اجلاس اوّل هفدهمین لوک سبا

نویسنده: وی. موهن راؤ

مترجم: محمد ولی الله ولی

اجلاس بودجه‌ای پارلمانِ هند بدنبال تشکیل هفدهمین مجلسِ مردم موسوم به‌لوک سبا بعد از به‌اقتدارآمدن شایانی دولت ائتلاف دموکراتیکی ملّی برای دوّمین دوره در انتخابات عمومی ماه گذشته با شعارِ “همکاری همه، عمران و اعتماد همه” در تاریخ هفدهم ماه جاری آغاز خواهد شد. نخست وزیر نارندرا مودی مبارز برجسته در این انتخاب عمومی در دوران مبارزۀ انتخاباتی در موسم گرمای شدید در سراسر این کشور راجع به‌بسیاری از برنامه‌های رفاهی به‌مردم اطمینان داد. قرار است که این مجلس مردم جدید هند رئیس خود را در تاریخ نوزدهم ژوئن انتخاب نماید. رئیس موقتی لوک سبا یعنی مجلس مردم هند جریانات مجلس را انجام خواهد داد تا وقتی که انتخاب رئیس جدید بعمل نیاید. آقای رامنات کوویند ریاست جمهوری هند بدنبال انجام یافتنِ مراسم تحلیفِ اعضای منتخبۀ جدید در تاریخ بیستم ژوئن به‌اجلاس مشترک هردو مجلس پارلمان خطاب خواهد کرد.

بودجۀ دولتِ مرکزی هند برای سال مالی ۲۰-۲۰۱۹ در تاریخ پنجم ژوئیه در مجلس مردم هند ارائه نموده خواهد شد. سپس، مباحثه‌ای راجع به‌پیشنهادِ تشکّر از رئیس جمهور برای خطابه‌اش به‌هردو مجلس پارلمان بعمل خواهد آمد. قرار است این اجلاس بودجه بیش از ۵ هفته‌ای در تاریخ بیست و ششم ژوئیه به‌پایان برسد. علّتِ کلیدی پیروزی آقای مودی در انتخابات عمومی اعتبارش میان مردم فقیر است. عدّه‌ای از برنامه‌های رفاهی ازجمله تهیۀ گاز آشپزی، بازنمودن حساب‌های بانکی، بیمه مراقبتِ بهداشتی و حمایت درآمد برای کشاورزان در کسب حمایت رای دهندگان کمک نموده و رای‌دهندگان همۀ طبقات به‌حقِّ او رای دادند. حزب بارتیا جانتا آقای نارندرا مودی را بعنوان یک رهبر تصمیم‌گریندۀ قاطع با اعتبار محکم امنیتِ ملّی منعکس داده که باندازۀ کافی بعد از حملاتِ پولواما و بالاکت آشکار گردیده. تعداد زن اعضای پارلمان نیز افزایش یافته است. این پیروزی حزب بارتیا جانتا بر ظهور حوزۀ انتخاباتی بسیار و جدیدتر در هند روستایی و شهری تاکید وارد می‌آورد.

روند دستور مردم وضوح سطح ملّی وجود دارد که معنای آن این است که ائتلاف‌های دیگر خارج از حمایت رای‌دهندگان شده‌اند. این نیز پیشنهاد می‌کند که رای‌دهندگان یک حزب و یک رهبر دارای پیام غیرمبهم را ترجیح می‌دهند و راجع به‌ضرررسانی یک دولتِ ثبات‌ناپذیر به‌حکومت و اقتصاد محتاط اند. نقش احزاب منطقه‌ای سطح ملّی کاهش یافته اگرچه آنها در ایالت حایز اهمیت می‌باشند. حزب بارتیا جانتا ۳۰۳ از ۵۴۲ کرسی پارلمان را نصیب خود ساخته و حزب کنگره بدنبال آن محض ۵۲ کرسی را برده، حزب دی‌ام‌کِ دارای اساس در ایالت تامیل‌نادو در ۲۳ حوزۀ انتخاباتی مجلس مردم به‌پیروزی دست یافت. هرکدام از حزب کنگره تیرنمول و حزب وای‌اس‌آر ۲۲ کرسی را نصیب خود ساختند. حزب بارتیا جانتا و همپیمانش ازجمله شیوسنا، جنتادال، حزب لوک جن شاکتی و دیگران دولت ائتلاف دموکراتیکی ملّی را تشکیل دادند. هفدهمین لوک سبا دارای ۲۶۷ عضو جدید است. ۴۶ زن عضو پارلمان اوّلین بار میان ۷۸ کلّ اعضای زن‌اند که بهرحال یک رکورد است.

نخست وزیر نارندرا مودی در بازدید اخیرش از سریلانکا در یک همایش عمومی گفت که تعداد وافر زن رای‌دهندگان در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۹ در هند از حقّ رای‌دهی خود استفاده نمودند که ۱۴.۶ درصد اکثریت کامل مجلس مردم هند است. این عالی‌ترین نمایندگی زنان تا بحال می‌باشد.

چندرامنی مرمو دارای سن ۲۵ سالگی از حزب بیجو جانتادل جوانسالترین عضو پارلمان جدید است. او از حوزۀ انتخاباتی کیونجهار منتخب شده است. خانم تجاسوی سوریا از حزب بارتیا جانتا که از حوزۀ انتخاباتی بنگلوروی جنوب منتخب شده دارای سن ۲۸ سالگی است. نخست وزیر هند با انتصاب نمودنِ اس‌جیا شانکار بعنوان وزیر امور خارجه که از ژانویه ۲۰۱۵ الی ژانویه ۲۰۱۸ معاون وزیر امور خارجۀ هند بوده، جهان سیاسی را به‌حیرت انداخت. این شمولیتش در کابینۀ دولت مرکزی درِ ورودِ غیرسیاسی و تکنوکرات‌ها به‌عالی‌ترین سطح دولت را بازنموده است.

آنچه که مربوط به‌راجیا سبا یعنی مجلس سنا است، دو عضو که اخیراً در انتخاباتِ دوساله مجلس سنا منتخب شده‌اند، انتظار می‌رود بعد از اجلاس مشترکِ پارلمان سوگند راز و وفاداری را یاد بگیرند.