آیا صدور کیفرخواست حافظ سعید واقعی است یا یک مضحک

نویسنده: دکترزینب اختر

مترجم: محمودعالم ملک 

تروریست نامزدشده سازمان ملل متحد، رئیس جماعة‌الدعوا و طراح عمدۀ حملات ممبای تاریخ ۲۶ ماه نوامبر حافظ سعید توسط یک دادگاه لاهور بنابه اتهامات فراهمی پول به تروریستها مرتکب جرم دانسته شده است. درماه ژوئیه بخش ضد تروریسم پلیس پنجاب ۲۳ گزارش آگاهی اولیه وهمکارانش را ثبت نموده و به زندان کت لاکپات لاهور به تحویل قضایی صادر شدند. سعید در دادگاه گزارش داده شد هنگامیکه مجازات قرات گردید. دادگاه ضد تروریسم پاکستان تاریخ ۱۱ ماه دسامبر را بعنوان تاریخ برای اتهام آوری علیه سعید نشان داده بود. سوال این است که این چرا اکنون صورت گرفت. آیا دادگاه اکنون ازقضیه‌ای علیه او باجدیت تعقیب خواهد کرد یا خیر؟ این سوالات توسط هرکس مطرح می گردد که درباره عملیات سیتسم‌های پاکستان آگاهی دارند. 

باید یادآوری شود که پاکستان برای سرکوبی تهیه سرمایه به تروریستها توسط نیروی ضربتی عملی مالی دیدبان جهانی ضد کمک مالی به تروریسم تحت فشار زیادی بین المللی قرار گرفته است. بدنبال فشار شورای امنیتی سازمان ملل، پاکستان وادار به مصادره نمودن دارایی‌های مالی سعید ازجمله حساب‌های بانکی‌اش گردید. علیرغم محدودیت‌ها پاکستان از شورای امنیتی سازمان ملل تقاضا نمود آن را برای پس گیری پول ازحساب‌هایش برای تامین مخارج خانواده‌اش اجازه بدهد. بعلاوه فشار شورای امنیتی سازمان ملل هند بطور مداوم خواستار اقدام علیه رئیس لشکرطیبه گردیده است و تاکید وارد آورد که حافظ‌‌‌ سعید یک جبهۀ مذهبی را برای جمع آوری هزینه‌های تروریستی فعالیتهایی را انجام می‌دهد که استعمال آن علیه هند می شود. ایالات متحده آمریکا نیز یک هزینه ده میلیون دلار را برای دستگیری او پیشنهاد کرده است. 

آخرین بررسی نیروی ضربتی عملی مالی درماه اکتبر ملاحظه نموده بود که پاکستان باید اقدامات بیشتری را برای تکمیل ریشه کنی سرمایه گذاری تروریستی و پولشویی اتخاذ نماید. نیروی ضربتی عملی مالی به پاکستان تا ماه فوریه سال ۲۰۲۰ جهت اتخاذ این چنین اقدامات که تا آن وقت آن در فهرست خاکستری نیروی ضربتی خواهد ماند مهلت داده است. کیفرخواست حافظ سعید توسط دادگاه ضد تروریسم درلاهور بنابه اتهامات پول گذاری به تروریسم می توانست یک استراتژی پاکستان برای جلوگیری از سیاه فهرست سازی درجلسه بررسی آینده نیروی ضربتی عملی مالی باشد. 

جالب این است که کیفرخواست سعید تنها یک هفته قبل از دیدار عمران خان نخست وزیر آن کشور از آمریکا جائیکه وی قرار است با رئیس جمهورآمریکا دونالد ترامپ ملاقات و گفتگو کند بعمل آمده است. فشار اضافی آمریکا بر پاکستان برای جلوگیری از تروریسم ناشی از سرزمین پاکستان و بیانیه‌های سرسخت واشنگتن مربوط به تروریسم از چندسال گذشته به این طرف می توانست یک عامل دیگری در کیفرخواست سریع سعید شده باشد. 

بطور جالب توجه درحالیکه ازیک طرف حافظ سعید برای کیفرخواستی آماده می گردید پسرش طلحه سعید دریک بمب گذاری انتحاری هفته گذشته جان سالم  را بدر برد هنگامیکه به یک گردهمایی دریک مغازه درحومه لاهور سخن می راند. در دوران سوی قصد قتل یک نفر بهلاکت رسیده و هفت نفر ازحامیان لشکر باشدت تمام زخمی شدند. این باید ملاحظه شود که طلحه سعید احتمال می رود جانیشین پدرش بعنوان لشکر در آتیه بشود. بقرار بعضی از گزارشات کنترل هزینه‌های لشکر توسط طلحه بقرار گزارش خشم بعضی رهبران ارشد سازمان تروریستی را جلب نموده است. حمله‌ای برطلحه سعید می توانست نتیجه کشمکش نیروی داخلی درلشکر باشد. 

اگرچه ایالات متحده از اقدام برای کیفرخواست سعید حسن استقبال نموده است هند باید با مواظبت مراقبت نماید و ببیند آیا دولت عمران خان از حکومت‌های قبلی پاکستان کسی فرق دارد یا خیر؟. حافظ سعید قبل از آن دستگیرشده است و به زندان افکنده شد اما سرانجام توسط مقامات پاکستان چندین بار رها ساخته شد.  

چند روز قبل از کیفرخواست سعید دریک قضیه چنگ‌زنی اراضی علیرغم متهم شدنش با دوجین‌ها این چنین قضیه ضمانت گرفت. جدیت پاکستان برای تعقیب قضیه تروریستی علیه سعید باید مورد تحلیل و تجزیه قرارداده شود. آیا اسلام آباد آماده به موافقت با طرح ۲۷ نکته‌ای نیروی ضربتی عملی مالی می باشد یاخیر. نظربه سابقه پاکستان اگرسعید بدون هیچ اتهامات رها می شود باید دیده شود آیا نیروی ضربتی عملی مالی سرانجام پاکستان را در فهرست سیاه خود برای عدم موفقیت درجلوگیری از تهیه پول به تروریستها خواهد گذاشت یاخیر.