آخرين اخبار جهان

مسابقاتِ فرمول یک گراند پریکس اطریش در ماه ژوئیه برگزار خواهد شد

مسابقاتِ فرمول یک گراند پریکس اطریش در ماه ژوئیه برگزار خواهد شد. این مشتمل بر هشت مسابقه جناح اروپایی خواهد بود. هیئت عاملِ مسابقاتِ فرمول یک گراند پریکس اطریش در روزِ شنبه اعلام نمود که اسپیلبرگ از مسابقاتی در تاریخ پنجم و دوازدهم ژوئیه میزبانی خواهد کرد. فرمول یک با همه شرکا و مسئولین گراند پریکس و ۱۰ تیم بخاطر تعیینِ تاریخ‌های تجدیدیافته برای برگزاری این مسابقات از طول بیش دو ماه کارکرده است.

سازمانِ ملل برای گردآوری اعانۀ میلیاردها دلار بخاطر یمن از کشورهای جهانی تقاضا نموده است

سازمانِ ملل برای گردآوری اعانۀ میلیاردها دلار بخاطر یمن از کشورهای جهانی تقاضا نموده است. سازمانِ ملل در روزِ سه‌شنبه از کشورها تقاضا نموده که حدّاقل ۲.۴ میلیارد دلار را برای یمن بطور اعانه بدهند درجائیکه جنگِ پنج‌سال سیستم مراقبتِ بهداشتی را باندازۀ کافی خراب ساخته است. آنکشور بحالتی قرار ندارد که عفونت‌زدگان ویروسِ کُرونا را موردِ آزمایش قرار بدهد و آنها را معالجه بکند. عربستانِ سعودی برای فراهمی نصفِ مبلغِ مذکور بطورِ اعانۀ امسال برای یمن قول داده است، سیصد میلیون از آن به‌سازمانِ ملل و آژانس‌های اعانه‌ای مربوطه فراهم نموده خواهد شد.

دو نفر در تظاهراتِ ضدّ نژادگرایی در شیکاگو به‌هلاکت رسیده‌اند

دو نفر در تظاهراتِ ضدّ نژادگرایی در شیکاگو به‌هلاکت رسیده‌اند. بقرارِ یک مامورِ شهر شیکاگو، دو نفر در دورانِ ناآرامی در سیسرون واقع در حومۀ شهر شیکاگو کُشته شدند. چنانکه تظاهراتی برسرِ قتل جرج فلوید ادامه داشت. رای حنانیا سخنگوی رسمی می‌گوید که ۶۰ نفر در قسمتِ غربی شیکاگو دستگیر نموده شدند. نامبرده اطلاع اضافی را راجع به‌مقتولین و یا اوضاع هلاکت‌های‌شان را فراهم نکرد.

۷۹ قبضۀ خسارتِ املاکی در مغازه‌های تحت آمریکایان اهل کره در دورانِ خشونت گزارش شده است

۷۹ قبضۀ خسارتِ املاکی در مغازه‌های تحتِ آمریکایان اهلِ کره در دورانِ خشونت گزارش شده است. وزارتِ خارجۀ کرۀ جنوبی حاکی است که آن ۷۹ قبضۀ خسارتِ املاکی را در مغازه‌های تحتِ آمریکایانِ اهلِ کره در وسطِ تظاهراتی برسرِ قتلِ جرج فلوید تصدیق نموده است. وزارتِ کرۀ جنوبی که جلسه تلۀ کنفرانس را با دیپلمات‌ها در ایالاتِ متحده برای رسیدگی تاثیراتِ تظاهرات بر آمریکایانِ اهلِ کره و شهروندانِ کرۀ جنوبی تشکیل داده و در روزِ سه‌شنبه گفت که آن تاهنوز هیچکدام جراحت یا مرگ را تصدیق نکرده است.

