بازدید نخست وزیر هند از قرقیزستان

نویسنده: دکتر ایندرانی تالوکدار

مترجم: شمس شیروانی

نارندرا مودی نخست وزیر هند بعد از منتخب شدن برای دور دومی، در ۱۳ و ۱۴ ژوئن از بشکک، قرقیزستان دیدن نمود. او طی یک جلسه دوجانبه ای با سورنبای جینبکف رئیس جمهور قرقیزستان ملاقات نمود. ملاقات نخست وزیر هند با جینبکف را می توان بعنوان یک مورد ویژه و استراتژیک ستود. رئیس جمهور جینبکف یکی از برجسته ترین مهمانان حاضر در مراسم تحلیفی نخست وزیر مودی در ۳۰ماه مه بوده است

دوران اجلاسیه سران سازمان همکاری شانگایی در بشکک، نخست وزیر مودی همراه با رئیس جمهور جینبکف اولین رئیس جلسه فورم بازرگانی هند وقرقیزستان را بطور مشترک خطاب نمود و آن بعنوان یک رویداد موفقیت آمیز و چشمگیر ستوده شد

هند وقرقیزستان شکل نهایی را به قرارداد اجتناب از مالیات گذاری دوبل و پیمان سرمایه گذاری دوجانبه ای فراهم نمودند. آنها در ایجاد یک محیط مقتضی برای تجارت دوجانبه ای کمک خواهند کرد. قرارداد سرمایه گذاری دوجانبه ای در آماده سازی یک نقشه عملی ۵ ساله جهت ترفیع در تجارت میان دو کشور کمک خواهد کرد. تجارت دوجانبه ای میان هند وقرقیزستان درسال ۱۷-۲۰۱۶ بمبلغ ۲۴.۹۸ میلیون دلار آمریکایی بود. صادرات هند به قرقیزستان بمقایسه صادرات قرقیزستان به هند بمبلغ حدوداً ۲.۳۲ میلیون دلار آمریکایی، ۲۲.۶۶ میلیون دلار آمریکایی بوده است. هردو کشور لزوم افزایش در آن حجم را درک می کنند

هر دو رهبر ابراز خوش بینی کردند که بندرچابهار درایران بعنوان یک تسهیلگرکلانی جهت افزودن تجارت میان دهلی نو و بشکک درآید. هردو کشور نیز در گذرگاه بین المللی شمال – جنوب همکاری می کنند که از لحاظ تجارت بین المللی موثر خواهد گشت

مودی طی فورم مشترک هند وقرقیزستان از شرکت داران آن کشور خواست که بالقوه‌های عظیمی که هند آن را فراهم می کند کشف کنند. او اشاره نمود که هند با محیط، ارتباط پذیری و تبادل بازرگانی برخوردار است. نخست وزیر آنها را بعنوان سه کاتالیست مهم جهت ترفیع تجارت دوجانبه‌ای قلمداد نمود

نخست وزیر گفت که هند می تواند دربخش محصولات آلی، عسل کوهستانی، گردو، فر آوردهای لبنیاتی، منسوجات، راه آهن، نیروی آبی، کان کنی و انکشافات معدنیاتی، در قرقیزستان سرمایه گذاری کند. نخست وزیر هند بازرگانان قرقیزستان را جهت سرمایه گذاری در هند دعوت نمود که یک بازار رو برشد برای آن کشور آسیای میانه محسوب می شود. هند یک نیروی کاری ماهر، تسهیل درانجام بازرگانی واجتناب از مالیات گذاری دوبل علاوه بر ارتباط پذیری فوق عالی برای خوشحالی و رونق تجارت و سرمایه گذاری را فراهم می کند. مودی نیز در قبال اینکه هند در ۵ سال اتی بیک اقتصاد ۵ تریلیون دلاری در خواهد آمد ابراز اعتماد نمود. کانون توجه برجوانان و نو آوران بوده که هند را برای نایل آمدن بهدف پنج تریلیون دلاری اش کمک می کند

برحسب نخست وزیر هند رشد در موقعیت اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی در هند در توسعه قرقیزستان نیز کمک خواهد نمود. بنابرین “طرح ۵ سالۀ” هند با قرقیزستان نیز قسمتی از اقتصاد ۵ تریلیون دلاری هند خواهد بود و در منافع و رشد متقابله برای هردو کشور سودمند خواهد بود

هند سهیم حسن نیت با تمام ۵ کشور آسیای میانه می باشد و می خواهد که کشورهای مذکور قسمتی از رشد وی از طریق تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه‌ای باشند. اهمیت آسیای میانه برای هند هنگامی واضح گردید که نخست وزیر مودی راجع به نمایشگاه تجارتی “نمسکار اوروآسیا” ذکر نمود که درسال جاری در بشکک برگزار خواهد شد. این نمایشگاه، تجارت متقابله را میان هند وآسیای میانه ترفیع خواهد بخشید

عضویت پنج کشور مذبور شامل قرقیزستان، در اتحادیه اقتصادی اوروآسیا برای هند حایز اهمیت خاصی می باشد

هند وقرقیزستان ۱۵ مورد قرارداد را در زمینه‌های دفاعی، تجارت و سرمایه گذاری و بهداشت امضا نمودند. یک اعلامیه مشترک میان دوکشور در خصوص تشریک استراتژیکی نیز امضا شده است. هند نیز یک خط اعتبار ۲۰۰ میلیون دلار آمریکایی را جهت پشتی بانی از پروژه‌های عمرانی در قرقیزستان اعلام کرده است. هردو کشور بگرامی داشت ۲۰۲۱ بعنوان سال فرهنگ و دوستی موافقت نموده اند

بازدید نارندرا مودی نخست وزیر هند از قرقیزستان مثمر ثمر بوده است. اجرای تمام قراردادهایی که آنها دوران ملاقاتهای خود بدست آوردند برای هردو کشور حایز اهمیت خواهد بود