پاکستان بعد از هشدار گروه ویژه اقدام مالی به فهرست خاکستری برقرار خواهد ماند

نویسنده: آشوک هاندو

مترجم: شمس شیروانی

بعد ازاینکه پاکستان آتش بس در امتداد خط کنترل را نقض نمود، هند بعضی از پست‌های مقدم و پرتگاههای تروریستی را درکشمیر تحت اشغال پاکستان مورد هدف قرار داد. ژنرال بیپین راوت رئیس ارتش هند گفت که سربازان و تروریستهای متعدد پاکستانی دوران حملات تلافی جویانه نیروهای هندی کشته برجا گذاشته شدند.

پاکستان آتش بس را بطور مداوم نقض می کند، بخصوص بعد از لغو ماده ۳۷۰ در جامو وکشمیر. اسلام آباد از مشغول داشتن جامعه بین المللی برسر مسئله کشمیر شدیداً شکست خورده است و بنا برین به نقض آتش بس و تلاشهای رخنه گری به داخل خاک هند دست زده است. اما تلاشهای وی بطور موفقیت آمیز توسط نیروهای امنیتی خنثی ساخته می شوند.

درضمن گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف طی جلسه خود در پاریس بطور یک طرفه به ادامه نگه داشتن پاکستان در فهرست خاکستری خود تا ماه فوریه ۲۰۲۰ تصمیم گرفته است. بنابرین وی پاکستان را مهلت چهار ماه دیگری برای اتخاذ اقدامات سریع، قوی وموثر بخاطر برخورد با تامین مالی تروریستی و پول شویی توسط تروریستها و سازمانهای شان فراهم نموده است. تمدید مهلت بدنبال هشدار سرسختی به پاکستان برای تکمیل برنامه کامل اقدام تا ماه فوریه آتی بعمل آمد. گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای حاکی است که “درصورتیکه پیشبرد چشمگیر و متحمله برکل برنامه اقدام از سوی وی انجام نگیرد وی اقدامی را اتخاذ خواهد کرد که گنجانیدن آن کشور به فهرست سیاه و محدود ساختن روابط مالی و بازرگانی پاکستان شامل آن خواهد بود”.

گروه ویژه اقدام مالی، پاکستان را بخاطر عدم رعایت از استانداردهای جهانی متهم ساخت. وی نیز واضح ساخت که اقدامات پاکستان علیه تامین مالی تروریستی اطمینان کننده نبوده چونکه اسلام آباد فقط در ۵ مورد از ۲۷ نکات لازمه اف ای تی اف عمل کرده است. خاطر نشان ساخته شده کا تامین مالی تروریستی به گروهکهایی مانند لشکر طیبه و جیش محمد مسئول حملات متعدد درهند، کنترل نشده اند.

بخاطر اینکه چین، مالزی و ترکیه خواستار آن بودند که یک مهلت دیگری به پاکستان برای رعایت از مقررات فراهم شود بنابرین پاکستان از گنجانیده شدن در فهرست سیاه جان بدر برد. تا بحال فقط ۲ کشور، کره شمالی و ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی به فهرست سیاه گذاشته شدند. این نوع اقدام بمعنی تحریمات فوری می باشد واسلام آباد را از کسب وامها از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه اروپا به علاوه سایر موسسات مالی محروم می سازد. اما هر ۳ کشور نامبرده به صدور یک هشدار تمدیدی به پاکستان موافقت نمودند. حتی نماینده چین و رئیس کنونی گروه ویژه اقدام مالی گفت که “پاکستان مستلزم به اتخاذ اقدام زیادی و سریع تری می باشد. ناکامی از برآورد استانداردهای جهانی این گروه جدی گرفته می شود. در صورتیکه پاکستان تا ماه فوریه ۲۰۲۰ پیشرفت قابل توجهی را بدست نیاورد وی به فهرست سیاه گنجانیده خواهد شد”.

پاکستان درماه ژوئن ۲۰۱۸ بدنبال واکنش جدی گروه ویژه اقدام مالی در مورد داشتن دست در تامین مالی تروریستی به فهرست خاکستری گنجانیده شده بود. ازآن به بعد، بررسی‌های مداوم برای بیرون کشیدن پاکستان از فهرست خاکستری منصرف شده است.

اسلام آباد به تلاشها برای متقاعد ساختن آن گروه ویژه پرداخته، تا قانع سازد که وی اقدامات جدی را جهت محدود ساختن تامین مالی تروریستی اتخاذ می کند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان بخاطر ادعاهای بلند خود درقبال مسئله مذکور درفورم‌های مختلف ملی و جهانی بسیار پرصدا بوده است.

این مهلت نشان می دهد که جامعه جهانی هرچه اقدامات ممکنه را برای فراهمی هرکدام فرصتی به پاکستان برای بعمل آوری اقدام قاطعی دیدنی وتصدیق شدنی علیه تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط گروه‌های تروریستی بعمل می آرود. بدبختانه اقدام قاطعی دراین جهت توسط پاکستان تابحال بعمل آورده نشده است.

هند قربانی تروریسم فرامرزی پایان ناپذیر پاکستان بوده است. دهلی نو خواستار بعمل آوردن اقدام محکم تر علیه اسلام آباد شده است و همه اعضای دیگر ازجمله ایالات متحده بطور نیرومندانه ازتقاضای مذکورهند حمایت نموده اند. هند خاطرنشان ساخت که باوجود مسدود‌سازی ظاهری حسابهای بانکی گروه‌های تروریستی؛ مسعود اظهر رئیس گروه جیش محمد مجاز به پس گرفتن پول از حسابهای بانکی اش ساخته شد. این نشانگر آن است که پاکستان نسبت به جنگ علیه تروریسم به جهان فریب می زند.

جهان اکنون مشتاقانه این را مراقبت خواهد نمود که پاکستان چه اقدامی را درعکس العمل به اخطار افزوده گروه ویژه اقدام مالی بعمل می آورد. این به نفع خود پاکستان خواهد بود که اخطاریه مذکور گروه ویژه اقدام مالی را بطور جدی بگیرد و اقدام قاطعی را دراین جهت بعمل بیاورد اگر آن کشور واقعاً خواهان بیرون آمدن از فهرست خاکستری‌است و راهی را برای عمران آن کشور هموار بسازد.