در پاکستان پریزیدنت مامون حسین آنکشور لایحه ازدواج هندوان را بصورت قانون در آورد.

در پاکستان پریزیدنت مامون حسین آنکشور لایحه ازدواج هندوان را بصورت قانون در آورد. این قانون ازدواج هندوان و حقوق خانواده را حفظ خواهد نمود. رئیس جمهورپاکستان این لایحه را به توصیه نخست وزیرآنکشور بامضا رساند. رادیو پاکستان گزارش نموده که این قانون ازدواج افراد نابالغ را ممنوع می نماید و سن حداقل 18 سال را برای ازدواج تعیین می نماید و علاوه براین آئین و رسوم جامعه هندوان را حفظ می نماید.