دشواریهای روبه افزایش عمران

نویسنده: دکتراشوک بِهوریا مترجم: دکتراحمدعلی نخست وزیرپاکستان عمران خان بازدید دو روزه‌ای را از چین انجام داد. رئیس ارتش پاکستان ژنرال قمر جاوید باجوا نیز جلوتر از بازدید آقای خان برای ملاقات با همتا...

عملیات فصل بهار صلح ترکیه یک ریاکاری است...

نویسنده: اسوک موکرجی مترجم: محمودعالم ملک نیروهای مسلح ترکیه در روزچهارشنبه با سه هدف: تامین امنیت مرزهای ترکیه با سوریه، خنثی سازی تروریست‌ها که در منطقه عملیاتی را انجام می دهند و نجات شهروندان سور...

عملیات فصل بهار صلح ترکیه یک ریاکاری است...

نویسنده: اسوک موکرجی مترجم: محمودعالم ملک نیروهای مسلح ترکیه در روزچهارشنبه با سه هدف: تامین امنیت مرزهای ترکیه با سوریه، خنثی سازی تروریست‌ها که در منطقه عملیاتی را انجام می دهند و نجات شهروندان سور...

رافال شامل نیروی هوای هند گردید

نویسنده: اوتام کومار بیسواس مترجم: محمودعالم ملک وزیردفاع هند آقای راجنات سینگ بطور رسمی اولین از ۳۶ جت‌ جنگنده رافال قادر به هسته‌ای را در پایگاه هوایی مریگناک در فرانسه شامل کرد. با این نیروی هوای ...

رافال شامل نیروی هوای هند گردید

نویسنده: اوتام کومار بیسواس مترجم: محمودعالم ملک وزیردفاع هند آقای راجنات سینگ بطور رسمی اولین از ۳۶ جت‌ جنگنده رافال قادر به هسته‌ای را در پایگاه هوایی مریگناک در فرانسه شامل کرد. با این نیروی هوای ...

کنفرانس سران اقتصادی هند نشانگر راه به جلو است...

نویسنده : جی سری نواسن  مترجم: محمود عالم ملک تصفیه‌های سیاسی هند ملهم با یک بصیرت اقتصاد احیاکننده فراگیری و قابل دوام این امر را تامین خواهد کرد که سنگ میل یک اقتصاد ۱۰ ترلیون دلار از یک طریق نیروم...