هند از جایگاهش میان ده عالی‌ترین کشور در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نگه...

نویسنده: دکتر لِکها اس چاکرابُرتیمترجم: دکتر احمد علیهند نفع ۱۶ درصد را ازلحاظ جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از ۴۲ میلیارد دلار به‌۴۹ میلیارد دلار برده، از جایگاهش میان ۱۰ عالی‌ترین کشور سرمایه‌گذ...

هند از جایگاهش میان ده عالی‌ترین کشور در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نگه...

نویسنده: دکتر لِکها اس چاکرابُرتی مترجم: دکتر احمد علی هند نفع ۱۶ درصد را ازلحاظ جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از ۴۲ میلیارد دلار به‌۴۹ میلیارد دلار برده، از جایگاهش میان ۱۰ عالی‌ترین کشور سرمایه‌...

رئیس سیاست امورخارجه و امنیتِ اتحادیۀ اروپایی بر پیوندهای محکم با هند ...

نویسنده: دکتر سانگا میترا سارما مترجم: محمود عالم ملک نمایندگی عالی اتّحادیۀ اروپایی برای سیاست امنیتی و امورخارجه جوسیف بُریل فُنتیلیس اخیراً مشغول یک بازدید از هند بود جائیکه او مذاکرات رای‌سینا ۲۰...

پرتاب‌های موفقیت‌آمیز جی‌سات-۳۰ هند

نویسنده: بیمان باسو مترجم: دکتر احمد علی پرتاب موفقیت‌آمیز ۴۱مین ماهوارۀ مخابراتی هند در اوایل ۱۷م ژانویه ۲۰۲۰ یک اقدام مهم برای تضمین سرویس‌های مخابرات لامقطوع پس از خاتمۀ بزودی زندگانی فعال اینسات ...

رابطۀ چین و پاکستان یک بار دیگر افشا گردید...

نویسنده: کوشیک روی مترجم: محمود عالم ملک بازهم در احیای یک نحوۀ دیگری، چین خواستار شور و مشورتهای غیررسمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به‌مسئلۀ کشمیر گردید. این اقدام مورد حمایت پاکستان قرارگ...

رابطۀ چین و پاکستان یک بار دیگر افشا گردید...

نویسنده: کوشیک روی مترجم: محمود عالم ملک بازهم در احیای یک نحوۀ دیگری، چین خواستار شور و مشورتهای غیررسمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به‌مسئلۀ کشمیر گردید. این اقدام مورد حمایت پاکستان قرارگ...

اشتغالِ هند و ایالاتِ متحده افزایش می‌یابد...

نویسنده: دکتر استوتی بانرجیمترجم: شمس شیروانیخانم آلیس وِلس معاونِ دومِ وزارت امورخارجۀ ایالاتِ متحده برای امورِ آسیای جنوب و مرکزی و ماتهیو پُتینگر معاونِ دوم مشاور امنیت ملی ایالاتِ متحده بخاطر شرک...

اشتغالِ هند و ایالاتِ متحده افزایش می‌یابد...

نویسنده: دکتر استوتی بانرجی مترجم: شمس شیروانی طی حاضر جوابی چشمگیر در دیالوگِ رایسینا، ماتهیو پُتینگر گفت که هند و پاسفیک یک “نظریۀ اصولی” است. او هند وپاسفیک را بعنوان یک جامعۀ کشورها ت...

مذاکرۀ رای‌سینای سال ۲۰۲۰

نویسنده: دکتر آش ناراین روی مترجم: محمود عالم ملک چنانکه ما وارد دهۀ سوّم قرن بیست و یکم میلادی می‌شویم، جهان چالش‌های گوناگونی جهانی و انتقال عمدۀ نیروی را مشاهده می‌نماید. درحالیکه قدرت‌های جدید رو...