هفته درپارلمان

نویسنده: یوگش سود مترجم: محمودعالم ملک          دراجلاس زمستانی جاری، راجیا سبا یعنی مجلس سنا لایحه جلوگیری از سیگارکشی الکتریکی ۲۰۱۹ را تصویب کرد، لایحه ترمیم گروه نگهداری ویژه ۲۰۱۹ و لایحه مدغم ساز...

بازدید جفت سلطنتی سوئد از هند

نویسنده: دکتر سانگا میتراسارما مترجم: شمس شیروانی          جفت سلطنتی سوئد، پادشاه کارل گوستافِ ۱۶ و ملکه سیلویا بیک بازدید ۵ روزه از هند دیدن نمودند. آن‌لیندی وزیر امورخارجه سوئد و ابراهیم بایلان وز...

    تظاهرات ایران خلیج را تکان می دهد

                     نویسند: دکتر آصف شجاع مترجم: دکتر احمد علی         در ماه گذشته دولت ایران اعلام نموده بود که بمنظور صرفه جویی پول اضافی برای کمک به فقیرترین شهروندانش به نفت جیره بندی می‌کند. ا...

عراق به محل تقاطع قرار دارد

نویسند: دکتر محمد مدثر قمر مترجم: دکتر احمد علی         از بیشتر از دو ماه، جوانان در عراق بر علیه فساد، بیکاری و مداخله ایرانی و امریکایی در سیاست داخلی تظاهرات می‌نمایند. تظاهرات ضد دولتی بصورت یک ...

                          ترامپ آبادی‌های اسرائیلی را برسمیت شناخته اس...

نویسند: پی آر کماراسوامی مترجم: دکتر احمد علی         اعلان ناگهانی و غیر متوقع وزیر امور خارجه آمریکا مایک پامپیو راجع به آبادی‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی نه تنها مغایر با توافق نظر بین‌الملل...

اولین اجلاس بسطح وزیران ۲+۲هند و ژاپن

نویسنده:  سومن شرما مترجم: دکتر احمد علی اولین اجلاس بسطح وزیران امور خارجه و دفاع۲+۲ هند و ژاپن در دهلی نو صورت گرفت. وزیر امور خارجه ژاپن آقای توشی متسو موتیگی و وزیر دفاع آن کشور آقای تاروکونو با ...

اولین اجلاس بسطح وزیران ۲+۲هند و ژاپن

نویسنده:  سومن شرما مترجم: دکتر احمد علی اولین اجلاس بسطح وزیران امور خارجه و دفاع۲+۲ هند و ژاپن در دهلی نو صورت گرفت. وزیر امور خارجه ژاپن آقای توشی متسو موتیگی و وزیر دفاع آن کشور آقای تاروکونو با ...

هفته در پارلمان

نویسنده: وی موهان راو مترجم: محمود عالم ملک         ملت در روزسه‌شنبه بمناسبت اتخاذ قانون اساسی هند توسط مجلس موسسان درین روز درسال ۱۹۴۹، ۲۶ مین نوامبر را بعنوان روز قانون اساسی برگزارنمود. قانون اسا...