بازدید نخست وزیرهلند از هند، همکاری را میان دو کشور عمیق ترخواهد ساخت...

نویسنده: دیپانجن رای چودری مترجم: دکتر نعیم الدین مارک روته نخست وزیرهلند که یکی ازبزرگ ترین سرمایه گذاران درهند و اقتصاد برجسته جهانی می باشد اخیراً ازهند بازدید نمود و آن بازدید تجاری بوده. هدف آن ...

سیاست ابداعی خارجی نخست وزیرمودی

نویسنده: پرفسور چینتامانی ماهاپاترا مترجم: شمس شیروانی از بدو استقلال، سیاست خارجی هند بهم رفته مملو ازیک برخورد واکنش پذیر نسبت به رویدادها بوده که در خارج اتفاق می افتد و اقدامات اتخاذ شده توسط همس...

هند شاهد دگرگونی در زیربنا است

نویسنده: مانیش آنند مترجم: دکتر احمدعلی هند تنها نقطۀ درخشان در اقتصاد جهانی است. این بعلت تاکید بیشتری به عمران زیربنایی است. درطول چهارسال شبکه های جاده احیا شده اند. اگر به آخرین روستا برق رسانی ش...

پروژه های کلان هند منادی رشد موفقیت آمیز...

نویسنده: شانکرکومار مترجم: شمس شیروانی باگامی که هند برنامه های توسعه وعمران طرفدار مردمی را درظرف 4 سال براه انداخت و به اجرا گذاشت؛ جهان را وادارساخته که با حیرت برآن بنگرد. چه بسا آن ابتکارعمل ...

جنبه جدید درمناسبات ویژه مابین هند و روسیه...

نویسنده: دکترایندرانی تعلقدار مترجم: محمود عالم ملک نخست وزیرنارندرا مودی برای تشکیل یک جلسه غیررسمی با آقای ولادیمیر پوتین ریاست جمهوری روسیه در سوچی آنکشورملاقات نمود. این جلسه اول غیررسمی مابین ای...

وضع درافغانستان خطرناک می باشد

نویسنده: جایانت پراساد مترجم: دکتر نعیم الدین رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در دوران اولین سال حکومت خود تعهد بسته بود که سیاست خارجی و امنیتی کشور را واضح خواهد ساخت، وآن مختلف از سیاست خواهد بود که...

تلاشها جهت بقای معامله هسته ای ایران ادامه دارد...

 نویسنده: دکترآصف شجاع مترجم: شمس شیروانی درپرتوی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای عقب کشی از برجام هسته ای ایران، طرفهای باقی مانده تمام گزینه هایی را جهت بقای برجام وعملی ساختن آن بد...

گرمش در روابط هند و کره شمالی

نویسنده: سکاند تایال مترجم: شمس شیروانی ژنرال وی کِ سینگ وزیر مشاور در امورخارجه هند یک بازدید رسمی را از جمهوری خلق دموکراتیک کره موسوم به کره شمالی بعمل آورد. بازدید وزارتی از کره شمالی بعد از یک و...