سازمان بازجوی مرکزی اتهام نامه اضافی را برعلیه صنعتکار ناوین جندل و دی...

سازمان تحقیقات مرکزی یک اتهام نامه اضافی را با اسم بردن 5 نفر بعنوان متهمین در قضیه افتضاح زغال علیه رهبرحزب کنگره وصنعتکار ناوین جندل و دیگران ارائه داده است. داد گستر ویژه سازمان بازجوی مرکزی بارت ...

هند حاکیست که پاکستان باید برای انجام مذاکرات با دهلی جدید ازتروریسم ا...

هند به پاکستان گفته است برای انجام مذاکرات با دهلی جدید از تروریسم اجتناب کند ویک محیط مناسب را بوجود بیاورد.حین پاسخ به یک سوال رسانه ها در دهلی جدید سخنگوی وزارت امورخارجه گوپال باگلی گفت که تروریس...

نیروی دریای هند بطورموفقیت آمیزموشک زمین به هوا را از آی. اِن. اس. ویک...

نیروی دریای برای افزایش دلاوری نیروی دریای هند بطورموفقیت آمیز اولین گلوله باری آزمایشی سیستم موشک باراک زمین به هوای تازه نصب شده از هواپیما بر آی.اِن.اس. ویکرمادیته خود را انجام داده است. یک مامورن...

سرباز روسیه دریک پایگاه نظامی درچچن که گروه داعش ادعای آن را بعمل آورد...

درچچن دیروز درحمله ای بریک پایگاه نظامی که گروه داعش ادعای آن را بعمل آورده 6 سرباز به هلاکت رسیده اند.طی بیانیه محافظ ملی حاکیست که شورشیان درتیرگی شدید تقریباً درساعت 2 ونیم قبل ازظهر وقت محلی در ص...

یک مسابقه کریکت چهارم و نهای مابین هند واسترالیا امروز در درمشالا درای...

مسابقه آزمایشی کریکت چهارم ونهای هند واسترالیا امروز در درمشالا در ایالت هماچل پرادش شروع می شود. این مسابقه در ساعت 9 و30 دقیقه قبل از ظهرآغازخواهد شد. پس از سومین مسابقه آزمایشی که در رانچی مساوی م...

گارد ساحلی هند یک قایق پاکستانی را با 9 نفرازاعضای خدمه ازدریای عرب دو...

گارد ساحلی هند یک قایق پاکستانی را با 9 نفرازاعضای خدمه ازدریای عرب دور ازساحل گجرات بازداشته است. مقامات گارد ساحلی دربوج گفته که یک قایق پاکستانی حامل 9 عضو خدمه که دیروز وارد آب های هند گردیده توس...

دریمن دیروز درجنگ مداوم دراستان جنوبی درظرف 24 ساعت گذشته دست کم 20 نف...

دریمن دیروز درجنگ مداوم دراستان جنوبی درظرف 24 ساعت گذشته دست کم 20 نفر ازشورشیان و7 سربازکشته شده اند.منابع نظامی حاکیست که زد و خوردها در روز پنجشنبه مابین حامیان دولت وشورشیان هوثی شیعه دراستان شا...

رئیس جمهورهند پرناب موکرجی گفته است که جوامع مدنی باید برای مقابله با ...

رئیس جمهورهند پرناب موکرجی گفته است که جوامع مدنی باید برای مقابله با چالش ها برای عمران اجتماعی واقتصادی ایالات مانند بیهارو جارکند جلو بیایند. خطاب به یک سمینار در پتنه موکرجی گفت که منطقه شرقی کشو...

وزیردفاع هند ارون جیتلی سه سستم نیروی دریای را که توسط نخستین سازمان پ...

وزیردفاع هند ارون جیتلی سه سستم نیروی دریای را که توسط نخستین  سازمان پژوهش دفاعی توسعه و گسترش داده شده دیروز به تحویل نیروی دریای داد. سستم های نیروی دریای که به تحویل نیروی دریای هند داده شده عبار...

دولت مرکزی هندی کمک مالی بیش از50 هزارمیلیون روپیه ای به ده ایالت تحت ...

دولت مرکزی هندی کمک مالی بیش از50 هزارمیلیون روپیه ای به ده ایالت تحت تاثیرسیل، خشکسالی وفاجعه های طبیعی دیگر را به تصویب رسانده است. این ایالت ها شامل اندراپرادش، آسام، بیهار، هماچل پرادش، کارناتکا،...