قسطِ بیست و دوم

مترجمین و گويندگان: شمس شیروانی و محمود عالم ملک هم‌وطنانِ عزیزم! سلام این بار حین بررسی نمودن نامه‌ها، نظریات و درون‌دادهای متعددی که برای برنامۀ سخن دل موسوم به‌من بات، درک کردم که مردم یک مورد بسی...

قسطِ بیست و یکم

  مترجمین و گويندگان: شمس شیروانی و محمود عالم ملک هم‌وطنانِ عزیزم! سلام دیروز فستیوال ماگ پورنیما بود. ماه ماگ مخصوصاً مربوط به‌دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و منابع آب تلقّی می‌شود. آن در کتبِ مقدّسِ ...

قسطِ بیستم

مترجمین و گويندگان: شمس شیروانی و محمود عالم ملک هم‌وطنانِ عزیزم! سلام هنگامیکه برنامۀ من کی بات خود را ابراز می‌دارم احساسی می‌کنم گو مانند عضو فامیل شما درمیان‌تان حضور دارم. موارد متعددی میان ما م...

قسطِ نوزدهم

مترجمین و گويندگان: محمود عالم ملک و شمس شیروانی هم‌وطنانِ عزیزم، سلام امروز ۲۷مین دسامبرمی‌باشد. فقط چهار روز بعد، سال جدید ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد. از یک لحاظ سخنِ دلِ امروز آخرین قسط سخنِ دل ۲۰۲۰ می‌با...

قسطِ هجدهم

مترجمین و گويندگان: دکتراحمد علی و دکترنعیم‌الدین هم‌میهنان عزیز من! سلام من می‌خواهم امروز در آغاز من کی بات یعنی سخن دلم یک خبر خوش آیند را با شما درمیان بگذارم. این اطلاع برای هر هندی مایه فخر و م...

قسطِ هفدهم

مترجمین و گويندگان: دکتراحمد علی و دکترنعیم‌الدین هم‌میهنان عزیز من، امروز فستیوال ویجای دشمی یعنی فستیوال دسهرا است. بدین مناسبتِ مقدس، من به‌همۀ شما صمیمانه تبریک می‌گویم. فستیوال دسهرا یکی از پیرو...

قسطِ شانزدهم

مترجمان و گويند گان: دکتر نعیم الدین و دکتر احمد علی هم‌میهنان من! سلام دوران این زمان وبای کرونا تمام جهان مواجهه با مراحل متعدد تغییرات می‌باشد. امروز وقتی که فاصله‌گیری دو یارد یک امر اجباری شده ا...

قسطِ پانزدهم

مترجمان و گويندگان: محمد ولی الله ولی و دکتر احمد علی هموطنان عزیزم! سلام عموماً این دوره پُر از فستیوالها است؛ بیم و ترس درجاهای متعدد وجود دارد؛ این هنگامِ مراسمِ مذهبی هم می‌باشد. در خلال این بحرا...

قسطِ چهاردهم

هموطنان عزیزم، سلام امروز ۲۶ ماه ژوئیه یک روز بسیار خصوصی است… آن روز کارگیل ویجای دیواس، یعنی روز پیروزی کارگیل می‌باشد. در این روز ۲۱ سال پیش بود که ارتش ما پرچم پیروزی را در نبرد کارگیل برافراشت. ...

قسط سيزدهم

مترجم: شمس شيروانی هم‌وطنان عزیزم سلام! اینکه ”من کی بات“ (سخن دل) برای سال جاری ۲۰۲۰ نصف راهی از خود را پیموده است. در ظرف این زمان ما موضوعات متعددی را مطرح نمودیم. بدهی است که اغلب گفتگوهای ما بر ...