رزمایش مشترک هند وسریلانکا موسوم به میتراشاکتی ششم در سریلانکا به پایا...

ششمین رزمایش مشترک تربیتی نظامی مابین ارتش هند و ارتش سریلانکا موسوم به میتراشاکتی یعنی رزمایش نیروی دوستی در روز دوشنبه در سریلانکا به تکمیل رسید. این رزمایش تربیتی دوهفته ای که در تاریخ ۲۶ مارس آغا...

درمسابقه کریکت آی پی ال تیم کلکتا نائت رایدرس تیم راجستان رایلس را درج...

درمسابقه کریکت آی پی ال تیم کلکتا نائت رایدرس دیشب تیم راجستان رایلس را درجایپور با هشت ویکت شکست داد. کلکاتا هدف پیروزی ۱۴۰ دو را در ۱۳.۵ اوور دنبال نموده. درحالیکه بازیکن گشایشی کریس لین در ۳۲ گوی ...

میرواعظ عمرفاروق رهبر تجزیه طلب امروز در رابطه با قضیه فراهمی کمک مالی...

میرواعظ عمرفاروق رهبر تجزیه طلب امروز در رابطه با قضیه فراهمی کمک مالی به تروریسم بحضور آژانس بازرسی ملی در دهلی نو حاضر خواهد شد. آژانس بازرسی ملی درتاریخ بیست وششم فوریه جستجوها را در محوطه‌های بعض...

کمیسیون انتخابات هند به همۀ آژانسهای اجرای قانون تحت کنترل اداره مالیا...

کمیسیون انتخابات هند به همۀ آژانسهای اجرای قانون تحت کنترل اداره مالیات توصیه نموده که اقدامات شان باید کاملاً غیرجانبدارانه و غیرامتیازی باشند.  کمیسیون مذکور درنامه ای به دبیر وزارت مالیات گفت که د...

مبارزات انتخاباتی برای انتخابات لوک سبا باوج خود رسیده درحالیکه برای ا...

احزاب سیاسی در سراسرکشورمبارزات انتخاباتی را تشدید نموده درحالیکه برای انتخابات اولین مرحله لوک سبا فقط چهار روز باقیمانده است. مبارزات انتخاباتی برای این مرحله انتخابات فردا به پایان خواهد رسید. درا...

درسوریه دریک نبرد مابین نیروهای دولتی و شورشیان در قسمت شمال غربی آن ک...

درسوریه دریک نبرد مابین نیروهای دولتی و شورشیان در قسمت شمال غربی آن کشور حد اقل سیزده نفر کشته شدند. رسانه های گروهی دولتی حاکیست که مبادله شلیک راکتها در دوران نبرد به یک بیمارستان دولتی نیز آسیب ر...

فرمانده برجسته آمریکا برای آفریقا گفت که ارتش ایالات متحده آمریکا دیرو...

فرمانده برجسته آمریکا برای آفریقا گفت که ارتش ایالات متحده آمریکا دیروز درمیان افزایش خشونت در شهر پایتخت طرابلس  یک دسته سربازانش را از لیبی عقب کشید. ژنرال جوخه‌های دریایی توماس والداوسر که ریاست ف...

نخست وزیر بریتانیا ترزامی می‌ گوید که طرفین حتماً باید در مذاکرات برگز...

خست وزیر بریتانیا ترزامی اعتراف نموده است که انعقاد یک قرارداد برگزیت با مخالفین عمده نیازمند مصالحه به هر دو طرف می باشد چون او برای بودن انعطاف ناپذیر مواجه با انتقاد می باشد. خانم می درهفته جاری د...

مقامات انتخابات اسرائیل این ادعای هکرها را که آنها به پایگاه داده رای ...

مقامات انتخابات اسرائیل این ادعای هکرها را که آنها به پایگاه داده رای دهندگان اسرائیلی جلوتر از انتخابات پارلمانی که فردا صورت خواهد گرفت، رخنه گری نموده، مسترد ساخته است. آن کشور برای منتخب نمودن پا...