گجرات- یک مقصد دل انگیز سیاحان در هند.

akshardham_temple

شمس الهدی شیروانی