روابط انرژی هند و آمریکایی باندازه کافی روبه پیشرفت می نهد

نویسنده: ساتیاجیت موهانتی

مترجم: محمودعالم ملک

نخست وزیرهند نارندرا مودی در دوران آخرین بازدید خود از ایالات متحده که پس از رسیدن به هیوستون تویت کرده بود که رسیدن به هیوستون و درباره انرژی گفتگو نکنند غیرامکان پذیر است. گزینش هیوستون، تکساس یکی از مراکز انرژی جهان بعنوان اولین بندرگاه تلفن مودی به هدف ارسالِ یک علامت آشکار بود که اتصالهای انرژی در روابط هند و آمریکایی مرحلۀ مرکزی را می گیرد.  تویت نخست وزیرمودی در پس منظر ملاقات وگفتگوی او با سرمجریانِ انرژی برجسته جهانی جهت استفاده از سرمایه گذاریها در بخش انرژی صورت گرفت. در رویداد موثرانه هاودی مودی هردو مودی و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکید وارد آورده بودند که انرژی یکی از سنگهای زاویۀ شراکت استراتژیک دوجانبه را تشکیل می دهد.

هر دو رهبر از شراکت انرژی استراتژیک هند و آمریکا در دورانِ جلسه شان درماه ژوئن ۲۰۱۷ تصدیق و تایید نموده بودند. طرح انرژی اول آمریکایی جویای پیگردی و تولید ذخایر غیر استفاده شده گاز شیل، نفت و گاز از طریق رفع موانع قانونی و سرمایه گذاری می باشد. رشد سریع هند یک مصرف انرژی عالی را لازم قرار می دهد و بنابرین سیاست آن مبنی بر اکتشاف منابع متبادل انرژی و کاهش اتکای منبع بر چند کشور متمرکز است. سیاست‌های هند برای انتقال به یک اقتصاد مبنی بر گاز و تامین تعهدهای تغییر آب و هوای پاریس وِفق یافته.

هند و آمریکا در کارتل های انرژی بوده اند. هند تجاوزکارانه برای کاهش اتکای زیادی واردات خام از خاورمیانه به کشورهای غیرخلیج رسیده است. آمریکا سریعانه بعنوان یک منبع بزرگ تدارکات نفت و گاز به هند ظهور می کند. واردات خام از آمریکا که درسال ۲۰۱۷ آغاز شده یک پیشرفت چشمگیر را در یک دوره دو سال بدست آورده است. هند سال گذشته اولین محموله گاز را بدست آورده و واردات را از آمریکا افزایش داده. در کاهش دادن کسر تجارتی، یک نگرانی که آمریکا بارها با هند مطرح ساخته کمک خواهد کرد.

با یک نظریه به پیشرفت دسترسی انرژی، امنیت انرژی و کفالت انرژی هردو کشور اولین جلسه شراکت انرژی استراتژیک را درسال گذشته انجام دادند. وزیر نفت وگاز طبیعی هند دارمندرا پرادان و وزیر آمریکایی برای انرژی ریک پِری که ریاست مشترک جلسه را بعهده داشته برای دنبال چهار ستونِ مقدماتی همکاری بنام نفت وگاز، کفالت نیرو و انرژی، انرژی قابل تجدید و رشد قابل دوام و زغال تصمیم گرفتند.

در یک تحول قابل ملاحظه شرکت محدود پترونت ال ان جی هند و شرکت تلورین اینک مقیم آمریکایی یک پیمانِ ۷.۵ میلیارد دلار را به امضا رسانده که سرمایه گذاری‌های بارزش ۲.۵ میلیارد دلار سهام ۱۸درصد شرکت پترونت در ترمینال صادراتی دریفت وود ال ان جی تامین خواهد کرد. شرکت پترونت دارای حقوق ۵ میلیون متریک تُنِ ال ان جی درهرسال خواهد بود که همزمان با سرمایه گذاری سهام آن می باشد. این قرارداد که درحضور نخست وزیر هند به امضا رسیده یکی از بزرگترین تعهدات سرمایه گذاری خارجی در بخش گاز شیل آمریکایی می باشد. بطور جداگانه در اقدامات معین شرکتهایی مانند شرکتِ نفت هند و بارت پترولیم برای خریداری نفت خام آمریکایی در مقدارهای مهم وارد قراردادها شده اند. درحالیکه شرکتهای مهم گایل و ریلاینس در پروژه‌های گاز آمریکایی سرمایه گذاری کرده اند که همچنین می توانند در پیگردی مهارتی و تولید در میدان‌های نفت و گاز درهند از راه انتقال‌های تکنولوژی سود ببرند.

در دوران مباحثات شان با نخست وزیر هند سرمجریان انرژی جهانی درباره سرمایه گذاریهای در پروژه‌های انتقالی انرژی هند خوش بین بودند و از آب و هوای سرمایه گذاری لبرال و کاهش در نرخ‌های مالیات شرکت حسن استقبال نمودند. آژانس انرژی بین المللی ملاحظه نموده است که سرمایه گذاری انرژی خارجی هند در دوران رژیم مودی به میزان ۸۵ میلیارد دلار رشد یافته که یک رکورد افزایش ۱۲ درصد و عالیترین رشد در سراسر جهان می باشد. هند فرصتهای سرمایه گذاری را درحدود ۳۰۰ میلیارد دلار در بخش هیدروکربن درظرف دهه آینده پیشنهاد خواهد کرد. مناسبات هند و آمریکایی درحال پیشرفت است و صحنه ای برای یک پیشرفت چشمگیر در روابط انرژی درسالهای آینده آماده است.