آخرين سرخط اخبار جهان

تعدادِ مریضانِ بهبودیافته از کووید-۱۹ در هند به ۱۰۰۳۰۲ رسیده است. ۵۰۷۶ نفر در طول ۲۴ ساعت گذشته در این کشور بهبود یافته‌اند. میزانِ بهبودیابی از کووید-۱۹ در هند به ۴۹.۶۲ درصد رسیده است.

دهلی پایتختِ ملّی هند افزایش ۱۲۹۸ نفر را در تعداد مریضانِ کووید-۱۹ مشاهده نموده است. بیش از ۹۲۰۰ نفر از مبتلایانِ ویروسِ کُرونا در دهلی بهبود پیداکرده‌اند.

شهر مومبای بعلّتِ گردبادِ شدیدِ نیسارگا تحتِ مادّۀ قانون ۱۴۴ قراردارد. این گردبادِ شدیدِ اوّل است که بعد از وقفۀ ۱۲۹ سال این شهر را موردِ ضربه قرارداده است. این شهر امروز مواجه با دو زجر و مد شدید است.

تیم‌های ان دی آر اف، اس دی آر اف و پلیس مومبای در ناحیۀ مارین درایو در مومبای مشغول به‌گشت‌زنی‌اند. از مردم خواسته شده است که به‌کرانۀ دریا نروند بعلّت اینکه امواجِ عالی، آبِ دریا را به‌خیابان‌ها می‌آورد. بعضی از نواحی نشیبی مومبای در اثر باران پایان ناپذیر غرقاب شده‌اند.

شهرهای سورت و والسادِ ایالتِ گجراتِ هند بعلّتِ طوفانِ گردبادِ شدیدِ نیسارگا بحالت آماده‌باش کامل قراردارند. اغلب محلات در این ایالت باران مداوم را مشاهده می‌کنند. هزارها نفر از مردم به‌محلات محفوظتر تخلیه شده‌اند.

دولتِ مرکزیِ هند راجع به‌فراهمی هرکمک به‌ایالت‌های مهاراشترا و گجرات اطمینان داده است. نخست وزیرِ هند نارندرا مودی با وزیرِ کشور امیت شاه جلسه‌ای را دربارۀ گردبادِ شدیدِ نیسارگا تشکیل داده است.

نیروهای امنیتِ هند سه تروریست جیش محمد را در یک رویارویی در بخش پولوامای ایالتِ جامو و کشمیر به‌قتل رسانده‌اند.

بعضی از ایالت‌های ایالاتِ متحدۀ آمریکا از مجاز ساختن نیروی پاسدار ملّی آمریکایی بعد از تقاضای واشنگتن بخاطر استقرارشان برای کنترل تظاهراتی که بدنبالِ قتل جرج فلوید در بازداشت پلیس سراسر آنکشور را فراگرفته است، انکار ورزیده‌اند.

تظاهراتِ همبستگی علیه نژادگرایی در سراسرِ جهان بعمل می‌آید. تظاهرکنندگان برای فراهمی عدالت به‌خانوادۀ جرج فلوید تقاضا می‌نمایند.