مبارزۀ پاکستان با فساد در وسط اقتصاد روبه‌زوالش

نویسنده: کاوشیک روی

مترجم: محمد ولی الله ولی

رئیس جمهور اسبق پاکستان آصف علی زرداری توسط سازمان احتساب ملّی پاکستان به‌اتهامات دارا بودن حسابهای بانکی جعلی دستگیر شده است. آقای زرداری پدر بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب خلق پاکستان و عضو کنونی مجلس ملّی آنکشور می‌باشد. این دستگیری‌اش بعد از رد شدن درخواست زرداری توسط داگاه عالی اسلام‌آباد برای ضمانت قبل از دستگیری‌اش و خواهر او فریال تالپور بعمل آمده.

این کشمکش در سال ۲۰۱۵ میلادی در پاکستان آغاز شده هنگامی که آژانس بازرسی فدرالی آنکشور، بازرسی حسابهای بانکی و داد و ستدهای جعلی انجام یافته از ۲۹ حساب بانکی در بانک سومیت، بانک سند و بانک یوبی‌ال بر بنای هدایت آقای زرداری را براه انداخته بود.

ابتداً ۷ نفر از جمله آقای زرداری و خواهرش مقصراستفاده نمودن از حسابهای بانکی مذکور بخاطر داد و ستدهای مشکوک یافته شدند. این حسابهای بانکی بطور اتهامی برای انتقال صندوق‌های بدست آورده شده از طریق رشوه‌گیری بکاربرده شدند.

سپس، دیوان عالی پاکستان تاخیر در بازرسی این قضیه توسط آژانس بازرسی فدرالی آنکشور را از خود مورد توجّه قرارداد. دیوان عالی پاکستان نیز برای تشکیل دادن یک تیم مشترک بازرسی برای بازرسی این قضیه دستور داد. این تیم مشترک بازرسی در خلال بازرسی، ۳۳ حساب بانکی جعلی را افشا نموده که مرتبط به‌قضیۀ مذکور بوده. درحقیقت، تقریباً ۱۷۰ نفر به‌این قضیه مرتبط ساخته شدند که نام آنها در فهرست عدم پرواز گذارده شده.

سازمان بازرسی ملّی و آژانس بازرسی فدرالی پاکستان متهم ساختند که یک حساب بانکی متعلق به‌یک شرکت جعلی، پول بمیزان ۴.۴ میلیارد روپیه پاکستانی را بدست آورده و ۳۰ میلیون روپیه از آن به‌گروۀ زرداری در دو هنگام مختلف پرداخته شده.

آژانس بازرسی فدرالی، قضیه‌ای را یک دادگاه بانکی در این مورد در کراچی به‌ثبت رسانیده که برای دستگیری آقای آصف علی زرداری رئیس جمهور اسبق پاکستان دستور داد. سرانجام، آن رهبر حزب خلق پاکستان از دادگاه عالی اسلام‌آباد در ماه اوت سال ۲۰۱۸ ضمانت یافت. سپس این قضیه از دفتر سازمان احتساب پاکستان در کراچی به‌دادگاه احتسابی آنکشور در اسلام‌آباد انتقال یافته بعلت اینکه بازرسان، حزب خلق پاکستان را متهم تحت تاثیر گذاشتن این قضیه قراردادند. دو متهم در این قضیه در دوران بازرسی بعنوان تاییدکنندگان تقصیر آقای زرداری و خواهرش تالپور درآمده.

بعضی از دوستان صمیمی آقای زرداری در رابطه با این قضیه دستگیر نموده شدند درحالیکه آن رهبر حزب خلق پاکستان و خواهرش به‌ضمانت موقتی قرارداشتند که مدّت ضمانت‌شان قبل از رد شدن درخواست ضمانتی در روز دوشنبه چندین بار تمدید شده. در اینجا این نیز قابل تذکر است که آن رئیس جمهور اسبق پاکستان حداقل در ۷ قضیه دیگر فسادکاری در ضمانت بسر می‌برد.

چون پاکستان دُچار هرج و مرج سیاسی است، دولت نخست وزیر عمران خان می‌خواهد که توجّۀ مردم را از مسایلی مانند قیمت‌های عالی و بیکاری به‌فسادکاری منحرف سازد. اینطور نخست وزیر پاکستان، بدنبال دستگیری آقای زرداری متعهد به‌پیگردی از آنها گردیده که متهم به‌انجام فسادکاری شده‌اند. آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان بدنبال ارایه نمودن بودجۀ پاکستان، طی خطابه‌اش به‌ملّت گفت که او بخطوط “حکومت مدینه” یک ملّت آزاد از فساد را بوجود خواهد آورد. آقای خان نیز اظهار داشت که درسگاه‌ها و بیمارستان‌های زیادی در خلال ربع قرن گذشته در پاکستان بناکرده نشده‌اند. نخست وزیر پاکستان ابراز نمود که پاکستان جدیدش یک مُدل ملّت اسلامی رفاهی جدید خواهد بود. او راجع به‌قضیه مبدل ساختن کشورش به‌کشوری که آزاد از تروریسم و پناه‌دهنده به‌طرّاحان تروریسم باشد، خاموش ماند. این کلمات آقای عمران خان واقعاً کلمات جسورانه بوده امّا او حتماً باید این حقیقت امر را بخاطر داشته باشد که کشور متبوعش دُچار اقتصاد روبه‌زوال است. بستۀ کمک مالی نجاتی صندوق پول بین‌المللی با پول اندکی و عدّه‌ای از شرایط برای کمک به‌پاکستان بجلو آمده است. این بستۀ کمک مالی نجاتی ۶ میلیارد دلار آمریکایی در طول سالها توسط صندوق پول بین‌المللی به‌پاکستان فراهم نموده خواهد شد. بودجۀ پاکستان دارای توقع رشد ۲.۴ درصد در سال مالی جاری می‌باشد. تورّم در آنکشور در سال مالی جاری به‌۱۱ الی ۱۳ درصد خواهد رسید و برحسب شرایط صندوق پول بین‌المللی مالیات و قیمت‌های انرژی افزوده شده‌اند. انتظار می‌رود که هزینۀ بودجه‌ای آنکشور درسال مالی جاری ۷ تریلیون روپیه باشد. درعین حال، مالیاتی که پاکستان درسال مالی جاری بدست خواهد آورد، محض ۵.‌۳ تریلیون روپیه خواهد بود. پول باقیمانده از کجا خواهد آمد راجع به‌آن آقای حماد اظهر وزیر دارایی پاکستان هیچ پاسخی ندارد. هیچ تذکر از ایجاد شغل و کار در بودجۀ دولت عمران خان وجود ندارد.