اجلاس کمیسیون مشترک هند وعربستان سعودی...

  نویسنده: دکترلکها چکرابورتی مترجم: محمودعالم ملک ارون جایتلی وزیر امورشرکتی و دارایی مرکزی ریاست دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک هند وعربستان سعودی را بعهده داشت. وی همچنین مناسبات دوجانبۀ هند و...

نخست وزیر نارندرا مودی می گوید که دولت مرکزی به حکومتهای ایالتی بدون ه...

نخست وزیر نارندرا مودی می گوید که دولت مرکزی به حکومتهای ایالتی بدون هیچگونه تبعیض کمک نموده است. آقای مودی دیروزخطاب به یک اجتماع عمومی در میسورو حزب کنگره را متهم به تقسیم جامعه نموده. آقای مودی گف...

نخست وزیر نارندرا مودی پروژه های عمرانی متعدد را به حکومت کارناتاکا تق...

آقای مودی بحضور سروزیر ایالت کرناتاکا قطار سریع السیرپایلیس کووین را براه انداخت.  او گفت که قطار سریع السیر همسفر به سیاحت در این ایالت تقویت خواهد داد. او برق رسانی خط راه آهن مابین میسورو و بنگلور...

قرار است جاستین ترودو نخست وزیر کانادا امروز بعنوان قسمتی از بازدید یک...

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا امروز بعنوان قسمتی از بازدید یک هفته اش از هند از ممبای دیدار خواهد نمود. قرار است آقای ترودو به جلسۀ فورم بازرگانی کانادا و هند در هتل تاج محل پیلیس شرکت نماید. او جلسا...

حد اقل 77 نفر از غیرنظامیان در طول کمتر از 24 ساعت در اثر بمباران سنگی...

حد اقل 77 نفر از غیرنظامیان در طول کمتر از 24 ساعت در اثر بمباران سنگین توسط نیروهای دولتی برناحیه نزدیکی دمشق کشته شدند. یک گروه ناظر جنگ حاکیست که چون آنها برای انجام عملیات زمینی برای دوباره تحت ت...

ارون جایتلی وزیردارایی دولت مرکزی هند همراه با دکتر ماجد القصبی وزیر ت...

ارون جایتلی وزیردارایی دولت مرکزی هند همراه با دکتر ماجد القصبی وزیر تجارت و سرمایه گذاری عربستان سعودی دیروز ریاست مشترک دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک هند و عربستان سعودی را بعهده داشتند. بعداً هردو...

جاستین ترودو نخست وزیرکانادا عصر دیروز یک جلسۀ سطح عالی را با سروزیر ا...

جاستین ترودو نخست وزیرکانادا عصر دیروز یک جلسۀ سطح عالی را با سروزیر ایالت گجرات در احمدآباد تشکیل داد. آقای ترودو به مسافرت یک روزه ای از این ایالت بوده. هردو رهبردر دوران جلسه موضوعات متعدد مورد عل...

دکترجیتندرا سینگ وزیرمشاوردردفتر نخست وزیر هند گفت که دولت برهبری نخست...

دکترجیتندرا سینگ وزیرمشاوردردفتر نخست وزیر هند گفت که دولت برهبری نخست وزیرنارندرا مودی تلاشهای برجسته ای را برای احیای بخش صنعتی در ایالت جمو و  کشمیر این کشور بعمل می آورده است. او به یک کنفرانس شر...

آقای یوگی آدیتیا نات سروزیر ایالت اوتار پرادش هند گفته است که این ایال...

آقای یوگی آدیتیا نات سروزیر ایالت اوتار پرادش هند گفته است که این ایالت دارای فرصتهای فراوان برای سرمایه گذاران می باشد . او در یک مصاحبه گسترده ای با آل اندیا رادیو، جلوتر از کنفرانس دو روزه ای سرما...