت جوکووی به اقتدار در اندونزی

نویسنده: دکترراهول میشرا

مترجم: محمدولی الله ولی

جوکوویدودو معروف به جوکووی بعد از انتظار یک ماه بعنوان فاتح در انتخاباتی برای سمت رئیس جمهور اندونزی اعلام شده است. این انتخابات در اندونزی در تاریخ هفدهم آوریل برگزار شده بود. همراه با انتخاباتی برای سمت رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور، رای گیری برای مجلس ملی مردم و مجالس قانون گذاری محلی بعمل آمده بود

کمیسیون انتخابات عمومی اندونزی ازطریق بتکمیل رساندن نحوۀ عمل پیچیده برگزاری رای گیری به همۀ سطوح در طول یک روز با شمولیت ۱۵۴ میلیون رای دهنده و صدها جزیره درآن کشور مجمع الجزایر نتایج رای گیری تاریخ هفدهم آوریل و بیست ویکم مه را تصدیق وتصویب نموده است

این پیروزی جوکووی در زمینه گسترده آسیایی، مورد توجه بیشتری قرار می گیرد درجائیکه با پیروزی ائتلاف دموکراتیکی ملی برهبری آقای نارندرا مودی درهند و پیروزی اسکات موریسن در استرالیا، سه کشور دموکراتیکی برجسته همجوار، بزرگترین فستیوال انتخابات دموکراتیکی دست جمعی شان را بتکمیل رسانده اند

این جالب توجه است که انتظار می رفت که سه رهبر کنونی در این همۀ سه کشور مواجه با مقابله سرسخت درانتخابات بشوند اما این درست باثبات نرسیده زیرا که جوکووی در اندونزی، مودی درهند و موریسن در استرالیا بطور شایانی در انتخابات کشورهای مربوطه به پیروزی شایانی دست یافته به دفترشان برگشته اند

جوکووی دراین انتخابات بیش از ۵۵ درصد از ۸۵ میلیون کل رای را بدست آورد. پرابووو سوبیانتو  رقیبش که فرمانده اسبق نیروی ویژه می باشد محض ۴۵ درصد رای را نصیب خود ساخت. پرابووو نیز در انتخابات سال ۲۰۱۴ علیه جوکووی بخت آزمایی نموده اما دچار شکست شده بود. در انتخابات سال ۲۰۱۹، این پیروزی شایانی جوکووی نشانگر آن حمایت عمومی است که او از مردم اندونزی بدست آورده

حزب مبارزه دموکراتیکی اندونزی برهبری جوکووی در انتخاباتی برای مجلس ملی اندونزی با حصول ۲۷ میلیون رای بعنوان بزرگترین حزب به ظهور آمده. حزب گاریندرا بدنبال حزب مبارزه دموکراتیکی اندونزی ۱۷.۶ میلیون رای را نصیب خود ساخت

اگرچه بدنبال پیروزی انتخاباتی جوکووی، جنجال ومباحثه‌ای درباره نتیجه بوجود آمده چون پرابووو و حامیانش از پذیرفتن دستور مردم انکار ورزیدند با اظهار این که جریان انتخاباتی، غیرعادلانه و متعصبانه بود. این انکار ورزی پرابووو منجربه شورش در جاکارتا گردیده و بقرار گزارشی شش نفر دراین شورش جان خود را از دست دادند و بیش از دویست تن دیگر در خشونت تحت برانگیزش همدردان و حامیانِ پرابووو جراحت دیدند. اگرچه وضعیت، تحت کنترل قرار دارد اما محافل رسانه‌های گروهی اجتماعی برای جلوگیری از رخ دادن هیچ کدام رویداد نامناسبی مسدود ساخته شدند

پرابووو برای به مبارزه طلبیدن نتایج انتخابات در دادگاه مربوط به قانون اساسی تصمیم گرفته است، این اقدامی است که او درگذشته هم بعمل آورده بود اما به نافرجامی رسیده. نتیجۀ مشابهی دراین هنگام هم متوقع است بعلت این که اپوزیسیون موفق به فراهمی ثبوت معتبر نشده است که ادعای جعلسازی در روند انتخاباتی را درست باثبات برساند

با انتخاب مجدد هردو رئیس جمهور جوکووی و نخست وزیر مودی، روابط هند واندونزی قرار است ترفیع و تحکیم بیابد. هند واندونزی راجع به مسایل گسترده‌ای بشمول صلح و ثبات منطقه‌ای، رشد اقتصادی و مبارزه باچالش‌های امنیتی مرسومی و غیرمرسومی دارای نفع ونگرانی مشترک می باشند. بعلاوه مکانیسم‌های برهبری انجمن آسه آن مانند کنفرانس سران آسیای شرق و فورم منطقه آسه آن، این هردو کشور نیز اعضای فورم‌های مهمی مانند گروه بیست می باشند

این هردو کشور در دوران بازدید آقای مودی از اندونزی درسال ۲۰۱۸ روابط خود را به شراکت جامع استراتژیکی بالا بردند. اهرم دریایی جهانی اندونزی و سیاست اقدام به شرق هند و بصیرت ساگر یعنی پیشرفت و امنیت برای همه دراین منطقه، مشترکات متعددی اند که مورد همگرایی ارجحیتی استراتژیکی و اقتصادی همدیگر قرار می گیرند. تجارت دوجانبه مابین این دوکشور بارزش بیست میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. دورانِ بازدید نخست وزیر هند از اندونزی، این هردوکشور متعهد به افزایش تجارت دوجانبه به پنجاه میلیارد دلار آمریکایی تا سال ۲۰۲۵ میلادی شده بودند

احتمال می رود که این هردو رهبر سیاسی باین دستور تجدید یافته مردم برای پنج سال ازطریق همکاری متقابل منافع کشور شان را جلوتر ببرند که لزومی دارد که این از طریق از بین بردن موانعی در راه تجارت و سرمایه گذاری و اکتشاف مشترکی پنجره‌های جدید همکاری بعمل بیاید