خطابۀ عالی‌جناب رامنات کوویند رئیس جمهور هند به‌ملت در آستانۀ ۷۲مین سالروز جمهوری این کشور

Constitution Day: President Ram Nath Kovind says all should abide by  constitutional morality - The Economic Times

مترجم و گوینده: دکتر نعیم‌الدین

شهروندان عزیزم!

سلام

من به‌مناسب ۷۲مین سالروز جمهوری، بزرگترین جمهوری جهان و دموکراسی پویا به‌همۀ شما تبریک می‌گویم. در این سرزمین ما که سرشار از تنوع و گوناگونی با عده‌ای از فستیوال‌ها می‌باشد، فستیوال‌های ملی ما توسط هرکس‌مان با جنب و جوش بزرگ میهن‌گرایان جشن گرفته می‌شود. ما این فستیوال ملی سالروز جمهوری را با جنب و جوش و اظهار احترام از پرچم ملی و عقیده‌مان به‌قانون اساسی جشن می‌گیریم.

این روز برای همۀ هندیان که خواه در این کشور و یا خارج از کشور بسر می‌برند حایز اهمیتی است. مردم هند، ۷۱ سال پیش در همین روز یک قانون اساسی یکتا و منفرد را اتخاذ نمودند و باجرا درآوردند. برای همه‌مان از آن زمان به‌بعد، این روز روزی است که ما برسر ارزش‌های کلیدی که این قانون اساسی به‌ما فراهم آورده، فکر کنیم. این ارزش‌ها یعنی عدالت، آزادی، مساوات و اخوت منقول در پیشگفتار قانون اساسی‌مان برای ما مقدس می‌باشد. پا برجای‌اش نه فقط برای کسانی است که برای حکومت دستور یافته‌اند بلکه سراسر این کشور ضروری است.

این بدون علت نیست که مردان و زنان خردمند که قانون اساسی را تدوین نمودند، این چهار شرط را برگزیدند که در بدو آغاز قانون اساسی‌مان درج نمایند. درحقیقت این آن ارزش‌ها بودند که از مبارزۀ آزادی‌مان رهنمایی نموده. یک گروۀ رهبران و متفکران عظیم مانند بال گنگا دهر تیلک، لاله لاجپت رای، مهاتما گاندی و سوباش چندرا بوس به‌مبارزۀ آزادی‌مان الهام بخشیده‌اند. آنها دارای مطالبات گوناگونی آیندۀ چشمگیر سرزمین هند بودند اما عدالت، آزادی، مساوات و اخوت آرزومندی‌های مشترک شان بوده.

من می‌خواهم به‌تاریخ پیشین بروم و سوال کنم چرا این ارزش‌ها به‌معماران ملتِ ما رهنمایی کردند و پاسخ آن آشکار می‌باشد. سرزمین هند و ساکینان این کشور این افکاراتی را از زمان قدیم پرورش نموده‌اند. عدالت، آزادی، مساوات و اخوت، اصول اساسی فلسفۀ زندگانی‌مان است. آنها ازطریق زنجیره‌های غیرشکسته از آغاز تمدن به‌ما رسیده است. این بهرحال وظیفۀ هرنسل است که جویای معنی این ارزش‌ها برای دورۀ خودش باشد. طوریکه مبارزین آزادی‌مان در زمان‌شان کردند ما هم باید آن کار را در زمان خود انجام دهیم. این اصول کلیدی، راه‌مان به‌عمران را روشن خواهد ساخت.

هموطنان عزیز ما، هرنفر هندی به‌کشاورزان خود سلام می‌کند که کشور بزرگ ما را ازلحاظ خواربار و فرآورده‌های لبنیات خودکفیل ساخته است. باوجود تضادهای طبیعی و چالش‌های متعدد دیگر و وبای بیماری واگیرۀ کووید، کشاورزان ما تولیدات کشاورزی را باقی نگهداشته‌اند. یک ملت متشکر نسبت به‌بهبود کشاورزان خود کاملاً معتهد می‌باشد.

