خطابيه جناب رامنات کوويند، رياست جمهوری هند به‌ملت در آستانۀ ۷۴مين روز استقلال

مترجم وگوینده: شمس شیروانی

هموطنان عزیزم: سلام

باعث خوشحالی عظیمی برایم است که تمام مردم هند، ساکن کشور وخارج از آن را در آستانه ۷۴مین روز استقلال تبریک گویم. ۱۵ اوت همۀ مارا بخاطر برافراشتن پرچم سه رنگی مان جستن شرکت در مراسم جشنگیری و شنیدن ترانه‌های میهن پرستی به هیجان می آورد. دراین روز، جوانان هند باید احساس افتخار استثنایی بودن شهروندان یک ملت آزاد داشته باشند. ما مبارزین آزادی و شهدایی که مارا برای زیستن در یک ملت آزاد مقدور ساختند، با سپاسگذاری زیاد بخاطر می سپاریم.

ویژگی‌های مبارزه استقلال تشکیل دهنده بنیاد هند مدرن ما می باشد. رهبران الهامی ما نظریات متنوع جهانی را بخاطر شکل دادن یک روحیه مشترک ملی گرد آوردند. آنها بخاطر رهایی “بارات ماتا” میهن ما از لوث استبداد حاکمان بیگانه و تضمین آینده کودکان ما متعهد بودند. افکار واعمال شان هویت هند را بعنوان یک ملت مدرن شکل داد. 

خوشبختیم که ماهاتما گاندی چراغ رهنمایی جنبش آزادی ما بود. او حین بودن یک شخصیت روحانی همراه با یک رهبر سیاسی، پدیده‌ای بوده که وجود آن فقط درهند امکان پذیر بود. جهانِ دچار جد وجهد اجتماعی، مسایل اقتصادی و تغییر آب وهوا، زیر تعلیمات گاندی جی تسکین می آورد. جستجوی او برای تساوی عدالت شِعار جمهوری ما است. من از مشاهده کردن نسل جوانتر برای انکشاف مجدد گاندی جی خورسند ام.

هموطنان عزیزم

جشنگیری روز استقلال امسال نسبتاً محدود خواهد بود. علت آن بدیهی است. کل جهان با یک ویروس کشنده مواجه است که تمام فعالیت‌ها را مختل ساخته و تلفات بسیار زیادی ببار آورده است. آن کل جهان را که ما قبل از پاندامیک درآن زندگی می کردیم دگرگون ساخته است. 

جای اطمینان زیادی است که دولت مرکزی حین پیش بینی چالش عظیمی، واکنش موثر زیادی و بروقت را نشان داد. برای کشوری دارای یک جمعیت وسیع متنوع، مقابله با این نوع چالش احتیاجی به تلاشهای ابرانسانی دارد. تمام دولت‌های ایالتی اقدامات را بر حسب شرایط محلی اتخاذ نمودند. مردم نیز با صمیم قلب از آن حمایت کردند. ما با تلاشهای متعهد خود توانستیم در مهار کردن وسعت آن پاندامیک و حفظ جانهایی افراد بتعداد وسیع موفق باشیم. 

ملت مدیون پزشکان، پرستاران و سایر کارمندان بهداشتی است که مداوماً  در مبارزۀ ما علیه این ویروس در جبهه مقدم، خود را قرار داده اند. بدبختانه بسیاری از آنان حین مبارزه با پاندامیک جان خود را نیز از دست دادند. آنها قهرمانان ملی ما اند. تمام مبارزین کرونا مستحق این تمجید می باشند. آنها بفراتر از وظیفه خود بخاطر حفظ جانها و تضمین خدمات ضروری اقدام می نمایند. تمام مبارزین کرونا از قشر مختلف جامع سراسر کشور داستانهایی الهام بخش شجاعت و خدمات بی لوث را بثبت رسانده اند. هنگامیکه شهرها و خیابانها ویران می شوند آنها جهت تضمین اینکه مردم از مراقبت بهداشتی و آسودگی آب و برق، و وسایط نقلیه و تسهیلات مراسلاتی، داروها و اشیای ضروری روزانه محروم نمانند بطور خسته ناپذیر کار می کنند. آنها بخاطر حفظ جان و معاش ما جان خود را بخطر می اندازند. 

درمیان بحران مذکور طوفان گردباد آمفان ما را در بنگال غربی و اودیسا لطمه زد. واکنش منسجم تیم‌های مدیریت فجایع، آژانسهای مرکزی و ایالتی و شهروندان مواظب به حد اقل ساختن فقدان جانها کمک نمودند. سیلها زندگی مردم ما در ایالت‌های شمال شرق و شرق را مختل و متاثر ساخته اند. درمیان این نوع حملات فاجعه آور، جای قدردانی است که تمام قشر جامعه بخاطر یاری از افرادِ ستم دیده گردهم آمدند. 

