تعیین هدف هند برای ماموریت سرنشین دار فضایی...

نویسنده:بیمان باسو مترجم: شمس شیروانی دریک ترفیع چشمگیربه برنامه فضایی هند ، نارندرا مودی نخست وزیرهند درسخنرانی روزاستقلال خود ازتعهد دولت برای ارسال اولین فضا نوردان هندی به فضا از خاک هند با استفا...

خشونت روزافزون درافغانستانِ آماده به انتخابات...

نویسنده: سونیل گاتاده مترجم: محمودعالم ملک خشنونت روزافزون درافغانستان شرف به انتخابات برای همه که خواهان دیدن کشورمخصوص بعنوان مسالمت آمیزو استوارو ریشه کنی همۀ نیروهای تروریستی می باشند باعث نگرانی...

اتل – دوست همگان

نویسنده: اشوک موکرجی مترجم: محمد ولی الله ولی آقای اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر اسبق هند در تاریخ شانزدهم اوت ۲۰۱۸ میلادی درسن ۹۳ سالگی در دهلی نو درگذشت. آقای واجپایی با جایزه بارات رتنا، عالیترین ا...

سیاست خارجی هند پس از استقلال

نویسنده: اشوک سجانهار مترجم: دکترنعیم الدین پس ازاینکه هند۷۱ سال قبل درسال ۱۹۴۷ استقلال را بدست آورد بسیاری از تحولات مهم درجهان بوجود آمده است. سیاست خارجی هند هم درپرتو این تحولات، با سرعت تغییریاف...

هند و مولداوی راههایی را برای توسعه روابط می یابند...

آقای تودور اولیانوفسکی وزیرامورخارجه و انسجام اروپایی جمهوری مولداوی بمنظورتوسعه روابط دوجانبه ازهند بازدید می نماید. او با خانم سوشما سواراج، وزیرامورخارجه هند، آقای سورش پرابو، وزیرصنعت و بازرگانی ...

صندوق بین المللی پول ازهند بعنوان یک منبع رشد برای اقتصاد جهانی تحسین ...

نویسنده: جی سرینیواسان مترجم: دکتراحمدعلی صندوق بین المللی پول گفته است که سیاست اقتصاد بزرگ وابسته به ثبات هند وپیشرفت راجع به اصلاحات ساختاری بطورمداوم با بهبودی درحال جریان برهبری یک افزایش سرمایه...

هفته درپارلمان

نویسنده: یوگیش سود مترجم: شمس شیروانی جلسه جاری فصل بارانی پارلمانی هند بخاطراقدامات اتخاذ شده توسط دولت ائتلاف دموکراتیک ملی موسوم به اِن دی اِ برای عدالت اجتماعی بخاطر سپرده خواهد شد. تصویب دولایحه...

دولت آتیه پاکستان دچارچالشهای سرسخت می باشد...

نویسنده: کاوشیک رای مترجم: محمود عالم ملک نتیجه انتخابات پاکستان هنوزبه تصفیه نرسیده است. عمران خان بازیکن کریکت اسبق وبرنده برجسته هنوزگواهینامه های انتخابات خود را از دوحوزه انتخابات ازجائیکه وی بر...

مناسبات روبه تحکیم هند با ایالات متحده آمریکا...

نویسنده: پرفسور چینتامانی ماهاپاترا مترجم: محمود عالم ملک مشغولیت هند با ایالات متحده آمریکا بطور مداوم عمیق تر می شود. ویجای گوکله معاون کل وزارت امورخارجه بعنوان قسمتی از ترتیبات دهلی نو برای برگزا...