چنانکه کشاورزان سخت کوشان‌ما امنیت خواربار را برای کشور تامین می‌کنند، سربازان شجاع نیروهای مسلح ما امنیت ملی مرزها را درمیان اوضاع سرسخت تامین می‌نمایند. گرفته از سردی منجمدکننده در نواحی سیاچین و وادی گلوان در لداخ که در آنجا درجۀ حرارت پایین‌تر از ۵۰ و ۶۰ درجه می‌باشد و در گرمی‌سوزانده در ناحیۀ جایسلمیر که درجۀ حرارت آن بالاتر از ۵۰ درجه سیلسیز می‌باشد سربازان ما بر زمین و آسمان و نواحی ساحلی هروقت هوشیار می‌مانند. هر تبع این کشور برسر شهامت و میهن‌پرستی و روحیۀ قربانی سربازان خود فخر و مباحات می‌کند.

علوم‌دانان ما با سهم فراوانی‌شان به‌امنیت خواربار و امنیت ملی و تحفظ در برابر بیماری‌ها و فاجعه‌ها به‌نواح مختلف توسعه و عمران مساعی ملی ما را استحکام بخشیده‌اند. جامعۀ علوم‌دانان ما گرفته از فضا تا مزرعه‌ها و از انستیتوهای تعلیمی تا بیمارستان‌ها زندگی و کارهای ما را پرارزشی ساخته‌اند. علوم‌دانان ما شب و روز کار می‌کنند تا بیماری کرونا را خاتمه بدهند و آنها بروقت موفق هم شدند که یک واکسن را برخلاف بیماری کووید ایجاد بکنند. با این توفیقات علوم‌دانان ما یک باب تازه را نسبت به‌سهم فراوانی به‌بهبود نوع بشر اضافه نمودند. علوم‌دانان ما همراه با پزشکان، مدیران و مردم از شئون مختلف زندگانی در مهارساختن ویروس کرونا و کمتر نگهداشتن مرگ و میرها در کشور سهم فراوانی نمودند. اینطور کشاورزان، سربازان و علوم‌دانان ما سزاوار ستایش مخصوصی می‌باشند و یک ملت احسانمند بدین مناسبت روز مبارک جمهوری از آنها قدردانی می‌کند.

شهروندان عزیزم!

وقتی‌که سال گذشته تمام انسانیت جهانی در آستانۀ بیماری کرونا متوقف شده بود، من خودم را برسر پیام مرکزی قانون اساسی ما مشاهده نمودم. پاسخ موثر ما نسبت به‌وبای کرونا بدون ارزش‌های اخوتِ قانون اساسی ما ممکن نبود. هندیان مانند یک خانواده متحد می‌باشند که در برابر دشمن مشترک بیماری کرونا قربانی‌های زیادی دادند تا از همدیگر حمایت بکنند.

من اینجا راجع به‌پزشکان، پرستاران، مدیران بهداشتی و کارگران بهیاری، فکر می‌کنم که برای حفظ بیماران کووید زندگانی خود را به‌معرض خطر انداختند. بعضی از آنها در این مساعی‌شان جان خود را از دست دادند. همراه با ایشان ۱۵۰ هزار نفر در اثر بیماری کووید-۱۹ فوت شدند. من به‌خانوادۀ شهدا تسلیت عرض می‌کنم. مبارزین جبهه مقدم کرونای ما شهروندان عمومی بودند که بالاخره شهروندان غیرعادی باثبات رسیدند. وقتی تاریخ این باب فاجعه را تا به‌حال خاتمه نیافته خواهد نوشت من مطمئن هستم که نسل‌های آینده از همۀ شما ستایش خواهند کرد.

