هند تعهداتش با نیجر و تونس را تحکیم می‌نماید...

نویسنده: وینیت واهی مترجم: شمس شیروانی وزیر امورخارجۀ هند دکتر اس جایشانکار در کوششی برای تمرکز توجّۀ بیشتری به‌کشورهایی آفریقایی و توسعۀ روابط نزدیکتر دیپلماتیکی و اقتصادی با آنها در اوایل این هفتۀ ...

هند از جایگاهش میان ده عالی‌ترین کشور در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نگه...

نویسنده: دکتر لِکها اس چاکرابُرتی مترجم: دکتر احمد علی هند نفع ۱۶ درصد را ازلحاظ جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از ۴۲ میلیارد دلار به‌۴۹ میلیارد دلار برده، از جایگاهش میان ۱۰ عالی‌ترین کشور سرمایه‌...

رئیس سیاست امورخارجه و امنیتِ اتحادیۀ اروپایی بر پیوندهای محکم با هند ...

نویسنده: دکتر سانگا میترا سارما مترجم: محمود عالم ملک نمایندگی عالی اتّحادیۀ اروپایی برای سیاست امنیتی و امورخارجه جوسیف بُریل فُنتیلیس اخیراً مشغول یک بازدید از هند بود جائیکه او مذاکرات رای‌سینا ۲۰...

پرتاب‌های موفقیت‌آمیز جی‌سات-۳۰ هند

نویسنده: بیمان باسو مترجم: دکتر احمد علی پرتاب موفقیت‌آمیز ۴۱مین ماهوارۀ مخابراتی هند در اوایل ۱۷م ژانویه ۲۰۲۰ یک اقدام مهم برای تضمین سرویس‌های مخابرات لامقطوع پس از خاتمۀ بزودی زندگانی فعال اینسات ...

رابطۀ چین و پاکستان یک بار دیگر افشا گردید...

نویسنده: کوشیک روی مترجم: محمود عالم ملک بازهم در احیای یک نحوۀ دیگری، چین خواستار شور و مشورتهای غیررسمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به‌مسئلۀ کشمیر گردید. این اقدام مورد حمایت پاکستان قرارگ...

اشتغالِ هند و ایالاتِ متحده افزایش می‌یابد...

نویسنده: دکتر استوتی بانرجی مترجم: شمس شیروانی طی حاضر جوابی چشمگیر در دیالوگِ رایسینا، ماتهیو پُتینگر گفت که هند و پاسفیک یک “نظریۀ اصولی” است. او هند وپاسفیک را بعنوان یک جامعۀ کشورها ت...

نویسنده: آسوک مُکرجی مترجم: دکتر احمد علی بازدید رسمی وزیر امورخارجۀ لاتویا ادگارس رینکویکس از هند باعثِ تحرّک آنی اخیر در روابط دوجانبۀ هند با لاتویا می‌باشد. وزیر فنّاوری اطلاعات، قانون و دادگستری ...

عمان: پایانِ عهد

نویسنده: دکتر لاکشمی پریا مترجم: محمود عالم ملک با نشانگذاری پایان عهد، سلطان قابوس بن سعید السعید که برای ۵ دهۀ بر عمان حکومت داشته در تاریخ دهم ماه ژانویه پس از یک بیماری طویل مدّتی چشم از این جهان...

اولین بازدید وزیر امورخارجۀ سریلانکا ازهند...

نویسنده: گلبین سلطانه مترجم: محمدولی الله ولی آقای دینش گوناواردنا وزیر روابط خارجی، توسعه مهارت، اشتغال و کار سریلانکا بازدید رسمی‌اش ازهند نمود که بازدید اولش بعد از بعهده‌گیری مسئولیت وزیر از یک ک...

پتانسیل علمی برای عمران اجتماعی و اقتصادی...

نویسنده: ان بهادران نایر مترجم: محمود عالم ملک علوم ازلحاظ سنّتی در چهاردیوار لابراتورها بوده است امّا توجّه در هند اکنون مبدّل به‌این امر می‌گردد که این را ازلحاظ اجتماعی مرتبط با کمک به‌منجنیق ملّت...