خطِّ لولۀ نفتی هند و نپال که اوّلین خطِّ لوله در آسیای جنوبی است افتتاح شده

نویسنده: رتّان سالدی

مترجم: دکتر احمد علی

هند و نپال به‌یک سنگِ میل دیگری در روابط شان دست یافته هنگامی که نخست وزیران هردو کشور بطور مشترک اوّلین خط لوله فراورده‌های نفتی فرامرزی را از موتیهاری در ایالت بیهارِ هند تا املخ‌گنج در نپال از طریق کنفرانس ویدئویی افتتاح نمودند. این خط لوله ۶۹ کیلومتری که ۳۲.۷ کیلومتر آن به‌این طرف هند و ۳۷.۲ کیلومتر در نپال قرار دارد، دارای ظرفیت تدارکات لامقطوع فراورده‌های نفتی خالص دو میلیون تن سالانه برای مردم نپال می‌باشد.

نخست وزیر نارندرا مودی این را بعنوان یک سمبول همکاری دوجانبه صمیمانه مابین هند و نپال قلمداد نموده گفت که پروژۀ خط لوله موتیهاری و املخ‌گنج در افزایش امنیت انرژی منطقه و کاهش باندازۀ کافی در هزینه‌های عبوری کمک خواهد نمود. او با اظهار رضایت، خاطرنشان ساخته که تبادل مرتب عالی‌ترین سطح سیاسی یک دستور کار دوربینانه را برای توسعۀ مشارکت هند و نپال تدوین نموده است. آقای مودی ضمن افتتاح این پروژه از دهلی‌نو اظهار اعتماد نمود که روابط دوجانبه مابین این دو کشور بطور مداوم بیشتر رو به‌توسعه خواهد نهاد و فراتر از بخش‌های متنوع و گوناگون توسعه خواهد یافت و تعهد هند برای کمک به‌این کشور همالیایی در تلاش‌های عمرانی‌اش را تکرار نموده.

نخست وزیر نپال ک پی شارما اولی در خطابه‌اش بدین مناسبت در کاتماندو این پروژۀ خطّ لوله را بعنوان یکی از بهترین نمونه‌های ارتباط تجاری، ترانزیت و زیربنایی توصیف نموده. او گفت که هند و نپال با پشتیبانی تعهد سیاسی محکم رویای مشابهی عمران، سعادت و خوشحالی مردم‌شان را دارند و هردو کشور یک عزم راسخ را برای بتحقّق رساندن آن دارند. آقای اولی بعنوان یک راحت بزرگی برای مردم نپال، کاهش دو روپیه در قیمت نفت و دیزل در نپال را اعلام نمود. او گفت که تدارکاتِ نفت از طریق این خطّ لوله از هند به‌نپال نه تنها هزینه را خواهد کاست و باعث پس انداز وقت خواهد شد بلکه ترافیک جادّه‌ای و آلودگی هوایی ناشی از نفتکش‌های حامل فراورده‌های نفتی را نیز خواهد کاست.

نپال از سال ۱۹۷۳ تمام احتیاجات فراورده‌های نفتی‌اش را از هند وارد می‌کند و نفتکش‌ها معمولاً برای حمل و نقل فراورده‌های نفتی بکاربرده می‌شوند. شرکت نفت بخش دولتی هند که یک آژانس اساسی برای تدارکات از پالایشگاه برونی خود و انبار رکسول در بیهار، قراردادی با شرکت نفت نپال در سال ۲۰۱۷ میلادی برای ادامۀ تدارکات نفت برای پنج سال دیگر تا سال ۲۰۲۲ را تجدید نموده است. پروژۀ خطّ لوله موتیهای و املخ‌گنج که برای اوّلین بار در سال ۱۹۹۶ پیشنهاد شده بود به‌مدّت چندین سال در سردخانه قرارداشته. این پس از بازدید نخست وزیر مودی از نپال در سال ۲۰۱۴ میلادی به‌تحرّک آنی دست یافته. قراردادی برای انجام دادن این پروژه در ماه سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی مابین شرکت‌های نفت بخش دولتی برجستۀ دوکشور، شرکت نفت محدود هند و شرکت نفت نپال به‌امضا رسیده. سنگِ بنیاد این پروژه از کنترل راه دور توسط نخست وزیران دوکشور آقای مودی و آقای اولی از حیدرآباد هاؤس در دهلی‌نو در دوران بازدید آقای اولی از دهلی‌نو در ماه آوریل سال گذشته نهاده شد.

هردو کشور اکنون جلسات مرتب سطح عالی را برای بررسی پروژه‌های جاری انجام می‌دهند. فقط در ماه گذشته اجلاس کمیسیون مشترک هند و نپال بریاست وزیران امورخارجۀ دوکشور در کاتماندو صورت گرفته بود که تمام جنبه‌های روابط دوجانبه را مورد بررسی قرارداده و زمینه‌های جدید همکاری را مشخّص نموده و پیشرفت اجرای پروژه‌های کنونی را مورد رسیدگی قرارداده. هردو نخست وزیر در مورد پیشرفت روابط دوجانبه شان اظهار رضایت نمودند. آقای اولی نیز از هند برای ساختن پنجاه هزار خانه برای زلزلۀ سال ۲۰۱۵ میلادی برای متاثرین زمین لرزه نپال نیز اظهار امتنان و تشکّر نمود.