هند به عضویت تنظیم واسناردست یافته است...

نویسنده: سانگها میترا سارما مترجم: دکتراحمدعلی هند دریک اقدام بزرگی برای پیشبرد اهداف امنیت بین المللی و عدم تکثیرخود درروزجمعه گذشته به تنظیم واسنارپیوست. هدف تنظیم واسنارسهمی به امنیت و ثبات منطقه ...

قرارداد تجارت آزاد مالدیو- چین

آقای عبدالله یامین رئیس جمهورمالدیو به دعوت آقای شی جین پینگ رئیس جمهورچین دراین هفته سرگرم دیدار رسمی سه روزه ای از چین بود. پریزیدنت یامین همراه با پریزیدنت جین پینگ شاهد توشیح 12 قرارداد شامل قرار...

ابتکارهای عمل امنیت انرژی هند

داستان رشد امیدبخش هند به ستونهای کلیدی کارآفرینی ،منافع جمعیتی، چهارچوبهای سالم قانونی و تنظیمی و سیاست دموکراتیک قرار دارد. انرژی یک توانمند ساز کلیدی است  که ازعروج هند پشتیبانی می کند و سیاست انر...

شورای همکاری خلیج و خلیج فارس درحالت بی سامانی...

38مین اجلاسیه سرانِ شورای همکاری خلیج بدنبال نگرانی های روبرشد از سوی جامعه بین المللی برای پیشرفتی در اختلافات میان قطروعربستان سعودی، بحرین وامارات متحده عرب درهفته جاری برگزار شده بود. و آن محض15د...

بانک ذخیره هند نرخهای کلیدی را بلاتغییر حفظ کرد...

کمیته سیاست مالی بانک ذخیره هند، 5مین بیانیه دوماهه سیاست خودرا منتشر ساخت. این کمیته برهبری دکتر اورجیت پاتل رئیس بانک ذخیره هندبرگذار شده بود. قابل ذکر است که بانک منیع به حفظ نرخها ازآن موقعیت تصم...

اولین مرحلۀ بندرچابهارافتتاح شد

آقای حسن روحانی رئیس جمهورایران اولین مرحلۀ بندرچابهاررا درروز یکشنبه افتتاح نمود. این بندرهمچنین معروف به بندرشهید بهشتی درایران جنوب شرقی قرار دارد. یک روزقبل از افتتاح آن خانم سوشما  سواراج وزیرام...

اقتصادهند به اوج خود می رسد

اقتصاد هند درمسیرعالیترین ارتفاعات خود قرار دارد. شواهد این خوش بینی ازآمارافشا شده توسط ادارۀ آمارمرکزی آشکارشده است. رشد اقتصاد بطوریکه با تولید ناخالص داخلی سنجیده شده دردومین ربع ازژوئیه تا سپتام...

دروغ پاکستان فاش شده است

بالاخره دروغ فاش گشته چون پاکستان اعتراف کارگیری ازتروریست ها برای جنگ نمایندگی اش درکشمیرنموده است. اکنون بیش ازسه دهه است که هند قربانی تروریسم بروزی ازمرزهای غربی اش با کمک و چشم پوشی پاکستان بوده...

کنفرانس سران سازمان همکاری شانگهای درسوچی...

نویسنده: راجا رام پاندا مترجم: محمود عالم ملک 18مین اجلاس کنفرانس سران سازمان همکاری شانگهایی درشهر سوچی  روسیه برگزار گردید. خانم سوشما سواراج وزیرامور خارجه از هند نمایندگی کرد. طی تعمیق مهم مناسبا...