آخرین سرخط اخبار جهان

نخست وزیر نارندرا مودی ازطریق برنامه من کی بات یعنی سخن دل به ملت خطاب نموده که بوسیلۀ شبکه آل اندیا رادیو پخش شده. نخست وزیر مودی دراین ۶۸مین قسط من کی بات گفت چون موسم فستیوال‌ها دراین کشور آغاز شده است ما باید این امر را درنظر بگیریم که رابطه باهمی محکم مابین فستیوال‌های مان و محیط زیست وجود دارد. بارنا، یک فستیوال عشایری و اونام در سراسر این کشور جشن گرفته می‌شوند. مردم باید در دوران جشن گیری محتاط باشند.

نخست وزیر مودی اظهار داشت که اغلب فستیوال‌های مان نیز مرتبط با کشاورزی است. کشاورزان ما خدمات مهمی را درخلال این بیماری همه گیر کووید-۱۹ انجام داده‌اند. کاشت هفت درصد اضافی خریف بعمل آمده است. او از کشاورزان تشکر نموده و گفت که کشاورزان روحیه‌ شان را در این دورۀ دشوار بالا نگهداشته‌اند. 

نخست وزیر هند ابراز نمود که اسباب بازی نه فقط مایه تفریح و تفنن است بلکه این نیز درس می‌دهد؛ او خواستار احیای مجدد صنعت اسباب بازی هند گردیده. این منتج به ایجاد شغل و کار و درآمد خواهد بود. صنعت جهانی اسباب بازی بارزش هفت میلیارد دلار آمریکایی‌است. سهمیه هند بایستی دراین صنعت افزایش بیابد. اسباب بازی باید روحیه اختراع و نوآوری را در کودکان ایجاد نماید. 

نخست وزیر نارندرا مودی گفت که آتمانیربار بارات یعنی هند متکی به خود نیازمند اعتماد به خود است. هند دارای صلاحیت نوآوری‌است. او از ایجاد هزارها آپ‌های جدید توسط نوجوانان هندی در دورانِ رقابت اختراعی مبارزه طلب قدردانی نموده. او از بعضی از آپ‌ها تذکر نموده که دارای پتانسیل کافی می‌باشند. این در موفق نمودن میسیون “درهند بسازید” معاون خواهد بود. 

نخست وزیر گفت که سپتامبر بعنوان ماه تغذیه برگزار می‌شود. این یک جنبه مهم آموزش و پرورش مان است. تلاشها برای فراهمی کارت تغذیه درست ماننده کارت کارنامه جاری‌است. غذای کشور مان موسمی است که دارای جنبۀ یگانه می‌باشد. 

نخست وزیر مودی درخلال این خطابه رادیویی به ملت نقش مهمی دسته‌های سگ‌ در نیروهای مسلح هند را برشمرده. آنها نقش مهمی را در انکشاف دستگاه‌های منفجره و نیز در زمان فاجعه‌های طبیعی ایفا می‌نمایند. این دسته‌ها زندگی مردم بیشمار را حفظ نموده‌اند. نیروهای مسلح هند عده‌ای از سگ‌های نسل‌های هندی را در دسته‌های سگ‌ها شامل نموده‌‌اند. 

نخست وزیر گفت که درس و تدریس مهم ترین شغل دراین کشور می‌باشد. او نقش معلمان هند در دوران بیماری همه گیر کووید-۱۹ را مورد ستایش قرار داد. او گفت که آنها بزودی طرز تدریس آنلاین را اتخاذ کردند و این حقیقت امر را تضمین نمودند که دانشجویان مطالعات شان را از دست نخواهند داد. هنگامیکه ما در تاریخ پنجم سپتامبر سالروز معلم را جشن می‌گیریم، ما باید با تفاخر خدمات معلمان مان را بیاد بیاوریم. 

نخست وزیر گفت که اگرچه اکنون وضعیت ویروس کرونا درهند باندازه کافی بهتر شده است؛ ما تا هنوز نیازمند احتیاط هستیم. همه ما باید نسبت به بهداشت خود محتاط و مواظب باشیم، دست‌های مان را بطور متواتر شستشو می‌نمائیم و از فاصله گیری اجتماعی دو یارد رعایت کنیم. 

باز گشایی چهارم از یکم سپتامبر آغاز خواهد شد. همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و بازی‌ها در نواحی عدم خطرناک از لحاظ عفونت ویروس کرونا با حضور حد اکثر یکصد نفر از بیست ویکم سپتامبر مجاز خواهد بود. خدمات راه آهن مترو با شرایط محافظتی از هفتم سپتامبر تدریجاً آغاز خواهد شد. ایالتها نمی توانند محدودیتها را درخارج از نواحی خطرناک از لحاظ عفونت ویروس کرونا تحمیل نمایند. دانشجویان درجه‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم بعد از اجازه کتبی از والدین شان می‌توانند محض برای حصول راهنمایی از معلمان شان از بیست ویکم سپتامبر به دبیرستان شان بروند. از تحصیلات آنلاین تشویق نموده خواهد شد. 

با بهبودیابی ۶۴۹۳۵نفر از مبتلایان ویروس کرونا درطول ۲۴ ساعت گذشته، تعداد بهبودیافتگان ازاین بیماری همه گیر درهند به ۲۷۱۳۹۳۷ نفر رسیده است. میزان بهبودیابی از این بیماری دراین کشور به ۷۶.۶۱درصد رسیده است. ۱۰۵۵۰۲۷ نفر از مردم در شبانه روز گذشته در هند مورد آزمایش کووید-۱۹ قرار داده شده‌اند.