دیشب در بدمینتون پی سایی پرانیت وارد مسابقه نهایی آزاد سویس شده است....

دیشب در بدمینتون پی سایی پرانیت وارد مسابقه نهایی آزاد سویس شده است. بازیکن برجسته بیست ودومین درجه هند پرانیت بازیکن جهانی درجه پنجم را شکست داده و قهرمان المپیک چنلانگ چین را در مسابقه نیمه نهایی د...

در آسام هیئت مدیره بخش برای انجام انتخابات بدون اشکال لوک سبا دراین ای...

در آسام هیئت مدیره بخش برای انجام انتخابات بدون اشکال لوک سبا دراین ایالت آمادگی می نماید. آسام شاهد انتخابات سه مرحله ای برای چهارده کرسی می باشد. نایب کمیسر بونگایی گاون عادل خان گفت که مراکز اخذ آ...

نخست وزیرگینه دکترابراهیم کاسوری فوفانا امروز به چهارمین اجلاس گشایشی ...

نخست وزیرگینه دکترابراهیم کاسوری فوفانا امروز به چهارمین اجلاس گشایشی کنفرانس سی آی آی- صادرات و واردات راجع به پروژه مشارکت هند وآفریقا در دهلی نو خطاب خواهد نمود. او دیروز عصر بمسافرت ده روزه ای به...

نخست وزیرنارندرا مودی از هرتبعۀ هندی خواسته است که برای مبارزه با فساد...

نخست وزیرنارندرا مودی از مردم خواستار شده که تعهد می بهی چوکیدار یعنی من هم پاسبان هستم را نمایند و گفت که او در مبارزه با فسادکاری و بدیهای اجتماعی تنها نیست. آقای مودی دریک تویت گفت که او با ثابت ق...

سوشما سواراج وزیرامورخارجه هند از امروز مسافرت رسمی دو روزه‌ای از مالد...

سوشما سواراج وزیرامورخارجه هند از امروز مسافرت رسمی دو روزه‌ای از مالدیو را انجام خواهد داد. او همراه یک هیئت نمایندگی رسمی عالیرتبه بشمول معاون وزارت امورخارجه هند ویجای گوکاله می رود. وزیرامورخارجه...

روسیه تحریمات جدید غربی برعلیه مقاماتش برسرِ نقش شان دریک رویا رویی در...

روسیه تحریمات جدید غربی برعلیه مقاماتش برسرِ نقش شان دریک رویا رویی دریایی درسال گذشته با اوکراین بباد انتقاد گرفته است. وزارت امورخارجه آن کشور دیروز گفت که بهانه ای برای شامل نمودن شهروندان روسیه د...

وزارت امورخارجه هند حاکیست که دهلی نو با اعضای شورای امنیت سازمان ملل ...

دهلی نوبرای تضمین این که رئیس جیش محمد مسعود اظهر توسط شورای امنیت سازمان ملل بعنوان یک تروریست نامزد بشود بطور مداوم تلاشهای جدی را انجام خواهد داد. منابع در وزارت امورخارجه هند حاکیست که هند دراین ...

رئیس ارتش ژنرال بیپین راوت گفته است که نیروهای هند کاملاً آماده وقادر ...

رئیس ارتش ژنرال بیپین راوت گفته است که نیروهای هند کاملاً آماده وقادر به برخورد با هرگونه وضعیت می باشند. رئیس ارتش با صدور اخطار شدید اللحن به جناح های تروریستی فرامرزی واضح ساخت که هند از توسل به ا...

اولین جلسه شیرپا بریکس تحت ریاست برازیل بطور موفقیت آمیز به پایان رسید...

دیروز اولین جلسه شیرپا بریکس تحت ریاست برازیل در کوریتیبای برازیل  بطور موفقیت آمیز به پایان رسید. معاون روابط اقتصادی در وزارت امورخارجه تی اس تری مورتی رهبری هیئت نمایندگی هند را در این اجلاس دو رو...

هلاکت پنج نفر از هندیان درحملۀ تروریستی زولاند جدید تصدیق شده است....

کمیسیون عالی هند تصدیق نموده است که پنج نفر از هندیان ازجمله کشته شدگان در حملۀ تروریستی در کرایست چرچ زولاند جدید می باشند. کمیسیون عالی هند دریک تویت مطلع ساخته که اداره مهاجرت زولاند جدید یک صفحۀ ...