هند روابط با بنگلادش را مستحکم می سازد

نویسنده : کالول باتیاچارجی  

مترجم: محمود عالم ملک

بازدید نخست وزیربنگلادش شیخ حسینه ازهند برای مناسبات دوجانبه سیاسی حایزاهمیت بوده است. این بازدید اصلاً بعنوان فرصتی برای نشان دادن پتنسیال سرمایه گذاری فزاینده کشور درفورم اقتصادی جهان که هفته گذشته در دهلی برگزارشده طرح گردیده بود مهذا قراردادهای رسمی وبیانیه مشترک صادرشده این امررا نشان داد که طرفین دردوران بازدید اقدامات جدی را گرفتند. 

درآغازخطابه افتتاحی‌اش برای رهبربنگلادش نخست وزیرناریندرا مودی گفت که هدف شرکت دو کشورتامین عمران هرشهروند هند و بنگلادش می‌باشد. دراین مورد وی خاطرنشان ساخت که درمدت یک سال داکا و دهلی ۹ پروژه را براه انداخته وسه پروژه دیگری را به فهرست دردوران بازدید اخیر نخست وزیر حسینه شامل داشت. 

طرفین قراردادهای را راجع به فراهمی مقدار زیادی گازآشپزی ایل پی جی مهارت‌های حرفه‌ای و تاسیس ویویکانند بهون درمیسیون راما کرشنای داکا بامضا رساندند. تهیه مقدار زیادی ایل پی جی از بنگلادش به هند به هدف کمک به منظره گاز آشپزی در ایالات شمال شرق هند می‌باشد. پروژه دیگری که به بنگلادش کمک خواهد کرد انستیوی عمران مهارت حرفه هند و بنگلادش است که به اتحادیه نیروی نفرات بنگلادش کمک خواهد کرد. 

هردوطرف۷ قرارداد را بامضا رساندند که شامل مراقبت ساحل دریای استعمال بندرگاه‌های چتوگرام و مونگلا توسط کشتی‌های هند و پس گیری ۱.۸۲ کوسک آب از رود فیمی توسط هند برای آب آشامیدنی برای شهرک تریپورا سبروم می‌باشند. قراردادی راجع به آب فیمی برای تریپورا برای فراهمی آب مستقیم برای شهرک مرزی تامین خواهد کرد و همجنین مسئله‌ای را حل و فصل خواهد کرد  که در ماه های اخیر جدال آمیز باثبات رسیده بود. 

منابع دولتی در تصریح مراقبت ساحل دریای حاکیست که قرارداد سرانجام به هند مجازخواهد ساخت واحدهای رادارمراقبت و زیربنا را درامتداد ساحل مشترک خواهد گذاشت که به طرفین برای مراقبت شهرساحل مشترک کمک خواهد کرد. این فهمیده شد ممکن است که تقریباً ۲۰ واحد مراقبتی سرانجام برای مدیریت بهتر وامنیت خط ساحلی بوجود آید.

در دوران معرفی او در فورم اقتصادی جهانی شیخ حسینه بنگلادش را بعنوان یک کشور ترقی خواه سیکولار توصیف نمود که با بحران بزرگ آورگان روهنگیا دست و پنجه نرم می‌کند چون آن کشور ازبیش از یک میلیون روهنگیا از میانمار از هنگام  ماه اوت – سپتامبر سال ۲۰۱۷ میزبانی کرده است. وی از هند جداً خواست یک نقشی پیشگیرانه‌تری را جهت تامین برگشت زودی جامعه روهنگیا به استان رکهاین میانمار ایفا نماید. حدوداً ۱.۱ میلیون روهنگیا در اردوگاه‌های آوارگان درتپه‌های چتاگونگ زندگی کرده‌اند. هند متعهد به فراهمی ۵مین قسط کمک دست جمعی سالیانه ۱۲۰۰ میلیون روپیه برای کمک به روهنگیا می‌باشد. هند اخیراً یک کلونی اسکان مجدد را برای روهنگیا در رکهاین ساخته است و درحال حاضر درنظر دارد پروژه‌های متعدد دیگری را بسازد که سرانجام در بازنشینی روهنگیا کمک خواهد کرد. شیخ حسینه معامله خود را برای مسئله روهنگیا بعنوان یک علامت تعهد دولت حساس جهت دریافت یک راه حل مسئله ازیک طریق مسالمت آمیزمی‌باشد. دهلی نو ۱۰۰ میلیون روپیه را برای جامعه آراکانیس بوادی میانمارجابجا شده که همچنین بندگلادش میزبانی آن را انجام می‌دهد تصویب نموده است. 

بنگلادش احتمال می‌رود آتیه روهنگیا را درکنفرانس سران آینده آسه آن مطرح سازد. بنگلادش همچنین جریان موجوده دفتر ملی شهروندان آسام را مطرح ساخته و توسط نخست وزیر ناریندرا مودی گفته شده که دفتر ملی شهروندان یک جریان موجوده اجباری دادگاه است و این روند هنوز به تکمیل خواهد رسید. شاهدالحق معاون کل در وزارت امور خارجه بنگلادش گفت که بنگلادش وضع مربوطه به دفترملی شهروندان را مورد مراقبت قرار خواهد داد و اضافه نمود که این یک امر داخلی هند است. 

نخست وزیر حسینه تکرار نمود که دولت متبوعش متعهد به عدم تحمل کامل تروریسم و افسادگری است و از کشورهای آسیای جنوب بالا تر از فکراقلیتی و اکثریتی رود. مهذا این بازدید نتوانست در مورد قرار داد آب تیستا هیچ پیشرفت را بعمل بیاورد. 

درپایان مناسبات دوجانبه نخست وزیر شیخ حسینه از نخست وزیرهند مودی برای دیدار از داکا بمناسبت برگزاری مراسم سالروز تولد بنگا بندو شیخ مجیب الرحمان در سال۲۰۲۰دعوت کرد. هند دعوت را برای بازدید نخست وزیر پذیرفته است.