چین ده میلیون نفر را در ووهان مورد آزمایشِ کووید-۱۹ قرارداد

چین ده میلیون نفر را در ووهان مورد آزمایشِ کووید-۱۹ قرارداد. مسئولین می‌گویند که چین تقریباً ده میلیون نفر از مردم را در ووهان، مرکزِ شیوعِ ویروسِ کُرونا مورد آزمایشِ کووید-۱۹ قرارداده، بجز سیصد عفونت‌زدۀ بدون علامت، هیچ موردِ جدید کووید-۱۹ را تصدیق نکرده است. مامورینِ شهرِ ووهان ابراز نمودند که سیصد مریض بدون علامتِ کووید-۱۹ بعد از آزمایش ۹.۸۹ میلیون نفر یافته شدند.

تعدادِ مواردِ کووید-۱۹ در نپال فراتر از ۲۰۰۰ رسیده است

تعدادِ موردِ کووید-۱۹ در نپال فراتر از ۲۰۰۰ رسیده است. بقرارِ وزارتِ بهداشت و جمعیتِ نپال، ۲۸۸ نفر در طولِ ۲۴ ساعتِ گذشته در آزمایشاتِ عفونتِ ویروسِ کرونا مثبت یافته شدند. این‌طور تعدادِ کلّ عفونت‌زدگانِ ویروس کُرونا در آنکشور به ۲۰۹۹ رسیده است. سخنگوی وزارتِ بهداشتِ نپال گفت که ۴۵ تنِ دیگر از این بیماری بهبود پیداکرده و از بیمارستان‌ها مرخّصی یافته‌اند. اکنون ۱۸۲۵ موردِ فعالِ کووید-۱۹ در نپال وجود دارند، درحالیکه ۲۶۶ نفر بهبودیافته‌اند. ویروسِ کُرونا تابحال جانِ ۸ نفر را در نپال گرفته است.

نخست وزیرِ هند بر تعهدِ دولت به‌حفظِ زندگانی و تثبیتِ اقتصاد مجدداً تاکید وارد آورده است

نخست وزیرِ هند بر تعهدِ دولت به‌حفظِ زندگانی و تثبیتِ اقتصاد مجدداً تاکید وارد آورده است. نخست وزیرِ هند نارندرا مودی اکیداً گفته است که ویروسِ کُرونا رشدِ اقتصادی را کُندساخته امّا هند ازطریقِ نبوغ و فنّاوری رشدش را دوباره بدست خواهد آورد. آقای مودی بصیرتش نسبت به‌متکی بخود ساختنِ هند را تکرار نموده و گفت که این کشور بزودی به‌مسیر رشدش برخواهد گشت. نخست وزیر نارندرا مودی درحین گشایش دادن اجلاس سالانه کنفدراسیون صنایعِ هند بمناسبتِ ۱۲۵مین سالروزِ تشکیلش ازطریقِ کنفرانس ویدیویی در روزِ سه‌شنبه بصیرتش نسبت به‌برگشتِ این کشور به‌مسیرِ رشد را نشان داد.

هند با تذکر دادن از یک گزارش شورای امنیتِ سازمانِ ملل ابراز نمود که پاکستان بعنوانِ مرکزِ تروریسمِ جهانی می‌ماند

هند با تذکر دادن از یک گزارش شورای امنیتِ سازمانِ ملل ابراز نمود که پاکستان بعنوانِ مرکزِ تروریسمِ جهانی می‌ماند. انوراگ سریواستو سخنگوی وزارتِ خارجۀ هند مطلبِ مذکور را در پاسخِ سوالاتِ خبرنگاران دربارۀ گزارش شورای امنیتِ سازمان ملل ابراز نمود. او گفت که پاکستان در عمل کردن به‌تعهداتِ بین‌المللی‌اش برای خاتمه دادن حمایت از تروریسم ایجادشده از سرزمینش ناکام شده است. او گفت که هند بطور مداوم از همۀ تلاش‌ها برای اعادۀ صلح، امنیت و ثبات در افغانستان حمایت خواهد کرد.