دولت هند گامهای مثبتی را جهت رونق بخش مستغلات اتخاذ می کند

نویسنده: آدیتیاراج داس

مترجم: شمس شیروانی

درمقطع زمانی که نیروی حرکت آنی اقتصاد بعلت تاثیر موجی حکمفرما بودن کساد جهانی تحت فشار قرار گرفته است، تصمیم دولت ائتلافی دموکراتیک ملی برای تخصیص دادن صندوقها جهت احیای بخش مهم املاک و مستغلات بخاطر تحریک تقاضا در سرتاسر حیطۀ وسیعِ اقتصاد هند یک گام بسیار ضروری درجهت صحیح بوده است.

دولت که با چالشهای تحملِ توسعه اقتصاد بخاطر حفظ آن بیک مسیر بالاتری رشد روبرو بود، یک صندوق دارای وجه اساسی ۲۵۰ میلیارد روپیه‌ای را بخاطر احیای تقریباً ۴۵۸ هزار باب مسکن در ۱۶۰۰ پروژه تصویب نمود. پروژههای مذکور تعهدات ساختمانی، شامل آنهایی که توسط بانکها بعنوان دارایی‌های غیر عملی تشخیص داده شده بودند و یا با اقدام حل ورشکستگی روبرو بودند را دربر خواهد گرفت.

طوریکه خانم نیرمالا سیتا رامن وزیر دارایی هند اشاره نموده، آسودگی چند برای آنهایی که از بازپرداخت اقساط ماهانه علیه وامهای مسکن در پروژه‌های متوقف شده در سراسر کشور عدول نمودند خواهد گشت.

این پکاژ، دوماه بعد از اعلام دولت از تاسیس یک صندوق حدوداً ۲۰۰ میلیارد روپیه‌ای جهت تکمیل پروژه‌های مسکن متوقف شدۀ ارزان قیمت و گروه در آمدات متوسط بمورد اجراء در آمده است.

کارشناسان نظر برآنند که اقدامات مذکور بطور چشمگیر احیای بخش مستغلات را کمک خواهد کرد که تا بحال بعلت فشارهای نقدینگی دچار گرایش نزولی بود چونکه معماران متعددی تحت قدرت نفوذی قرار دارند و از فروختن آپارتمان‌های تازه قاصر می باشند. نیز احساس برآن می شود که اقدام مذکور یک سناریوی بُرد بُرد را برای خریداران مسکن و خانه سازان به اثبات خواهد رساند.

بخش مستغلات که یکی از شناخته ترین بخش جهانی می باشد یک نقش مهمی را در رونق بخشیدن به تحرک رشد اقتصاد ایفاء می کند. در هند، بخش مستغلات و املاک بطور موثر مشتمل بر بخشهای مسکن و ساختمانی می باشد. وی یک نقش حیاتی را در ایجاد فرصتهای شغلی ایفا می کند. این بخش نیز یک نقش حاکمه را در تحرک چرخش تقاضا در سرتاسر طیف اقتصاد شامل اساسی مانند فولاد و سیمان ایفاء می کند.

صنایع ساختمانی هند درمیان ۱۴بخش عمده مستقیم و غیر مستقیم با مقام سوم برخوردار است و تاثیر آن تمام بخشهای اقتصادی را تشویق می کند. یک سلسله عملیات تحریک رشد در بخش املاک نهایتاً درافزایش تحرک کلی رشدِ تولید ناخالص داخلی کمک خواهد کرد.

با نظر به بُعد و اندازه کلان اقتصاد هند، از بخش مستغلات درهند توقع می رود که تا سال ۲۰۳۰ به یک حجم بازاری یک تریلیون دلار آمریکایی دست یابد و احتمالاً یک سهم ۱۳٪ را در تولید ناخالص داخلی تاسال ۲۰۲۵ بگذارد. علاوه ازآن، بخش مستغلات و املاک درهند با بالقوه‌های عظیم جهت متوجه ساختن سرمایه گذاری مستقیم خارجی برخوردار است.

برحسب اداره سیاست و ترویج صنعتی، بخش توسعه ساختمانی درهند جریانات داخلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به مبلغ ۲۵.۰۴ میلیارد دلار آمریکایی در زمانی میان آوریل ۲۰۰۰ الی مارس ۲۰۰۹ دریافت کرده است.

قابل ذکر است که بازار بورس هند موسوم به SEBI تائیدیه خود را برای یک بنگاه سرمایه گذاری املاک و مستغلات صادر نموده که مجازساختن هرنوع سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در بازار املاک هند کمک خواهد کرد و آن یک فرصتی را به ارزش ۱۹.۶۵ میلیارد دلار آمریکایی در بازار هند در چند سال آینده بوجود خواهد آورد.