هند یک پیروزی حیرت انگیز را علیه قهرمانان اسبق اندونزی درقهرمانی بدمنت...

هند یک پیروزی حیرت انگیز را علیه قهرمانان اسبق اندونزی درقهرمانی بدمنتن تیم آمیخته جام سودی رامن در گولدکوست در استرالیا ثبت نمود. این پیروزی امیدهای هند را برای یک مقام ضربت قاطع برقرار نگهداشته است...

کمیسیونر عالی کانادا درهند برسر ناراحتی اظهار تاسف نموده که یک افسر با...

کمیسیونر عالی کانادا درهند برسر ناراحتی اظهار تاسف نموده که یک افسر بازنشسته پلیس سی آر پی افِ هند و خانواده اش در رابطه با عدم اجازۀ ورود شان به آنکشور مواجه بآن شده. این افسر پلیس باوجود دارا بودن ...

حکومت دونالد ترامپ در ایالات متحده با کاهش 190میلیون دلار آمریکایی درا...

حکومت دونالد ترامپ در ایالات متحده با کاهش 190میلیون دلار آمریکایی دراعانه مالی به پاکستان در کمک مالی خارجی درمقایسه با سال مالی 2016 میلادی مخالفت ورزیده است. حکومت ایالات متحده امسال 344میلیون دلا...

یک جت جنگنده سخویی نوع30-ام ک آی نیروی هوای با دوخلبان  دیروز پس از پر...

یک جت جنگنده سخویی نوع30-ام ک آی نیروی هوای با دوخلبان  دیروز پس از پرواز از پایگاه نیروی هوای هند تزپور درایالت آسام در دوران تربیت پرواز حمله عادی مفقود گردید. عملیات بزرگ جستجو جهت ردّیابی هواپیما...

ارتش هند چند پاسگاه پاکستانی ماورای خط کنترل در بخش نوشیرای ایالت جمو ...

ارتش هند اظهار داشته است که آن حملات تیراندازی تنبیهی برپاسگاه های پاکستانیِ ماورای خط کنترل را براه انداخته و روزها بعد از سربریدن دو سربازش، این خسارتی را وارد آورد. ارتش اینکشور نیز یک نوار ویدیوی...

قراراست یک دادگاه ویژۀ سی بی آی سازمان تحقیقات مرکزی هند امروز قضیه ها...

یک دادگاه ویژۀ سی بی آی سازمان تحقیقات مرکزی هند امروز قضیه های مربوط به انهدام ساختار متنازعه ایودیا در سال 1992 میلادی بشمول قضیه ای علیه ال ک ادوانی، مورلی مانوهر جوشی و اومابارتی رهبران حزب بارات...

داعش، گروه تروریستی اسلامی مسئولیت تهاجم برمیدان مانچستر را بعهده گرفت...

داعش، گروه تروریستی اسلامی مسئولیت تهاجم مهلک دیروز برمیدان مانچستر را بعهده گرفته است که درآن 22 نفر کشته و 59 تن دیگر مجروح شده اند. آن تهاجم آور کشته شد درحالیکه دستگاه منفجرۀ گذارده شده در یک کنس...

آقای دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده در جلسه ای با آقای محمود ع...

آقای دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده در جلسه ای با آقای محمود عباس رئیس جمهور فلسطین به صلح در آسیای غرب اظهار تعهد نموده است. هردو رهبر دیروز در بیت اللحم کرانه باختری تشکیل جلسه دادند. آقای ...