با درنظر داشتن تراکم جمعیت کشور ما و تنوع سنن فرهنگی این کشور و چالش‌های طبیعی و جغرافیایی عمل برداشتن اقدامات احتیاط قبلی برخلاف بیماری کووید بس دشوار بود تاهم ما موفق شده‌ایم از گسترش ویروس مذکور تا حد زیادی جلوگیری نماییم. باوجود این آفت جدی، ما فعالیت‌های خود را در زمینه‌های متعدد جلوبرده‌ایم. وبای کرونا مرحلۀ تعلیمات نسل نوجوانسالان را به‌معرض خطر انداخته بود ولی انستیتوها و معلمان ما تکنولوژی جدید را اتخاذ نموده و این امر را تامین نمودند که مرحلۀ آموزش و پرورش به‌رکود نیاید. با برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ایالت بیهار که تراکم جمعیت دارد و در خاک مرکزی جامو و کشمیر و لداخ درمیان چالش‌های رسایی و دیگری، دموکراسی ما و کمیسیون انتخاباتی توفیقات شایانی را بدست آورده‌اند. هیئت قضایی هم تکنولوژی جدید را اتخاذ نموده وظایف خود را به‌نحو احسن انجام دادنده‌اند.

بخاطر بازگشودن اقتصاد، بدون به‌خطر انداختن زندگانی مردم مرحلۀ بازگشایی در دوران بیماری کووید آغاز شد. این مرحله هم موثر و موفق گردید و اقتصاد کشور دوباره در راه پیشرفت گامزن شده است. حصول بی‌سابقۀ مالیات بر کالاها و سرویس‌ها و ظهور هند بعنوان مطلوبترین مقصد برای سرمایه‌گذاری، نشانگر رشد سریعی اقتصاد ما می‌باشد. دولت از صنایع کوچک و متوسط تشویق نموده است.

نامساعدات سال گذشته ما را راجع به‌عقاید آگاه ساخته که ما در نزد قلوب خود نگهداشته‌ایم یعنی برای انسانیت فکر بکنیم و نگران هم باشیم. فکر اخوت همان است که ما را از هزاران سال متحد نگهداشته است. هندیان در همۀ زمینه‌ها کارهای نمایانی را انجام داده‌اند و به‌دیگران هم کمک نموده‌اند. ما هندیان برای بشریت زندگی می‌کنیم و میریم. این فکر هندی توسط شاعر معروف زبان میتالی شرن گوپتا بخوبی بیان شده که از اینقرار است:

उसी उदार की सदा, सजीव कीर्ति कूजती;

तथा उसी उदार को, समस्त सृष्टि पूजती।

अखण्ड आत्मभाव जो, असीम विश्व में भरे¸

वही मनुष्य है कि जो, मनुष्य के लिये मरे।

”این جود و سخا است که در ترانه‌های ما همیشه زنده می‌ماند و این سخاوت می‌باشد که جهان همیشه آن را گرامیداشته است و روحیه وحدانیت آن تمام جهان را فراگرفته است. واقعاً آنها انسان هستند که برای دیگران می‌میرند“.

من مطمئنم که این عشق برای انسانیت و روحیۀ قربانی ما را به‌اوج کمال خواهد رساند. ما باید سال ۲۰۲۰ را بعنوان سال آموزش ببینیم. معجزه‌‌های طبیعی در سال گذشته بوجود آمد که انسان را یک سبق سرسخت آموخت مبنی بر اینکه کوچک یک بهانه نیست بلکه متمم به‌بزرگ می‌باشد. من مطمئن هستم که برای کاهش دادن خطر این نوع وباها، مسئلۀ تغییر آب و هوا عالی‌ترین ارجعیت جهانی داده خواهد شد.

شهروندان عزیزم!

نخست وزیر هند برای مبدل نمودن بحران به‌فرصت خواستار میسیونِ هند متکی به‌خود موسوم به‌آتمانیربار بهارت شده بود. دموکراسی پویای‌مان، شهروندان با نبوغ‌مان بویژه نوجوانان تلاش‌های‌مان برای شکل دادن هندِ متکی بخود را تقویت می‌بخشند. مطالبۀ کالاها و سرویس‌ها در این کشور، تلاش‌های داخلی برای تامین آن و استفاده از تکنولوژی‌های جدید در همچنین تلاش‌ها، میسیونِ هند متکی بخود را تحکیم می‌نمایند. تحت این میسیون، اقداماتی برای رشد افتصادی و ایجاد شغل و کار بخاطر توسعه و ترفیع نمودن شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط و محکم‌تر ساختنِ سرآغاز اکوسیستم بعمل آورده شده‌اند، این بعنوان یک نهضت درآمده است و مردم این کشور آن را بجلو برده‌اند.