هم میهنانم

مردم فقیر و دستمزدان روزانه ازهمه بیشتر ازاین پاندامیک لطمه دیدند. بخاطر حمایت شان دراین فاز بحرانی، تلاشهای جلوگیری از ویروس از طریق تدارکات رفاهی ضمیمه می شود. با معرفی برنامه رفاهی فقراء نخست وزیر، دولت میلیونها نفر را برای کسب معاش مقدور ساخته است تا بتوان تاثیر ناشی از دست دادن شغل شان، جابجا شدن و اختلال بعلت پاندامیک را کاست. دولت مداوماً دست کمک خود را از طریق ابتکارات متعددی ارایه می نماید که از سوی بخش شرکت داری، جامعه مدنی و شهروندان با صمیمیت حمایت شده است. 

افراد نیازمند خواربار را بطور مجانی دریافت می کنند تا اینکه هیچ خانوار گرسنه نماند. بزرگترین برنامه توزیع غذایی مجانی تا آخر ماه نوامبر ۲۰۲۰ تمدید گشته است تا بتوان هرماه تقریباً ۸۰۰ میلیون نفر را یاری کرد. و بخاطر تضمین اینکه هرشخص دارنده کارت جیره بندی مهاجر بتواند از هرشهری در کشور سهمیه جیره خود را دریافت کند، تمام ایالتها تحت پوشش برنامه یک ملت یک کارت جیره، در آورده می شوند. 

دولت متعهد به مراقب مردم گیرافتاده ما درهرجای جهان، بیش ازیک میلیون نفر هندی را تحت ماموریت “وانده بارات” برگردانیده است. راه آهن هند سرویسهای قطاری را دراین وضعیت پرچالش انجام می دهد تا بتواند مسافرت وحمل و نقل مردم و کالاها را تسهیل نماید. 

با اعتماد بر توانایی خود، ما برای کمک به کشورهای دیگری در مبارزه‌ شان علیه کووید-۱۹ یاری نمودیم. به پاسخ تقاضاها از سوی کشورها جهت تهیه داروها، هندبار دیگر نشان داده که در وضعیت درماندگی دوشا دوش جامعه جهانی ایستاده است. ما در تدوین استراتژی‌های منطقه‌ای و جهانی برای یک پاسخ موثر درمقابل پاندامیک خود را درخط مقدم قرار داده ایم. حمایت سرشاری که هند در انتخابات برای کرسی غیردایمی در شورای امنیت سازمان ملل دریافت نمود، تصدیقی از حسن نیتی است که هند بسطح بین المللی با آن برخوردار است. 

سنتِ هند مبنی برآن است که ما فقط برای خود زندگانی نمی کنیم، بلکه برای بهبودی کل جهان کار می کنیم. نظریه اتکاء بخودِ هند یعنی خودکفاء بودن بدون انزوایی و یا دوری جستن از جهان است. مفهوم آن این است که هند حین حفظ هویت خویش مداوماً با اقتصاد جهان خود را مشغول می دارد. 

هموطنانم 

اینک جهان نظریه حکیمان قدیمی مارا درک کرده است که جامعه جهانی چیزی جز یک خانواده نیست؛ اما حتی درحالیکه جامعه جهانی مستلزم مبارزه متفق علیه بزرگترین چالش بشریت می باشد، بعضی‌ها در همجواری ما سعی نمودند دست به اتفاق ناگوار توسعه طلبی بزنند. سربازان شجاع ما حین دفاع از مرزهای ما جان خود را نثار کردند. آن فرزندان ارجمند ما درهند برای افتخار ملی زیستند و جان نثار کردند. کل ملت شهدای دره گالوان را سلام می کند. هرشخص هندی از اعضای خانواده‌های شان احساس قدردانی می کند. دلیری شان در نبرد بتظاهر گذاشته که ما حین اعتقاد برصلح، نیز با استعداد اعمال پاسخ درخوری بهرنوع تلاش تجاوزگرانه برخورداریم. ما مفتخر اعضای نیروهای مسلح، نیروهای شبه نظامی و پرسونلهای پلیس می باشیم که از مرزهای مان محافظت و امنیت داخلی ما را تضمین می کنند.

