دیوان عالی یک هیئت میانجیگری سه عضوی را در قضیه تنازعه اراضی ایودیا ان...

دیوان عالی در روز جمعه قضیه تنازع اراضی رام جنم بومی- بابری مسجد ایودیا برای میانجیگری برای تزکیه قابل قبول را ارجاع کرد. اف ام خلیف الله قاضی بازنشسته دیوان عالی اسبق ریاست هیئت میانجیگران را دراین ...

ژنرال آمریکا گفته است که تروریسم فرامرزی به صلح هند و پاکستان،  استوار...

فرمانده عالی آمریکا گفته است جنگجویان که عملیات شان را در پاکستان و افغانستان انجام می دهند بطور مداوم به استواری افغانستان خطر می اندازند و همچنین تشنج‌هایی را مابین هند وپاکستان بوجود می آورند. در ...

مبلغین برای مساوات جنسی در سراسر جهان توام با احتجاج‌ها و مراسم روز زن...

مبلغین برای مساوات جنسی در روز جمعه در سراسر جهان توام با احتجاج‌ها و مراسم روز زنان بین المللی گردیدند. در مادرید پایتخت اسپانیا چند هزار زن گردهم آمده و برای حقوق زنان بیشتری تقاضا نمودند. زنان همچ...

هند دراولین مسابقه کریکت بین المللی یک روزه برای سبقت یک برصفر در پنج ...

هند دیروز درحیدرآباد دراولین مسابقه کریکت بین المللی یک روزه برای سبقت یک برصفر در پنج سری مسابقه استرالیا را با شش ویکت شکست داد. هند با دنبال نمودن یک هدف پیروزی ۲۳۷ دو این هدف را با کمتر از ده توپ...

درجامو وکشمیر سربازان پاکستانی دیروز بار دیگر در امتداد خط کنترل دربخش...

درجامو وکشمیر سربازان پاکستانی دیروز بار دیگر در امتداد خط کنترل دربخش راجوری از آتش بس تخلف ورزی نموده که باعث تلافی جویی موثر توسط ارتش هند گردید. برطبق یک سخنگوی دفاعی گلوله باران از آن سوی مرز در...

نخست وزیرنارندرا مودی می گوید که رویدادهای اخیر دلاوری و تاثیر سیاست خ...

نخست وزیرنارندرا مودی می گوید که رویدادهای اخیر دلاوری و تاثیر سیاست خارجی اش را نشان می دهد. او گفت که هندامروزه تغییر وتحول یافته و هیچ کس نمی تواند جرأت تهدید به آن نماید. آقای مودی ضمن خطاب به یک...

قرار است نخست وزیرنارندرا مودی امروز برای تقدیم نمودن شرکت محدود تفنگ‌...

نخست وزیرنارندرا مودی امروز از امیتی در اوتارپرادش بازدید خواهد نمود. او شرکت محدود تفنگ‌های هند وروسیه را درکاوهار در امیتی به ملت تقدیم خواهد نمود. شرکت محدود تفنگ‌های هند وروسیه یک پروژه مشترک ماب...

وزیردفاع روسیه سرگئی شویگو به وزیردفاع هند نیرمالا سیتا رامن تلفن زده ...

وزیردفاع روسیه سرگئی شویگو به وزیردفاع هند نیرمالا سیتا رامن تلفن زده و به عزم مصمم تحکیم همکاری نظامی هند ورسیه تاکید نمود. او همچنین برسر حملۀ تروریستی در پولواما درکشمیر اظهار تسلیت نموده که درآن ...

بانک مرکزی ایران چهار بانک و یک اتحادیه وام را برای اصلاحات در سیستم ب...

بانک مرکزی ایران چهار بانک و یک اتحادیه وام را برای اصلاحات در سیستم بانکی و بازارهای مالی آن کشور باهم مدغم نموده. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرن دیروز در تهران گزارش نموده که ادغام انصار، مهر اقت...