یک مامورعالی اسبق پنتاگون با قلمداد نمودن هند بعنوان بزرگترین فرصت است...

یک مامورعالی اسبق پنتاگون با قلمداد نمودن هند بعنوان بزرگترین فرصت استراتژیکی برای ایالات متحده گفته است که این هردوکشورنیازمند نشان دادن انعطاف پذیری وجاه طلبی متقابل برای رسیدن به یک سطح جدید همکار...

هواپیماهای جنگندۀ ترکیه بیش ازبیست نفرازجنگجویان کردی را دیروز درحملات...

هواپیماهای جنگندۀ ترکیه بیش ازبیست نفرازجنگجویان کردی را دیروز درحملاتی بر سوریه وعراق به هلاکت رساندند درجایی که کردها بازی کنان کلیدی درجنگ علیه گروه اسلامی داعش می باشند. ترکیه حاکیست که آن کشور ح...

ایالات متحده ازشورای امنیت منقسم سازمان ملل برای حمایت نمودن از تحریم ...

ایالات متحده ازشورای امنیت منقسم سازمان ملل برای حمایت نمودن از تحریم تسلیحاتی و تحمیل قیوداتی علیه سودان جنوبی خواستارشده است. این تقاضا بعمل آمده بعدازاین که نمایندۀ سازمان ملل گذارش نموده که جنگ د...

شمارش آرا برای سه شهرداری شمالی، شرقی و جنوبی دهلی که بروز یکشنبه به پ...

شمارش آرا برای سه شهرداری شمالی، شرقی و جنوبی دهلی که بروز یکشنبه به پای صندوق رای رفته بودند، امروز بعمل خواهد آمد. شمارش آرا درساعت 8 قبل ازظهر امروزدرتمامی 35 مراکزآغازشده است. بیش از 2500 کاندید ...

اتباع هندی که دارای روادید معتبرآمریکایی و یا کارت سبزآنکشورمبیاشند رو...

اتباع هندی که دارای روادید معتبرآمریکایی و یا کارت سبزآنکشورمبیاشند، روادید مدت دوهفته ای امارات متحده عربی را بعد از ورود به آن کشورازیکم ماه آینده بدست خواهند آورد. وزارت امورخارجه امارات متحده عرب...

هند وارمنستان سه قرارداد را درزمینه فرهنگ، امورنوجوانان و کاربرد مسالم...

  هند سه قرارداد را با ارمنستان بامضا رسانده که روابط دوجانبه را بیشتر تحکیم خواهد افزود. این قراردادها درزمینۀ همکاری فرهنگی، امورجوانان و کاربرد مسالمت آمیزفضا می باشند. پریتی ساران معاون وزار...

آقای رانیل ویکرما سینگه نخست وزیرسریلانکا برای بازدید پنج روزه ای از ه...

آقای رانیل ویکرما سینگه نخست وزیرسریلانکا دیروزبرای بازدید پنچ روزه ای ازهند وارد دهلی نو گردید. او درروزدوشنبه درظهرانه بانخست وزیر نارندرامودی مذاکره خواهد نمود. وزیران مرکزی سوشما سواراج، راجنات س...

اولین رزمایش نظامی مشترک نِپال و چین بنام دوستی ساگرماتا 2017 بپایان ر...

اولین رزمایش نظامی مشترک نِپال و چین بنام دوستی ساگرماتا 2017 دیروز بپایان رسید. سپهبد بلدیوراج ماهت رئیس ستاد کل نپال ضمن تبریک و تهنیت به شرکا برای تکمیل موفقیت آمیزاین رزمایش نظامی ده روزه ای گفت ...

کرۀ شمالی دارای تسلیحات هسته ای سالگرد نظامی اش را با یک رزمایش تیراند...

سیول حاکیست که کرۀ شمالی دارای تسلیحات هسته ای سالگرد نظامی اش را با یک رزمایش تیراندازی بزرگ جنجال برانگیزبرگزار نموده چون یک زیر دریایی موشکدار زیررهنمایی آمریکایی دروسط تشنجها برسر جاه طلبی تسلیحا...