هفته درپارلمان

نویسنده: یوگش سود

مترجم: محمودعالم ملک

         دراجلاس زمستانی جاری، راجیا سبا یعنی مجلس سنا لایحه جلوگیری از سیگارکشی الکتریکی ۲۰۱۹ را تصویب کرد، لایحه ترمیم گروه نگهداری ویژه ۲۰۱۹ و لایحه مدغم سازی قلمروهای حکومت مرکزی دادرا و ناگرحویلی، دمن و دیوِ سال ۲۰۱۹ نیز در مجلس سنا تقدیم شدند.

لوک سبا یعنی مجلس مردم هند لایحه ترمیم قوانین مالیات بندی ۲۰۱۹ را تصویب کرد که پس از یک بحث پرتب و تابی درمجلس مالیات‌های صنعتی را کاهش داده که درباره آن وزیر دارایی خانم نیرمالاسیتارامن گفت که تصمیم مذکور به هدف جلب سرمایه گزاری برای افزایش رشد و بوجود آوری شغل و کار بود. وی اضافه نمود که یک تصمیم استراتژیک برای ساختن هند یک هدف هم چشمی برای شرکت‌های کثیرالملی جویای یک علی البدل چین درمیان جنگ بازرگانی موجوده چین وآمریکا بود. وی اضافه نمود هرشرکت که پس از تاریخ یکم ماه اکتبر بوجود آمده و در یک واحد تولیداتی سرمایه گزاری می کند می تواند پرداخت را به میزان نرخ ۱۵ درصد اختیار نماید تا زمانیکه این معافیت‌هایی را نمی گیرد و قبل از تاریخ ۳۱ ماه مارس ۲۰۲۳ تولیدات را شروع می کند. با مالیات و مالیات اضافی این به یک نرخ مالیات موثرانه ۱۷ درصد کار می کند. این کاهش مالیات توسط رهبران صنعت بعنوان یک اقدام مثبت دولت مودی برای کمک درهم چشمی سازی شرکت‌های هندی مورد تمجید و ستایش دامنه دار قرار گرفته است.

مجلس سنا لایحه جلوگیری از سیگارکشی‌های الکترونیکی سال ۲۰۱۹ را که جویای ممنوع سازی تولیدات، انبارسازی و آگاهی سیگارهای الکترونیکی درکشور با اتفاق آرا می باشد تصویب نمود. لایحه مذکور سیگارهای الکترونیکی را تسریع می دهد که می تواند نیکوتین و دیگر ماده شیمیایی را برای بوجود آوری بخار برای استنشاق وجود داشته باشد. این برای زندان تایک سال و یک جریمه یک میلیون دلار آمریکایی پیش بینی می کند. وزیر بهداشت دکتر هارش وردان به بحث پاسخ داد و اظهار نظر کرد که این آمادگی هند را برای پیش بینی چالشهایی در کنترل تمباکو و دخالت ورزی‌های سروقت نشان داد.

مجلس سنا همچنین لایحه ترمیم نگهداری ویژه ۲۰۱۹ را تصویب کرد. هفته گذشته مجلس مردم لایحه ترمیمی را به تصویب رسانده که درنظر دارد گروه نگهداری ویژه تنها به نخست وزیر و خویشاوند نزدیکش و نخست وزیر اسبق و خانواده‌ای برای ۵ سال را فراهم کند. مجلس مردم لایحه دیگری را برای مدغم سازی قلمروی تحت حکومت مرکزی دادر و ناگرحویلی را تصویب کرد. قلمروی مرکزی مدغم شده به قلمروی مرکزی دادر و ناگرحویلی و دمن دیو نامزد خواهد شد. مجلس مردم همچنین لایحه بازیافت کشتی‌های ۲۰۱۹ را به تصویب رسانده. این لایحه‌ای استعمال مواد خطرناک روی کشتی‌ها ممنوع می سازد و بازیافت کشتی‌ها را تنظیم می کند.

کابینه مرکزی همچنین لایحه ترمیم تابعیت را تصویب کرد که احتمال می رود هفته آینده در پارلمان تقدیم شود. تصویب کابینه برای لایحه ترمیم تابعیت در تاریخ چهارم ماه دسامبر قاطعی بود طوریکه حزب باراتیا جاناتای حاکمه ازیک نحوه سراسر ملتی دفتر ثبت نام شهروندان باشدت تمام حمایت کرده است. هدف این لایحه فراهمی تابعیت به آن آوارگان که اصلاً هندوان، سیکها، جینیها، بوداییها، پارسی‌ها و مسیحان از افغانستان، بنگلادش و پاکستان می باشند. این یک تغییر جدی از قانون تابعیت ۱۹۵۵ می باشد که یک نفر را بعنوان یک مهاجر غیرقانونی اعلام می کند اگر او دارای مدارک مسافرتی مناسب و یا بیش ازحد معین توقف شده نمی باشد.

کابینه لایحه نگهداری آمار شخصی را تصویب کرد و دولت لایحه‌ای را در اجلاس زمستانی موجوده معرفی خواهد کرد. لایحه مذکور به هدف تعیین خطوط راهنمایی دامنه دار مربوط به جمع آوری، انبارگیری و تحلیل و تجزیه آمار شخصی توافق منفردین، مجازات و جبران، قانون نامه اخلاقی و اجرایی می باشد.

وزیر مرکزی کشور امیت شاه به مجلس مطلع ساخت که دولت کمیته‌ای را برای پیشنهاد ترمیمات لازمی در قانون نامه مجازات هند و قانون نامه نحوۀ جنایی تشکیل داده است. در دورانِ ساعت سوالات در مجلس سنا وزیر مشاور در وزارت کشور نیتیانند رای گفت که دولت دستورات سرسخت را به ایالات برای اخراج همه مهاجرین غیرقانونی از کشور صادر کرده است.