آخرين اخبار جهان

عربستانِ سعودی عیدالفطر در روزِ یک‌شنبه را اعلام نموده است

عربستانِ سعودی عیدالفطر در روزِ یک‌شنبه را اعلام نموده است. عربستانِ سعودی اعلام داشته است که امروز آخرین روز ماه مقدّس رمضان خواهد بود و عیدالفطر در روزِ یک‌شنبه در آنکشور جشن گرفته خواهد شد. دادگاه سلطنتی در بیانیه‌ای به‌نقل از دیوانِ عالی آنکشور ابراز نمود که رویتِ هلال ماهِ شوّال که بدنبالِ رمضان می‌آید، بعمل نیامده لذا روزِ شنبه تاریخ سی‌ام ماه رمضان است و عیدالفطر در روزِ یک‌شنبه در آنکشور برگزار خواهد شد. دیوانِ عالی عربستانِ سعودی به‌شاهزاده ولیعهد، دولت و مردم آنکشور و خارجیان ساکن در عربستانِ سعودی و همه کشورهای اسلامی در سراسرِ جهان بمناسبتِ عیدالفطر تبریک گفته است.

مسافرانِ بین‌المللی در انگلستان تحتِ قرنطینۀ ۱۴روزه‌ای گذارده خواهند شد

مسافرانِ بین‌المللی در انگلستان تحتِ قرنطینۀ ۱۴روزه‌ای گذارده خواهند شد. دولتِ انگلستان ضابطۀ جدید سخت‌تر را برای مسافران بین‌المللی که بعلّتِ نرمی تدریجی در مقرّراتِ قرنطینه واردِ آنکشور می‌شوند در روزِ جمعه نشان داده است. تحتِ این ضابطۀ جدید، مسافرانِ بین‌المللی در آنکشور قرنطینۀ ۱۴روزه‌ای گذارده خواهند شد. اگر آنها از آن تخلّف‌ورزی نمودند در آن‌صورت به‌جریمه کشیده خواهند شد.

با ۳۰ مورد مثبتِ جدید تعدادِ کلِّ مریضانِ کووید-۱۹ در نپال به ۴۸۷ رسیده است

با ۳۰ مورد مثبتِ جدید تعدادِ کلِّ مریضانِ کووید-۱۹ در نپال به ۴۸۷ رسیده است. بقرار وزارتِ بهداشت و جمعیتِ نپال، ۱۵ نفر در بخش سارلاهی، ۹ نفر در کاپلواستو، ۳ نفر در قسمتِ غربی ناوالپراسی، ۲ نفر در چیتوان و یک نفر در شرق بخش ناوالپراسی در روزِ جمعه ابتلا به‌کووید-۱۹ یافته شدند. تابحال ۴۹ نفر در آنکشور از کووید-۱۹ بهبودیافته‌اند و ویروسِ کُرونا جانِ سه نفر را گرفته است.

یک هواپیمای پاکستانی حامل ۱۰۷ نفر در یک ناحیۀ مسکونی کراچی سقوط کرد

یک هواپیمای پاکستانی حامل ۱۰۷ نفر در یک ناحیۀ مسکونی کراچی سقوط کرد. مامورین ابراز نمودند که یک هواپیمای خطوط هوایی پاکستان که در آن ۱۰۷ نفر سوار بودند، در یک ناحیۀ مسکونی نزدیک به‌فرودگاهِ بین‌المللی جناج در روزِ جمعه سقوط کرد. تابحال هیچ اطلاعی دربارۀ تلفاتِ جانی در دست نیست امّا بیمِ آن می‌رود ک مسافران متعدّد به‌هلاکت رسده باشند. رئیسِ جمهورِ پاکستان عارف علوی برسرِ خسارتِ جانی در رویداد سقوط هواپیما اظهارِ غم و اندوه نموده است. نخست وزیر عِمران خان برسرِ خسارتِ جانی در این حادثه ابراز اندوه نموده و برای بازرسیِ فوری این رویداد سقوط هواپیما دستور داده است. نخست وزیرِ هند نارندرا مودی به‌خانواده‌های مهلوکین اظهارِ تسلیت نموده و آرزومند بهبودیابی سریعانه مجروحینِ این حادثه شده است.

بنگلادش بعلّتِ گردبادِ امفان خسارت بارزش ۱۱۰۰ کرور تاکا را دیده است

بنگلادش بعلّتِ گردبادِ امفان خسارت بارزش ۱۱۰۰ کرور تاکا را دیده است. ۲۶ بخشِ آنکشور تحتِ تاثیرِ این طوفان قرارگرفتند. انعام‌الرحمان وزیرِ مشاور در وزارتِ مدیریت فاجعۀ بنگلادش در روز پنج‌شنبه ابراز نمود که دست‌کم ۱۰ نفر در اثرِ این طوفان در آنکشور جانِ خود را ازدست دادند. وزیرِ نامبرده اعلام کرد که پانصدهزار تاکا به‌خانواده‌های مهلوکین بطور جبران بعد از مرگ داده خواهد شد. مسئولینِ محلّی ابراز نمودند که بازسازی منازلِ خراب‌شده بعمل خواهد آمد.

آقای پراکاش جاوادکار وزیرِ اطلاعات و سخنپراکنیِ هند گفت که شبکۀ رادیویی جامعه در این کشور توسعه داده خواهد شد

آقای پراکاش جاوادکار وزیرِ اطلاعات و سخنپراکنیِ هند گفت که شبکۀ رادیویی جامعه در این کشور توسعه داده خواهد شد. او ابراز نموده که رادیوی جامعه بخود جامعه‌ای است و عاملِ دگرگونی هم می‌باشد. او افزود که وزارتِ اطلاعات و سخنپراکنیِ دولتِ هند با یک طرح عمل برای افزایشِ تعدادِ همچنین مراکزِ رادیویی بزودی بجلو خواهد آمد. وزیرِ نامبرده درحین خطاب به‌شنودگانِ همۀ مراکزِ رادیو جامعه ازطریق آل اندیا رادیو گفت که دولت خواهان افزودنِ وقتِ اشتهاری از هفت به ۱۲ دقیقه فی ساعت می‌باشد که معادلِ شبکه‌های تلویزیونی خواهد بود.

نخست وزیرِ هند کمکِ مالی ۱۰۰۰ کرور روپیه به‌ایالتِ بنگالِ غربی و ۵۰۰ کرور روپیه به‌ایالتِ اودیشا را برای انجام کارِ رفاهی و اسکان مجدّد اعلام نموده است

نخست وزیرِ هند کمکِ مالی ۱۰۰۰ کرور روپیه به‌ایالتِ بنگالِ غربی و ۵۰۰ کرور روپیه به‌ایالتِ اودیشا را برای انجام کارِ رفاهی و اسکان مجدّد اعلام نموده است. نخست وزیر مودی و سرِوزیر ایالتِ بنگالِ غربی مامتا بانارجی نواحی طوفان زده در بخش‌های جنوبی و شمالی پراگنان ۲۴ این ایالت‌ها را مشترکاً ارزیابی هوایی نمودند. نخست وزیر هند جبران بعد از مرگ دویست هزار روپیه به‌هرکدام از نزدیکترین خویشاوند مهلوکین را اعلام نمود.