هفته گذشته در پارلمان هند

نویسنده: یوگش سود مترجم وگوینده: محمد صادق اختر اجلاس مانسون پارلمان هند با پروتکل‌های سرسخت از چهاردهم سپتامبر درحال جریان است. جریانات هر دو مجلسِ پارلمان بدون هیچ تعطیل حتی در شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ...

رئيس جمهور خواستار همکاری متمرکز بر بشر می‌باشد...

نویسنده: کاوشیک روی مترجم: محمود عالم ملک خطاب به ملت بمناسبت ۷۴مین روز استقلال هند، رئیس جمهور هند رامنات کوویند گفت که ویژگی مبارزه آزادی ما بنیان هند مدرن را تشکیل می دهد. رهبران دوراندیش ما یک تن...

روابط پاکستان با جهان عرب تحت فشار قرار گرفته است...

نویسنده: دکتراشوک بیهوریا مترجم: دکترمحمد صادق اختر به مناسبت اولین سالروز الغای مادۀ ۳۷۰ توسط هند، وزیر امورخارجه پاکستان شاه محمود قریشی عربستان سعودی را در یک مصاحبه تلویزیونی برای ممنون نساختن پا...

هرج و مرج داخلی در پاکستان

نويسنده: کاوشيک روی مترجم: دکتر نعيم‌الدين قريشی دولت پاکستان بخاطر محکم ساختن موقعیت داخلی خود یک بار دیگر کوشش بیهوده نموده است. پاکستان یک نقشۀ تازۀ سیاسی را مطرح نموده که در آن بعضی قسمت‌های هندی...

روابط هند و موريس ترفيع می‌يابند

نويسنده: پادام سينگ مترجم: شمس شيروانی هند و موریس یک نقطۀ عطفی دیگری را در دوستی استثنایی خود جشن گرفتند. ساختمان جدید دیوان عالی در پورت لوئیس، ساخته شده با کمک هند یک نماد همکاری هند و موریس و ارز...

سياست ملی آموزش و پرورش سال ۲۰۲۰

نويسنده: پایال مترجم: دکتر نعیم‌الدين قریشی هفتۀ گذشته کابینۀ مرکزی هند سیاست جدید ملی آموزش و پرورش برای سال ۲۰۲۰ تصویب نموده راه را برای اصلاحات در دبیرستان‌ها و صحنۀ آموزش و پرورش در کشور هموار سا...

پاکستان دُچار نگرانی و دست پاچگی است

نويسنده: کاوشيک روی مترجم: محمد ولی الله ولی درحالیکه دستۀ اول ۵ هواپیمای جنگندۀ رافائل وارد هند شده؛ حکومت پاکستان دُچار ناراحت و نگرانی گردیده و شروع به‌داد و بیداد نمود. وزارت امورخارجۀ پاکستان از...