ایالات متحدۀ آمریکا احتیاج به‌بازنگری به‌مذاکرات با طالبان دارد....

نویسنده: ج ال کول جلالی مترجم: دکتر احمد علی الایات متحدۀ آمریکا از عزم راسخش برای ریشه‌کنی هرنوع تروریسم منحرف شده است. آنکشور از ماه ژوئیه سال گذشته با طالبان وارد مذاکرات شده است. ششمین دورۀ مذاکر...

مذاکرات افغانستان وپاکستان درمیان تنش‌...

نویسنده: پادام سینگ مترجم: دکتراحمدعلی پاکستان وافغانستان تصمیم گرفته اند تلاشهایی را انجام بدهند تا بتوانند از محل جغرافیایی شان برای افزایش ارتباط منطقه‌ای و بتحقق رساندن امکانات اقتصادی حقیقی شان ...

واکنش ملل آسیا نسبت به اجلاسیه فورم نوار وجاده...

نویسنده: راتان سالدی مترجم: شمس شیروانی بیانیه مشترک صادر شده در خاتمه دومین اجلاسیه سران رهبران شرکت کننده فورم نوار و جاده در بیجینگ تمایل اعضا را برای ارتباط پذیری بزرگتری و همکاری ترفیع یافته برا...

پاکستان راجع به اظهر دچار پسپائی است

نویسنده: اشوک بیهوریا مترجم: محمد ولی الله چین توقفش در راه پیشنهادی برای ثبت و درج نمودن نام مسعود اظهر درفهرست مجازاتی سازمان ملل راجع به افراد و نهادها را درتاریخ یکم مه ازمیان برداشت. چین از سال ...

ثبت نام اظهر بعنوان یک تروریست جهانی: یک پیروزی دیپلماتیکی هند است...

نویسنده: ثنا هاشمی مترجم: محمد ولی الله نام مسعود اظهر رئیس سازمان تروریستی جیش محمد دارای اساس در پاکستان بعنوان یک تروریست جهانی سرانجام در فهرست ۱۲۶۷ کمیته مجازاتی شورای امنیت سازمان ملل ثبت و درج...

صبح نوی دورۀ ریوایی ژاپن

نویسنده: دکتر تیتلی باسو مترجم: دکتر نعیم‌الدین به‌دنبال دستبرداری تاریخی اختیارات از طرف امپراطور ژاپن ناروهیتو، یک دورۀ تازۀ ریوایی ژاپنی از یکم ماه مه سال ۲۰۱۹ آغاز شده است. باید بخاطر آورد که در ...

دربازی مشت زنی ۱۳ بازیکن هندی وارد مسابقات نیمه نهایی قهرمانی‌های آسیا...

دربازی مشت زنی ۱۳ بازیکن هندی وارد مسابقات نیمه نهایی قهرمانی‌های آسیایی در بانکوک می گردند. مسابقات نیمه نهایی امروز بعمل خواهد آمد. مشت زنان هفت مرد و شش زن پس از پیش روی آخرین چهارمین مرحله قهرمان...

۱۰ تروریست دارای اساس درپاکستان شامل سلاحها ومواد مخدره غیرقانونی و اس...

۱۰ تروریست دارای اساس در پاکستان شامل سلاحها و مواد مخدره غیرقانونی و اسکناس جعلی به جامو وکشمیر با سوی استفاده از راه‌های تجارتی ماورای خط کنترل معلق شده اخیر شامل بودند. منابع حاکیست که تحقیق و رسی...