پاسخ شدید هند در ۴۲مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل

نویسنده: دکترزینب اختر

مترجم: شمس شیروانی

با هدف معرفی قطعنامه‌ای درقبال کشمیر در ۴۲مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، شاه محمود قریشی وزیر امورخارجه پاکستان بیک تلاش نا امید کننده جهت بین المللی سازی مسئله کشمیر مبادرت ورزید اما شدیداً با ناکامی مواجه گردید. پاکستان مستلزم حمایت ۲۴ کشور از جمله ۴۷ عضو گروه می باشد اما وی حتی جهت کسب حمایتی برای تسلیم تقاضای مباحثه سریع در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ناکام ماند. باید خاطر نشان ساخت که درحالیکه مباحثه را می توان درهر زمانی دوران جلسه تقاضا نمود، اما آخرین تاریخ تسلیم کردن تقاضا برای قطعنامه برسرِ کشمیر ۱۶ سپتامبر می باشد. هند به عدم اعزام وزیری به ژنو تصمیم گرفت چونکه نشان دهد نمی خواهد  اهمیت زیادی را به آن مسئله واگذار کند. بهرحال آن ادعا و اظهارات پاکستان را با پاسخ سرسختی بعنوان “لفاظی مهاجم”، “اتهامات کذب وجعل شده” دفع نمود.

شاه محمود قریشی بارِ دیگر سعی نمود که مسئله کشمیر را با ادعای نقض حقوق بشر مطرح نماید و خواهان یک تحقیق مشترک از سوی سازمان ملل گردید. هند تلاش پاکستان را با تصریح قوی دال براینکه کشمیر یک مسئله داخلی است و محدودیتها بخاطر تضمین امنیت مردم از تروریسم فرامرزی معرفی شده بود، نافرجام گذاشت. حین وارد آوردن لطمه‌ای بر پاکستان، نمایندگان هند تاکید برآن داشتند که بدترین نوع نواقض حقوق بشر از تروریسم نشأت می گیرد و از اعضاء شورا خواست که علیه آن نوع عاملین تروریستی صدا بلند کنند.

خانم ویجای تاکور دیپلمات هند، اقدام مذکور را همراه با آجای بیساریا سفیر پیشینی هند به پاکستان و راجیو چاندرا، سفیر نمایندگی دایمی هند درسازمان ملل در ژنو مطرح نمود. حین لطمه‌ای بر پاکستان خانم سینگ گفت که ” یک هیئتی دراینجا یک تفسیر روان را با لفاظی مهاجم مملو از اتهامات کذب و ساختگی علیه کشور من ایراد نموده است. جهان بخوبی آگاه است که این نوع گفتارهای جعل شده ناشی از مرکز تروریسم جهانی است، محلی که سربران آن گروه‌ها ازسالها پناهنده شده اند، این کشور تروریسم فرامرزی را بشکل دیپلماسی متناوب انجام می دهد”. نمایندگان هند مسئله وضعیت حقوق بشر در داخل پاکستان را بطور موفقیت آمیز مطرح نمودند و تروریسم فرامرزی نشأت گرفته از پاکستان را بطور برجسته برملا ساختند.

موضع هند با دو مورد رویداد پرنفوذ ساخته شد، اولی پیامی بود توسط بالدیوسینگ، قانونگذار پیشین از پاکستان از حزب تحریک انصاف پاکستان که متقاضی پناهندگی سیاسی درهند می باشد. او طی یک بیانیه رسانه‌ای بر وضعیت اقلیت‌ها در پاکستان تاکید ورزید و گفت که ” نفقط هندوها وسیکها در پاکستان مورد شکنجه قرار می گیرند بلکه حتی مسلمانان در آنکشور محفوظ نمی باشند. دومی اعتراض بوده از سوی کنگره جهانی سندی در خارج از جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بخاطر جلب نمودن توجه جهان علیه نقض حقوق انسانی درسند، بلوچستان و خیبرپختون خواه.

این باید نشان داد که بزودی قبل از اجلاسیه شورای حقوق انسانی سازمان ملل، گزارشاتی راجع به رهایی مسعود اظهر تروریست گروه تروریستی جیش محمد توسط پاکستان بخاطر فرستادن او به پرتگاه‌ها به نزدیکی نواحی مرزی برای تحریک نمودن تروریستها جهت نبرد آزمایی علیه هند درکشمیر وجود داشته. پاکستان خواهان بکار بردن استراتژی دوشاخه‌ای است. اول اینکه سربازانش را در امتداد بخش راجستان- سیالکُت مستقر بسازد و دومین اینکه رخنه گری در جامو وکشمیر را قبل از اجلاسیه شورای حقوق انسانی سازمان ملل در تلاش نومیدانه بخاطر جلب نمودن توجه جهان به کشمیر افزایش بدهد. جامعه جهانی تابحال از موضع هند حمایت نموده و ادعاهای پاکستان را زیر سوال قرار داده است.

ناکامی پاکستان در شورای حقوق انسانی سازمان ملل و پشتیبانی مداومش از تروریسم بطور قاطعی ادعای آن کشور را ضعیف تر خواهد ساخت هنگامیکه عمران خان نخست وزیر پاکستان در تاریخ ۲۷ سپتامبر به اجلاس سازمان ملل خطاب خواهد نمود. درحالیکه پاکستان درهمۀ فورمها داد وبیداد می نماید، هند بطور آرام استراتژی را بخاطر کسب نمودن حمایت جهانی بحق تصمیمش دربارۀ کشمیر کار می کرده است. معهذا پاکستان باوجود ناکامی اش، تلاشهای نومیدانه خود را ازطریق تبلیغات نادرست برای زنده نگهداشتن مسئله کشمیر ادامه می دهد و خواهان احیای شورشگرایی است. نخست وزیر پاکستان عمران خان قبلاً راجع به یک همایش بزرگ عمومی در تاریخ ۱۳سپتامبر در مظفرآباد واقع در کشمیر اشغالی پاکستان بخاطر اظهار همبستگی با مردم تحت محاصره جامو وکشمیر اعلام نموده است. لزومی دارد که هند برای استفاده از این فرصت بخاطر کوششی در رابطه با شمولیت پاکستان در فهرست سیاه قبل از جلسه آینده گروه اقدام مالی درماه اکتبر سال جاری فعالتر بشود.