آخرين سرخط اخبار جهان

نخست وزیر هند نارندرا مودی اعلام نموده که مدت برنامه تهیه خواربا پردهان منتری تا ماه نوامبر تمدید یافته است. تحت این برنامه، ۵ کیلوگرم گندم یا برنج به‌هریک عضو خانواده که تعدادشان بمیزان ۸۰ کرور نفر در هند است، فراهم نموده می‌شود. دولت هند متحمل کل هزینۀ این برنامه خواهد بود.

نخست وزیر هند از مردم تقاضا نمود که دقیقاً از فاصله‌گیری اجتماعی و مراقبت بهداشتی رعایت کنند و ماسک‌ها بکار ببرند. مسئولین این را بطور سرسخت اجرا خواهند نمود.

نخست وزیر از مردم خواست که در دوران موسم بارندگی هشیار و محتاط بمانند بعلت اینکه عده‌ای از بیماری‌ها مانند تپ، زکام و سرفه وغیره در این موسم به‌ظهور می‌آیند.