میسیونِ هند متکی بخود بخط آرزوطلبی‌های مردم برای شکل‌گیری هند جدید تا سال ۲۰۲۲ میلادی است هنگامی که کشورمان ۷۵ سال آزادی خود را پشت سر خواهد گذاشت. این یک سنگ میل مهم در سفر ملت هند خواهد بود چون ما مصمم به‌حصول اهداف بزرگ از فراهمی خانه‌های مسکونی پخته با تسهیلات اساسی برای هرکدام خانواده و دو برابر ساختن درآمد کشاورزان می‌باشیم.

ما برای بوجود آوردن یک جامعه مشمولِ هند جدید بویژه بر آموزش و پرورش، بهداشت، تغذیه، بهبودی محرومین و رفاهِ زنان فشار وارد می‌آوریم.

وضع نامساعد همیشه نقشِ یک معلم را ایفا می‌کند. این ما را محکم‌تر و معتمد بیشتر می‌سازد. با همین اعتماد، هند اقدامات بزرگی را در بخش‌های متعددی بعمل آورده است. اصلاحات اقتصادی بطور مداوم تسریع یافته و از طریق اصلاحات موقعۀ دیرینه در زمینه‌های کارگری و کشاورزان بوسیلۀ قانون به‌تکمیل رسیده. راهی برای اصلاح در مراحل ابتدائی می‌تواند سوء تفاهماتی را بوجود بیاورد. اگرچه در این هیچ شک و شبهه وجود ندارد که دولت هند وقف به‌رفاه و بهبودی کشاورزان است.

اصلاح جامع در آموزش و پرورش که از مدت طویل منقضی مانده، بطور مساوی مهمی است و زندگی مردم بیشتری را تحت تاثیر می‌گذارد. سیاست تحصیلاتِ ملی سال ۲۰۲۰ میلادی با تاکید بر سنت و فناوری بنیان هند جدید را خواهد گذاشت که آرزومند آن است تا هند بعنوانِ یک مرکز علم و دانش در صحنۀ جهانی به‌ظهور بیاید. این اصلاح نبوغ دانشجویان را جلا خواهد بخشید و اذهان‌شان را برای مقابله با چالش‌های جدید زندگانی آماده می‌سازد.

نتیجۀ این همۀ تلاش‌ها پیش ما است. هند تقریباً یک سال بعد از امتحانات و سختگیری‌های ناقابل پیش‌بینی امروز دلسرد نیست بلکه معتمد به‌نظر می‌آید. کندی اقتصادی موقتی باثبات رسیده چنانکه اقتصاد این کشور دینامیسم خود را دوباره بدست آورده است. یک هند متکی بخود واکسن خود را علیه کووید-۱۹ تولید نموده و اکنون واکسن زدن گسترده‌ای در این کشور جاری است که بزرگترین میسیون خودش در تاریخ خواهد بود. حکومت و سرویس‌های مراقبت بهداشتی با آمادگی کامل برای موفق نمودن این میسیون هند کار می‌کنند. من از هموطنان تقاضا می‌نمایم که از این خط زندگانی استفاده ببرند و برطبق خطوط راهنما واکسن زدن شوند. تندرستی شما راهی را برای پیشرفت شما باز می‌نماید.

هند امروز بدرستی موسوم به‌داروخانۀ جهان نموده می‌شود چنانکه ما داروها و اقلام مراقبت بهداشتی را به‌بعضی از کشورهای دیگر بخاطر کاهش دادن مصائب مردم‌شان و جلوگیری از این بیماری همه‌گیر در سراسر جهان فراهم می‌آوریم. ما اکنون واکسن‌ها را نیز به‌کشورهای دیگر تهیه می‌کنیم.

شهروندان عزیز من!