من معتقدم که در مبارزه علیه کووید-۱۹، هردو زندگی و معاش الزامی می باشد. ما بحران کنونی را بعنوان فرصتی جهت آغاز اصلاحات بخاطر تقویت مجدد اقتصاد برای نفع تمام مردم، بخصوص کشاورزان و کارآفرینان کوچک دیده‌ایم. اصلاحات چشمگیر در بخش کشاورزی معرفی شده است. اینک کشاورزان می توانند تجارت بلا مانع داشته باشند و بهترین قیمت محصولات خود را از هرجا درکشور دریافت کنند. قانون اشایی ضروری بخاطر رفع محدودیت‌های بخصوص مقرراتی برکشاورزان ترمیم شده است. 

هموطنان عزیزم

ما درسال ۲۰۲۰ چند درس عبرتی آموختیم. ویروس نامرئی تصور واهی را از بین برده که انسان برهمه چیز فایق می آید. من معتقدم که هنوز برای بشریت دیر نشده و طور وطرق خود را درست کرده با طبیعت همسازی نماید. پاندامیک مانند تغییر آب وهوا، جامعه جهانی را به سرنوشت مشترک مان بیدار ساخته است. درنظر بنده تشریک مساعی بشری، بمقایسه تصور واهی مختص اقتصاد حایز اهمیت زیادی می باشد. هرچه تغییر زیادی بعمل آید، آن برای بشریت بهتر درخواهد آمد. قرن ۲۱م میلادی باید بعنوان قرنی بخاطر سپرده شود جائیکه بشریت اختلافات را کنار زده جهت حفظ کره زمین هماهنگی نماید.

درس عبرت دومی آن است که همه ما جلوی مادرطبیعت مساوی‌ایم و اساساً برهمه ساکنین خود برای بقا و رشد متکی هستیم. ویروس کرونا تبعیضی را میان هیچ نوع تقسیم مصنوعی ایجاد شده توسط جامعه بشری روا نمی دارد. آن اعتقادی را مستحکم می سازد که ما باید بالاتر از هرنوع اختلافات، تعصب و موانع، کار کنیم. دلسوزی و کمک متقابله بعنوان ارزشهای اساسی توسط مردم درهند اتخاذ شده است. ما بایستی تقوای مذکور را در رفتار وکردار خود بیشتر تحکیم نمائیم و فقط در آن صورت ما می توانیم آینده بهتری را برای همه بوجود آوریم.

درس سومی راجع به تقویت زیربنایی بهداشتی است. بیمارستانها و آزمایشگاه‌های عمومی مبارزه علیه کووید-‌۱۹ را بطور برجسته انجام می دهند. خدمات بهداشت عمومی مردم فقیر را برای برخورد با پاندامیک کمک کرده است. بنابراین در پرتوی مذکور، زیربنای بهداشت عمومی باید گسترش و تقویت یابد.

درس چهارم مربوط به علوم وتکنولوژی است. پاندامیک بر لزوم تسریع توسعه دربخش علوم و تکنولوژی تاکید ورزیده است. در دوران وضعیت قرنطینه و بازگشایی بعدی، فن‌آوری اطلاع رسانی ومراسلاتی بعنوان یک ابزار موثر جهت حکومت داری، آموزش و پرورش، بازرگانی، کارهای اداره و ارتباط اجتماعی ظهور کرده است. آن به تامین اهداف دوتایی حفظ جانها و ازسرگیری فعالیت‌ها کمک نموده است.

اداره‌های دولت هند و ایالتها از تلاقی مجازی بخاطر انجام وظایف خود بطور گسترده استفاده می کنند. دستگاه قضائیه جریانات مجازی دادگاهی را بخاطر ارایه عدالت انجام می دهند. حتی درکاخ ریاست جمهوری، ما نیز فن‌آوری را جهت برگزاری کنفرانسهای مجازی و انجام فعالیت‌های متعدد دیگری بکار برده ایم. تکنولوژی اطلاع رسانی و ابزار مراسلاتی به آموزش الکترونیکی و تحصیلات راه دور را ترویج نموده است. انجام کار از خانه اینک در بسیاری از بخشها یک شیوه عادی گشته است. تکنولوژی، بعضی از دستگاههای دولتی و بخشهای خصوصی را به اضافه کاری بخاطر تداوم فعالیت‌های اقتصادی مقدور ساخته است. بنابرین ما درسی را آموختیم که اتخاذ علوم وتکنولوژی‌هماهنگ با طبیعت، به تداوم و تحکیم بقا و رشد ما کمک خواهد کرد. 

