آخرين سرخط اخبار جهان

۷۱۱۰۶ نفر در هند از کووید-۱۹ بهبودیافته‌اند. ۳۴۱۴ نفر از مبتلایانِ کووید-۱۹ در طولِ ۲۴ ساعت گذشته در این کشور بهبود پیداکرده که بزرگترینِ تعدادِ بهبودیافتگان تابحال در ظرفِ روزِ واحد است.

نرخِ بهبودیابی از کووید-۱۹ در هند به ۴۲.۷۵ درصد رسیده است. نرخِ بهبودیابی در ایالتِ پنجابِ هند به ۹۰ درصد قراردارد.

نخستِ وزیرِ هند نارندرا مودی با ریاست جمهوری ایالاتِ متحده دونالد ترامپ گفتگو نموده و قضیه‌های نفع متقابل و وضعیتِ کووید-۱۹ را موردِ بحث و بررسی قرارداد.

پرفسور ک وینای راگوان مشاورِ اصلیِ علمیِ دولتِ هند گفته است که ۳۰ گروه در هند برای تولید نمودن واکسنِ ویروسِ کُرونا سعی می‌نمایند.

هند بیانیۀ وزارتِ امورخارجۀ پاکستان دربارۀ بناسازیِ معبدِ رام در ایودهیا را مسترد ساخته است. هند گفت که پاکستان باید به‌رفاۀ جوامعِ اقلیتیِ خود توجّه بدهد. اقلیت‌ها در پاکستان حتیٰ در دورانِ بیماریِ همه‌گیرِ ویروسِ کُرونا دُچار تبعیض‌اند.

میزانِ مرگ و میر بعلّتِ کووید-۱۹ در مسکو در طولِ یک ماهِ گذشته دوبرابر شده است. روسیه دارای دوّمین بزرگترین تعدادِ مواردِ کووید-۱۹ در جهان است.

ایالاتِ متحده بارِ دیگر ادعایِ چین به‌دریایِ جنوبِ چین را به‌مبارزه طلبیده است. یک کشتیِ جنگی ایالاتِ متحده نزدیک به‌جزایرِ متوازی رسیده که بیجینگ آن را بعنوانِ قلمرویش بحساب می‌آورد.

مسابقاتِ لیگِ فوتبالِ انگلستان و ایتالیا از تاریخِ ۱۷ ماه آینده از سر خواهند گرفت. تصمیمی دربارۀ مجازساختن حضورِ تماشاچیان در استادیوم تا هنوز نگرفته شده است.