کابینه دولتِ مرکزی هند یادداشت تفاهم مابین هند و آلمان در بخش راه آهن را به‌تصویب رسانیده است.

کابینه دولتِ مرکزی هند یادداشت تفاهم مابین هند و آلمان در بخش راه آهن را به‌تصویب رسانیده است. کابینه مرکزی هند بریاست نخست وزیر نارندرا مودی در چهارشنبه راجع به‌یک یادداشت تفاهم به‌امضا رسیده مابین وزارت راه آهن دولتِ هند و شرکت مهندسی دی بی و جی‌ام پی کُنسلتینگ آلمان برای همکاری فنّی در بخش راه آهن آگاه ساخته شده. این یادداشت تفاهم همکاری فنّی در راه آهن، همکاری در زمینه‌های عملیات باربری، مسافربری، ایجاد زیربنا، مدیریت و عُمران سازمان مدرن و رقابتی راه آهن، تصفیه فنّاوری در عملیات راه آهن، بازاریابی، فروش، مقاصد اداری، مدیریت پیشگیرانه و عملیات قطارهای خصوصی را قادر و امکان‌پذیر خواهد ساخت.