سال گذشته هنگام ناسازگاری بوده و دشواری‌ها از چندین جبهه به‌ما رسیده. ما دُچار اقدام توسعه طلب در مرزهای‌مان شدیم اما سربازان شجاع‌مان آن اقدام را ناکام ساختند. ۲۰ نفر از سربازان ما برای اصول این هدف جان خود را از دست دادند. اگرچه ما تعهدمان به‌صلح را تکرار می‌ناییم، نیروهای دفاع‌مان، ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی در بعمل آوری اقدام هماهنگ بخاطر خنثنی ساختن هرکدام کوشش برای به‌خطر انداختن امنیتی‌مان باندازۀ کافی مجهزاند. با هرقیمت از نفع ملی‌مان نگهداری خواهد شد. ما یک تفاهم گسترده را در جامعۀ جهانی نسبت به‌موضع محکم و اصولی هند تامین نموده‌ایم. هند بجلو می‌رود و جای ذیحق خود را در جهان بدست می‌آورد. نفوذ این کشور در سال‌های اخیر افزایش یافته است. طوریکه هند حمایت فراگیر جامعۀ جهانی را امسال برای حصول عضویت غیردایمی شورای امنیت سازمان ملل بدست آورده، نشانگر نفوذش می‌باشد. مساواتِ مذاکرات‌مان با رهبران سراسر جهان چند برابر افزایش یافته است. هند با دموکراسی پویای خود براستی احترامش را بعنوان یک ملت مسئول و متعمد بدست آورده است.

خیلی مناسب خواهد بود ما اصول قانون اساسی خود را بخاطر نگهداشته باشیم. من این امر را در گذشته هم گفته بودم ولی بار دیگر تکرار می‌کنم که باید این را قسمتی از زندگانی روزمره سازیم تا راجع به‌زندگانی و افکارات پدر ملت فکر بکنیم. باید هرکوششی بکنیم تا اشک‌ها از هرچشم محو ساخته شود. مساوات یک اصول وظیفۀ بزرگ جمهوری ما می‌باشد. مساوات اجتماعی خواهان مقام و منزلت برای همه‌ها می‌شود آیا آنها دهقانان باشند یا زنان و طبقات ضعیف و عقب‌ماندۀ اجتماعی و یا بزرگسالان. مساوات اقتصادی به‌معنای فرصت‌های مساوی برای همۀ ما و کمک به‌ضعیفان می‌باشد. عملیات ما نسبت به‌کمک نمودن به‌دیگران صلاحیت همدردی ما را توسعه می‌دهد. در جادۀ مشترک آینده ما اخوت میزان اخلاقی ما می‌باشد. ما باید بر جادۀ اخلاقیات قانون اساسی گامزن بمانیم که بابا صاحب بیم راو آمبیدکر در نطق خود به‌پیش مجلس قانونگذاری در چهارم ماه نوامبر سال ۱۹۴۸ در حال تقدیم نمودن پیش‌نویس قانون اساسی مطرح نموده بود. نامبرده تصریح نموده بود که اخلاقیات قانون اساسی به‌معنای برتری آن ارزش‌ها می‌باشد که در قانون اساسی ما گنجانیده شده است.

هموطنان من!

چنانکه ما در آستانۀ جشنگیری سالروز جمهوری خود قرارداریم، من دربارۀ برادران و خواهران خود در کشورهای خارجی فکر می‌کنم. آنها برای ما مایۀ افتخار هستند. هندیان مقیم در کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلف زندگانی موفق شده‌اند و بعضی از آنها تا عالی‌ترین سطح سیاسی رسیدند و بعضی از آنها سهم فراوانی را در زمینه‌های علوم و ادبیات و تجارت و اجتماعی شهری نمودند. از طرف سرزمین نیاکان خودتان به‌شما تبریک می‌گویم. به‌اعضای نیروهای مسلح و نیمۀ نظامی و پلیس که اغلب اوقات از خانواده‌های خود دور می‌مانند نیز تبریک می‌گویم.

دوباره به‌همۀ شما بمناسبت روز جمهوری تبریک می‌گویم.

متشکرم.

جی هند.