درسهای مذکور برای بشریت سودمند خواهد بود. نسل جوانتر درس خوبی را آموخته است و من معتقدم که آینده هند در دستهای شان محفوظ است. این برای همۀ ما یک زمان دشوار است و همچنین برای جوانان ما. تعطیل شدن موسسات تحصیلاتی ما باعث نگرانی میان دختران و پسرا گشته است که فعلاً سایه‌ای را بر رویاها و آرمانهای‌آنها افگنده است. بهرحال می خواهم که آنها بخاطر داشته باشند که این زمان دشوار دیر نخواهد پائید و آنها نباید فعالیت‌های خود را برای برآورد رویای شان متوقف سازند. ماضی پر از امثال الهام بخش بازسازی شور انگیز جوامع، اقتصاد‌ها وکشورها بعد از این نوع ویرانگری‌ها می باشد. من مطمئن‌ام که کشور و جوانان ما دارای آینده درخشانی هستند.

بانظر به فراهم نمودن آموزش و پرورش آینده نگر به کودکان و جوانان خود، دولت مرکزی جهت اجرای سیاست تحصیلات ملی تصمیم گرفته است. من معتقدم که با اجرای این سیاست یک سیستم تحصیلات معیاری جدید تدوین خواهد شد که چالشهای آینده را به فرصتها جهت هموارسازی راهی برای هند نوین مبدل می کند. جوانان‌ ما برای برگزیدن موضوعات شان برحسب تمایلات و استعداد‌های خود برخوردار خواهند شد. آنها فرصت برآورد نمودن بالقوه خود را خواهند داشت. نسل آینده ما نفقط قادر به داشتن شغل براساس این نوع استعداد خواهند بود بلکه نیز فرصتهای شغلی را برای دیگران فراهم خواهند آورد. 

سیاست تحصیلات ملی دربرگیرنده یک رویای دراز مدتی با تاثیر دوررس می باشد. آن فرهنگ مشمول، اختراع و نهاد در زمره تحصیلات را تحکیم خواهد بخشید. فراهم نمودن تحصیلات در زبان مادری بخاطر کمک رشد بی‌اختیار اذهان جوانان مستلزم تاکید زیادی‌است. آن زبانهای هندی و حتی اتحاد کشور را تحکیم خواهد کرد. توانمندی سازی جوانان برای تعمیر یک ملت قوی الزامی می باشد. سیاست تحصیلات ملی یک گام صحیح دراین جهت می باشد. 

هم میهنان گرامی‌ام

فقط ده روز قبل، تعمیر معبدی در محل تولد لرد رام در آیودیا آغاز شده است. آن بلاشک یک لحظه افتخاری برای همۀ ما بوده است. مردم کشور برای یک مدت طولانی تقبل و صبر را حفظ نمودند و اعتماد پایداری را بر سیستم قضائیه نشان دادند. تمام طرف مربوطه و مردم فرمان دیوان عالی کشور را با احترام تمام پذیرفته جلوی جهان صفات انسانی صلح، عدم خشونت، مهر وهماهنگی را بتظاهر گذاشتند. من تمام هم وطنان خود را برای برخورد قابل تمجید شان تبریک می گویم.

هم وطنان عزیزم

هنگامیکه هند استقلال را بدست آورد، بسیاری‌ها پیش گوئی کردند که تجربه ما با دموکراسی دیر نخواهد پائید. آنها سنن و متنوع غنی باستانی ما را بعنوان موانع در راه دموکراسی سازی طرز حکومت ما تلقی می کردند اما ما همیشه آنها را بعنوان توانایی خود برای ایجاد بزرگترین دموکراسی درجهان با جنبه‌های مرتعش پروراندیم. هند باید نقش برجسته خود را بطور مداوم برای بهتری بشریت ایفاء نماید. 

صبر و خرد بتظاهر گذاشته شده از سوی همه تان در برخورد با پاندامیک در سرتاسر جهان قابل ستایش بوده است. من معتقدام که همه تان جهت حفظ احتیاط مداوماً اقدام خواهید کرد و بطور مسئولانه کار می کنید. 

ما می توانیم موارد زیادی را به جامعه جهانی بخصوص برای روشن فکران و غنی سازی معنوی و ترویج صلح جهانی ارایه نمائیم. با این روحیه من برای سلامتی ورفاه هرکس دعا می کنم:

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दु:खभाग् भवेत्॥

این بمعنی آن است که:

همه شاد باشند

همه آزاد باشند

سعادت نصیب همه باشد

و از رنج و اندوه دور مانند

پیام دعای مذکور برای سلامتی وبهبود جهانی یک هدیه یگان به بشریت از سوی هند می باشد.

من بار دیگر همه تان را در آستانه ۷۴مین روز استقلال تبریک می گویم. 

آرزومند سلامتی و آینده درخشان همۀ تان هستم. 

تشکر 

جی هند. (هند پاینده باد)