تظاهرات ایران خلیج را تکان می دهد

                    

نویسند: دکتر آصف شجاع

مترجم: دکتر احمد علی

        در ماه گذشته دولت ایران اعلام نموده بود که بمنظور صرفه جویی پول اضافی برای کمک به فقیرترین شهروندانش به نفت جیره بندی می‌کند. این اعلان ناگهانی دولت کشور سرشار از نفت، منجربه افزایش قابل ملاحظه‌ای در قیمت های نفت شده وبنحوی باعث تظاهرات مردم شده که بسرعت شهرهای متعدد را فرا گرفت و بصورت یک ناآرامی سیاسی درآمده که باعث یک چالش شدید برای ثبات رژیم شده.

        مقامات ایرانی گروه‌های مخالف در تبعید و دشمنان خارجی‌اش را متهم به این ناآرامی‌ها نموده و پاسخ قاطع را نشان دادند. آنها تحمیل تقریباً تعطیل انترنت برای جلوگیری ازتوسعه بیشتر این تظاهرات ضد دولتی نموده. بر طبق فرمانده کل پاسداران انقلاب ایرانی هدف دشمنان ایران از طریق این ناآرامی‌ها درمعرض خطر گذاشتن وجود جمهوری اسلامی بود.

        اگرچه ایران هیچ آمار رسمی را راجع به کشته شدگان دراین ناآرامی منتشرننموده، سازمان عفو بین‌المللی ادعا نموده که هلاکت حداقل ۲۰۸ نفر را دراین تظاهرات تدوین نموده است. بقرار گزارشی ناآرامی کنونی در ایران شاهد تقریباً جراحات وارده به ۲۰۰۰ نفر و بازداشت تقریباً ۷۰۰۰ نفر توسط نیروهای امنیت ایرانی بوده است.

        رسانه‌های گروهی ایران بدون ارائه نمودن هیچ آمار، به هلاکت بعضی از تظاهرکنندگان توسط نیروهای امنیتی، آنها را بعنوان تروریستهای مسلح قلمداد نموده و درعین حال تاکتیکهای نیروهای امنیتی برای سرکوبی این ناآرامی را مورد تحسین و ستایش قرار داده. همینطور وزارت کارآگاهی ایرانی گفته است که حداقل هشت تن مربوط به سیا در دوران این ناآرامی‌ها بازداشت شده.

        پس از تقریباً دو هفته این درگیریهای خشونت بار، رئیس جمهور ایران حسن روحانی در یک سخنرانی تلویزیونی در دوران این هفته خواستار رهایی این چنین افراد غیرمسلح یا مردم بی گناه شده که ممکن است بازداشت شده باشند.

        این ناآرامی ایرانی در زمانی رخ داده که ایران تحت تحریمات شدید ایالت متحده آمریکا قراردارد، که از قرارداد هسته‌ای سال گذشته که ایران و شش قدرت دیگر با آن موافقت نموده بودند، کناره گیری نمود. بعلت تحریمات آمریکایی، ایران دچار قیودات سنگین درصادرات نفت و گاز خود می‌باشد و از کسب دلار نفتی دراقتصاد وابسته به نفت خود محروم شده است. در این منظره، تحریمات زندگانی روزمره مردم ایران را تحت تاثیر می‌گذارند و آنها را آسیب پذیر شکایات اقتصادی می‌نمایند. به همین علت این برای رژیم ایرانی آسان است که دشمنان خارجی‌اش را برای دشواریهای مردم ایران متهم نماید.

        اگرچه تظاهرات اخیرناشی ازافزایش قیمت نفت درایران نتیجه اختلافات دیرینه مابین ایران و آیالات متحده آمریکا می‌باشد، ایران اظهار داشته که آماده به مذاکرات برای خاتمه این بحران کنونی می‌باشد در صورتی که آمریکا اول تحریماتش را از بین ببرد. اگرچه ایالات متحده مصر بر آن است که آن کشور قیوداتش را از میان خواهد برداشت تنها در صورتی که ایران برنامه‌های هسته‌ای‌اش را کاهش بدهد، برنامه موشکی‌اش را خاتمه بدهد و نسبت به فعالیت گرایی منطقه‌ای‌اش خویشتن داری را نشان بدهد. این وضعیت بن بست را مابین ایران و ایالات متحده طوری ایجاد نموده است که از بین بردن آن دشوار است و برای صلح و ثبات منطقه خلیج فارس خطرناک است.

        معهذا ایران بی‌ثبات به نفع هیچکس نمی‌باشد. بیم آن می‌رود که سرکوبی بالقوه از تظاهرکنندگان دراستانهای ایرانی مانند خوزیستان، سیستان، بلوچستان و کردستان که دارای جمعیت اقلیت‌های نژادی‌اند ممکن است منتج به خشونت بیشتری بگردد. بیم آن نیزمیرود که رژیم روحانیون ایرانی برای نمایش قدرت و توانایی میتواند از نیروهای سرکوب کننده بی‌سابقه‌ای برای جلوگیری ازهمچنین تظاهرات بخاطرارسال پیامها به مخالفین داخلی و خارجی‌اش استفاده نماید.

        ایران مغشوش یا هرج و مرج مربوطه درمنطقه خلیج نیز به نفع هند نیست. هند دارای روابط خوب با کشورهای خلیج ازجمله ایران می‌باشد که مرسوماً صادرکننده برجسته نفتش بوده است. دهلی نو بندر چابهار را در ایران نیز توسعه می‌دهد و هرج و مرج مجدد دراین منطقه ممکن است همچنین سرمایه گذاری‌ها را بمعرض خطر باندازد.