تجاوزکاری چين مورد نکوهش بين‌المللی قرارگرفت

نويسنده: دکتر روپا ناراین داس

مترجم: محمد ولی الله ولی

در زمانی که سیمای چین بعلت ناکامی‌اش در تسهیم اطلاعایی دربارۀ شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ لطمه خورده است؛ رفتار متحارب و آشوبگر چین نیز توسط ۱۰ کشور عضو انجمن آسه‌آن مورد تقبیح و نکوهش قرارداده شده است که در هفتۀ گذشته جلسۀ مجازی‌اش را در مانیلا تشکیل داده. این انجمن برموقعیتش تاکید وارد آورد که کنوانسیون سازمان سال ۱۹۸۲ دربارۀ قانون دریا اساس نقشه‌کشی دریایی حق حاکمیت و علاقه‌مندی مشروع برسر مناطق دریایی می‌باشد. این نیز لجاجت بیجینگ و تنگ نظری‌اش راجع به‌قانون بین‌المللی را آشکار ساخت.

این بدبختانه است که هنگامیکه جهان مشغول به‌مبارزه با بیماری همه‌گیر ویروس کرونا است که اتفاقاً در ووهان بوجود آمده، تجاوزکاری چین که خواه در هنگ کنگ باشد یا در تنگنای تایوان یا در خط کنترل واقعی در مرز هند و چین روبه‌افزایش می‌نهد. در ماه آوریل امسال یک کشتی چین یک قایق ویتنامی حامل هشت عضوم خدمه را نزدیک در جزایر پاراسل در دریای جنوب چین غرقاب نموده بود. دو قایق ماهیگیری ویتنامی که برای نجات دادن ماهیگیران ویتنام سعی می‌کردند، توسط چین بازداشت نموده شدند. این نشانگر سختگیری و تجاوزکاری چین است که در بیانیۀ انجمن آسه‌آن نشان داده شده است. این اقدام چین در سراسر جهان مورد نکوهش قرارگرفته است. بعضی از دیپلمات‌های آسیای جنوبی اظهار داشته‌اند که این بیانیه تاکید این بلوک منطقه‌ای بر نظم قانون در منطقۀ متنازعه را نشان می‌دهد که از مدت مدیدی بعنوان نقطۀ اشتغال محسوب می‌شود. درحالیکه این انجمن قبلاً رفتار تجازوکارانۀ چین را در آب‌های متنازعه بباد انتقاد گرفته بود، آسه‌آن هیچ وقت در بیانیۀ مابعد کنفرانس سرانش اینچنین شدیداً مورد انتقاد قرار نداده بود. اتفاقاً ویتنام رئیس فعلی انجمن آسه‌آن است.

هند و ویتنام همیشه دارای روابط محکم بوده‌اند. این دو کشور ازلحاظ فرهنگی، تاریخی و سیاسی با همدیگر مرتبط‌ اند. موضع هند دربارۀ تنازع دریای جنوب پین، بُعد تازه‌ای به‌روابطش با ویتنام و تعاملات دهلی‌نو با کشورهای این منطقه بخشیده است. رفتار تجاوزکارانۀ چین کشورهای دیگر در این منطقه ازجمله ویتنام را مجبورساخته که آنها برای صلح و ثبات در این منطقه به‌سوی هند بنگرند.

هند بطور مداوم از آزادی کشتی‌رانی در فورم‌های چندجانبه مانند کنفرانس‌های آسه‌آن و در اعلامیۀ مشترک دوجانبه ازجمله با ایالات متحده، ژاپن، اندونزی و ویتنام حمایت نموده است. رزمایش‌های نیروی دریایی هند در دریای جنوب و دفاع گشت‌زنی بخصوص همکاری دریایی با ویتنام و خط وام به‌ویتنام در دوران بازدید نخست وزیر هند نارندرا مودی بخاطر حصول قایق‌های سرعت عالی برای گشت‌زنی از هند نیز نگرانی‌ها و تعهد دهلی‌نو به‌امنیت و حق حاکمیت ویتنام را منعکس می‌دهد.

جهان نه فقط با رفتار تجاوزکارنۀ چین در دریا و خشکی بلکه نیز علیه جنگ واقعی علیه کووید-۱۹ نبردآزما است. بعضی از کشورها عقیده بر آن دارند که اگر چین اطلاعی را دربارۀ شیوع بیماری همه‌گیر ویروس کرونا بروقت فراهم باشد، ممکن است بسیاری از اقدامات جلوگیرانه باجرا درآورده شده باشند که مصائب و خسارت جانی انسان‌ها را کاهش داده باشد.

مجمع بهداشت جهانی در تاریخ ۲۰م ماه مه قطعنامه‌ای را اتخاذ نموده که ۱۲۲ کشور از آن حمایت نموه بودند که از جهان خواستار گردیده که منبع منفرد این ویروس و مسیر گسترش آن به‌جمعیت انسانی ازجمله و نقش ممکنۀ فوری میزبانان را بشناسد. هند بعنوان رئیس هیئت اجرایی امسال سازمان بهداشت جهانی برای اتخاذ قطعنامه‌ای دربارۀ کووید-۱۹ خواستار گردید. دهلی‌نو عقیده بر آن دارد که قطعنامه‌ای که در مجمع بهداشت جهانی اتخاذ گردیده، فرصتی را برای استفاده نمودن از واقعیت‌ها بخاطر رسیدگی عکس‌العمل‌مان به‌این بیماری همه‌گیر و گرفتن درس عبرتی برای آمادگی درآینده فراهم می‌نماید. هند بعنوان رئیس هیئت اجرایی سازمان بهداشت جهانی به‌کارکردن بخاط حصول این اهداف آماده است. انتظار می‌رود که این مجمع بهداشت جهانی خواستار جایگاه ناظر برای تایوان در این سازمان جهانی تقاضا نماید. تایوان در سال ۲۰۰۹ در این مجمع بهداشت جهانی بعنوان یک ناظر شرکت نموده بود. این شراکت اولش در این فعالیت سازمان ملل بعد از عقب‌کشی‌اش در سال ۱۹۷۱ بوده.