قسط سيزدهم

مترجم: شمس شيروانی هم‌وطنان عزیزم سلام! اینکه ”من کی بات“ (سخن دل) برای سال جاری ۲۰۲۰ نصف راهی از خود را پیموده است. در ظرف این زمان ما موضوعات متعددی را مطرح نمودیم. بدهی است که اغلب گفتگوهای ما بر ...

قسطِ دوازدهم

مترجم و گوينده: شمس شيروانی هموطنانِ عزیزم سلام! برنامۀ سخنِ دل ما نیز از تاثیرِ ویروسِ کُرونا بی‌متاثر نمانده است. دفعۀ گذشته هنگامیکه ازطریقِ من کی بات، با شما گفتگو نمودم، خدماتِ راه آهن مسافربری،...

قسط يازدهم

مترجم: محمد ولی الله ولی دوستان عزیز! چنانکه شما می‌دانید که نخست وزیرِ هند نارندرا مودی در آخرین یکشنبه هرماه برنامه رادیویی من کی بات یعنی سخنِ دل را برای رابطۀ مستقیمی با هموطنان در داخل و خارج از...

مشخصاتِ قسط دهم

مترجم: محمد ولی الله ولی دوستان عزیز! نخست وزیر هند نارندرا مودی مانند هرماه گذشته در آخرین یکشنبه ماه جاری یعنی بتاریخ ۲۹م مارس ۲۰۲۰ برنامه رادیویی من کی بات یعنی سخنِ دل را برای رابطه مستقیمی با هم...

قسط نهم

مترجمین: دکتراحمد علی و محمد ولی الله ولی گوینده: دکتر احمد علی هموطنان عزیز من! این خوشبختی من است که به‌وسیلۀ برنامۀ من کی بات یعنی سخنِ دل من فرصتی را برای رساندنِ سلامم بر همۀ شهروندان هند، از کچ...

قسط هشتم

مترجمین: دکتراحمد علی و شمس شیروانی گوینده: شمس شیروانی هموطنان عزیزم سلام. امروز ۲۶ ژانویه است. صمیمی‌ترین تبریکات را بشما بمناسبت جشنواره جمهوری‌مان ابلاغ می‌کنم. این اولین ملاقات اذهان ما در سال ۲...

قسط هفتم

مترجمین: دکتراحمد علی وشمس شیروانی گوینده: شمس شیروانی هموطنان عزیزم، سلام. لحظه تودیعی سال ۲۰۱۹ فرا رسیده است! محض درظرف سه روز نفقط سال ۲۰۱۹ از ما خدا حافظی خواهد کرد، بلکه ما خود را بیک سال جدید و...

قسط ششم

  مترجمین: دکتر احمد علی و شمس شیروانی گوینده: شمس شیروانی هموطنان عزیزم، از شما به“من کی بات” استقبال می‌کنم. قسط امروز با مردم جوانسالِ ملتِ جوان، اشتیاق‌شان، میهن دوستی و حسِّ بی‌غرض که دربرگ...

قسطِ پنجم

مترجمین: دکتر احمد علی و شمس شیروانی گوینده: شمس شیروانی هموطنانِ عزیزم! سلام تبریکات و تمینات را بمناسبتِ جشن مقدس چراغانِ دیپاولی خدمتِ شما ابلاغ می‌کنم. همه ما با این آیه موسوم به‌شلوک: शुभम् करोत...

قسط چهارم

مترجمین: دکتراحمدعلی وشمس شیروانی گوینده: شمس شیروانی هموطنانِ عزیز من، سلام! دوستان عزیز، من امروز در برنامۀ “من کی بات” یعنی سخنِ دل راجع به‌آن شخصیت عظیمِ هند حرف خواهم زد که در دلِ هر...