آخرين سرخط اخبار جهان

بازگشایی بازارها در قسمت‌های مختلفِ هند بعمل آمده است. انجمن‌های بازار از ضوابطِ فاصله‌گیریِ اجتماعی رعایت می‌کنند.

طوفانِ گردبادِ نیسارگا ایالتِ گجراتِ هند را تحتِ تاثیر گذاشته است. احمدآباد، امریلی و باونَگر بدنبالِ وزیدنِ بادِتند و سریع باران شدید را مشاهده می‌نمایند.

انتظار می‌رود که این طوفانِ گردبادِ تا روزِ چهارشنبه ایالتِ مهاراشترای هند را تحتِ تاثیر بگذارد. تیم‌های ان دی آر اف و اس دی آر اف برای کمک به‌مسئولین این ایالت بحالت آماده‌باش قراردارند.

وزیرِ کشورِ هند امیت شاه گفته است که هند هرکدام تجاوزکاری را موردِ بی‌علاقگی قرار نخواهد داد. او گفت که تروریسم در جامو و کشمیر روبه‌کاهش گذاشته است.

نیروی‌های امنیتِ هند یک تروریست را در ترالِ جامو و کشمیر به‌قتل رسانده‌اند. نیروهای امنیتِ هند برای ازبین بردنِ تروریست‌ها در این ناحیه متوسل به‌رویارویی شدند.

دولتِ هند حاکی است که بخش شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط برای حصولِ سرمایه‌کار آسان به‌بازرگانی‌های کوچک کمک خواهند کرد. تولیداتِ محلّی موردِ ارجحیتِ مردم قرار خواهند گرفت.

دولتِ هند قیمت‌های حدّاقل حمایتی را برای فصل خریف سال ۲۱-‌۲۰۲۰ اعلام نموده است. این قیمت‌ها برای ۱۴ محصول کشاورزی مابین ۵۰ الی ۸۳ درصد خواهد بود.

تعدادِ تلفاتِ جانی بعلّتِ کووید-۱۹ در ایالاتِ متحده به‌یک‌صدهزار رسیده است. بیش از ۴۶۰۰۰۰ نفر از مبتلایانِ ویروسِ کُرونا در آنکشور بهبود یافته‌اند.

مسئولینِ بهداشتی آنکشور می‌گویند که میزانِ مرگ و میر مرتباً روبه‌کاهش می‌نهد. این یک علامتِ تشویق‌آمیز است. میزان بهبودیابی از کووید-۱۹ در هند یکی از بهترین میزان‌های بهبودیابی در جهان است.

موسمِ باران واردِ ایالتِ کرالای هند شده است، قسمت‌های هند شمالی باران خوبی را خواهند دید. قرار است موسمِ باران در هفتۀ اوّلِ ژوئیه واردِ دهلی بشود.