نخست وزير در دوران وبای همه‌گير ويروس کُرونا خواستار سکوت و آرامش گرديد

نویسنده: کاوشیک روی

مترجم: محمد ولی الله ولی

نخست وزیر هند نارندرا مودی در شصت و سومین قسط برنامه بسیار مقبول رادیویی “من کی بات” یعنی سخنِ دل گفت هند و سراسرِ جهان راجع به‌این وبای همه‌گیر کووید-۱۹ بسیار نگران است. او از هموطنان برای سختگیری قرنطینۀ سرتاسری این کشور درنتیجه شیوع ویروس کُرونا پوزش طلبید. نخست وزیر مودی اظهار داشت که او آن زحماتی را که طبقات ضعیفتر این کشور بعلّت به‌قرنطینه گذاردن سراسر این کشور می‌کشند، درک می‌نماید. او افزود که این قرنطینه برای جلوگیری از توسعه و گسترش ویروس کُرونا اجتناب ناپذیر بود.

نخست وزیر مودی خاطر نشان ساخت که متون باستانی‌مان حاکی است که مرض را حتماً باید در بدوِ آغازش کنترل کرد. او گفت که امروز سراسر این کشور همان کار را می‌کند. کووید-۱۹ چالشی برای هرکسی است. اکنون لزومی دارد که کل بشریت متحد باشد و برای خاتمه ریشه‌های تباهکار این ویروس مهلک تصمیم بگیرد.

نخست وزیر نارندرا مودی اکیداً گفت که این قرنطینه برای حفظ زندگانی هرکس هند ضروری است. ما می‌توانیم با به‌قرنطینه گذاردن خود در خانه‌های‌مان، خود را از خطر ویروس کُرونا محفوظ نگهداریم.

نخست وزیر مودی در برنامه سخنِ دل امروز از کتاب مقدّسِ هند نقل نموده و گفت که آروگیام ماهابهاگیام یعنی تندرستی و سلامتی بزرگترین خوشبختی است. او ابراز نمود که ممکن است این کشور محفوظ بماند در صورتیکه هرکس ضوابط قرنطینه را دنبال نماید.

نخست وزیر مودی از همه پزشکان، پرستاران و هرکدام کس مشغول به‌معالجه مریضان عفونت زدۀ ویروس کُرونا قدردانی و سپاسگزاری نمود.

او در خلالِ این برنامه نیز با بعضی از مریضان، پزشکان و پرستاران نجات یافته از مرضِ کووید-۱۹ گفتگوی تلفنی نمود. او از آنها خواست که آنها مردم را از این وبای همه‌گیر آگاه بسازند و این را تحت فشار بگذارند که این معالجه‌پذیر است.

نخست وزیر مودی گفت که سال ۲۰۲۰ بعنوان سال جهانی پرستاران جشن گرفته می‌شود. درحقیقت، این یک تجلیلِ شایانی از این حرفه نجیب و باشکوه است.

نخست وزیر مودی گفت که این ملّت سپاسگزار پوشش بیمه پنجاه صدهزار روپیه‌ای را به‌مبارزین کُرونا مانند پزشکان، پرستاران، اعضای ستاد شبه پزشکی، رانندگان آمبولانس‌ها و کارمندان مشغول به‌جاروکشی و تمیزکاری برای سه ماه آینده تمدید نموده است.

نخست وزیر مودی نیز از همه آن مردم که خدمات ضروری را در دوران این قرنطینه سرتاسری کشور انجام می‌دهند، سپاسگزاری نمود. او آنها را موسوم به‌قهرمانانِ روزانه نموده. او گفت که آنها واقعاً خدمتِ پاسداری و سپاسگزاری را در این هنگامِ بحرانی انجام می‌دهند.

نخست وزیر مودی گفت که او برسرِ تبعیض قایل بودن مردم نسبت به‌مریضانِ کووید-۱۹، پزشکان و پرستاران احساس رنج و درد نموده. او گفت که این بهرحال در یک جامعه متمدن ناقابلِ قبول است.

نخست وزیر مودی در پایان این برنامه از مردم خواستار برقراری فاصله اجتماعی و تحکیم پیوند احساساتی گردید.