گاندی: علمبردار عدم خشونت

نویسنده: روپا ناراین داس

مترجم: دی دی سوامی

  ‌۲-۱۰-۲۰۲۰

از همان سال ۲۰۰۷ که ملل متحد،  ۲ اکتوبر، روز تولد مهاتما گاندی را به عنوان «روز بین المللی عدم تششد» اتخاذ داشت، این روز در سر تا سر جهان برای بزرگ داشت سهم دوامدار  گاندی به صلح و عدم خشونت، تجلیل می شود. این روز نیز متوجه به ایجاد بیداری نسبت به اقتضا و اهمیت عدم تشدد است. حین مورد تاکید  قرار دادن اهمیت این روز، دبیر کل ملل متحد آنتونیو گیوترس اظهار داشت-گاندی متواتر شگاف بین توانایی انجام کار و صلاحیت انجام کار ما را مشخص می نموده است. در این روز بین المللی عدم خشونت، من از همه خواستار هستم که  بقدر توانایی خود کاری را برای پرسازی این شگاف انجام دهیم، تا آتیه همه بهتر باشد. بقرار فیصله نامه اسامبله عمومی ملل متحد، این روز بین المللی موقع مناسب انتشار پیام عدم تشدد از طریق تعلیم و بیداری مردم عامه، است. فیصله نامه، اهمیت عالمی اصل عدم تشدد، خواهش کلتور صلح، تحمل، تفاهم و عدم تشدد را مجددا تصدیق می نماید.

افکار و ادیال مهاتما گاندی، ادامه به برانگیختن تصورات آن رهبران که در حال جنگ برای آزادی و رهایی هستند، می دهد. همین روز در سال گذشته، صدر اعظم هند نریندر مودی حین نگارش در نیو یارک تائمز، قول نالسن ماندیلا را که گاندی را «جنگجوی مقدس» خوانده بود، نقل کرد. صدر اعظم نوشتهّ بود که گاندی آن صلاحیت بینظیر را داشت که خود را بین ضد و نقیض جامعه بشری، هر قدر که شدید باشد، پل سازد . طی سرمقاله اش  صدر اعظم با البرت آینستن موافقت نموده  گفته بود-نسل آینده شاید بمشکل تمام باور کند که این چنین فرد ساخته گوشت و خون، رویای این زمین راه رفته باشد.

در حالیکه کل جهان دچار کشمکش و خشونت است، افکار و ادیالهای گاندی، بیش از همه وقتت دیگر، مهم به شمار می رود. افکار گاندی نه تنها آلات کشمکش سیاسی بود، بلکه  متوجه به بیرون کشی نوع بشریت از ماده و مصرف گرایی  بی مهار که مهلک برای جامعه فعلی، می  باشد، است. موصوف اخلاق و کردار شناسی را در رفتار شخصی و حرفه ای، مورد تاکید قرار داد. او تنها مبلغ اصل راستی و عدم تشدد نبود، بلکه او این اصول را در زندگی اصلی خود بکار بسته بود. گاندی یک مرد بزرگ بود به خاطر اینکه او به هر مفکوره خود، جامه عملی می پوشاند و همین سبب  است که او نام سوانحعمری خود را «تجربات با راستی» گذاشتت. فکر عدم تشدد گاندی در تصور ساتیاگراها تهفته بود. ساتیاگراها به معنای « محکم نگه داشتن راستی است». این مفکوره در آفریقای جنوبی تولد یافته بود، جایکه او در سال ۱۹۰۷ مبارزه علیه تبعیض نژادی به راه انداخته  بود. بعدا او همان اصل عدم تشدد را در مبارزه آزادی هند از استعماری، بکار بست. او به جهان نشان داد که راستی، عدم خشونت و عشق، مقتدر تر از زور بازو و تشدد، است.

این یک نیروی جداگانهه از آنجه که نیروهای نظامی و تشدد آمیز نشان داده ، بود. گاندی محتملا تنها رهبر در کل جهان بود که موفق به تغییر دادن نیروی عدم خشونت به نیروی سیاسی شد. آفریقی جنوبی نه تنها زادگاه اصل ساتیا گراها  بود، بلکه  زمین و لابراتور آزمایشی اش نیز بود. گاندی در آفریقای جنوبی، تجربات متعدد از زندگی شخصی به سیاسی انجام داد که برایش باب های جدید باز کرد. 

گاندی سه ماه در زندان پریتوریا بشر برده بود‌ جایکه او آثار جون رسکن، لیو تولستوی، آر دبلو امرسن و هنری تیویو  را مطالعه کرد. او از نگارشات و فلسفه شان بسیار متاثر شد.

گاندی روحیه عشق عالمی را، منبع عدم تشدد می دانست. از اینکه عشق و عدم تشدد، غریزه طبیعی نوع بشر است، همین رفتار عا دی همه موجود ات است. گاندی به جهان نشان داد که اگر همه صاد قانه به  طور دست جمعی اقدام عدم تشدد آمیز می نمایند، چنین محیط به وجود می آید که افکار تشد آمیز، نا پدید می شود. گاندی گفته است که عدم تشدد به معنای سلاح ضعیف نیست. افکار گاندی متعلق به صلح و عدم خشونت، بمصداق نور امید و خوشبینی است. هیچ مایه تعجب نیست که افکار و ادیال های گاندی در سر تا سر جهان، حتی در جمهوریت مردم چین که تولید کشمکش های مسلح است، رو به معروفیت دارد