ادغام بانک های دولتی : راهی به استحکام.

نویسنده: ایس سرینواسن مترجم: محمودعالم ملک دولت کما بیش استحکام بانک های بخش دولتی را به فعالیت انداخته است. هنگامیکه این ادغام بانک برودا، ویجیا بانک و دینا بانک را اعلام  کرد. این اقدام سومین بزرگت...

کنفرانس سران بین الکره: طرح ریزی راه آینده...

نویسنده: دکترتیتلی باسو مترجم: محمودعالم ملک مون جه این رئیس جمهور کره جنوبی برای کنفرانس سرانِ بین الکره سوم که به اتخاذ اعلامیه مشترک پیونگ یونگ انجامید از پیونگ یونگ یک بازدید تاریخی سه روزه را بع...

دیدار نایب رئیس جمهورهند به مناسبات با صربستان، مالت ورومانی تقویت می ...

نویسنده: دکترسانگهامیتراسارما مترجم: محمودعالم ملک آقای ام ونکائیاه نایدو نایب رئیس جمهورهند مشغول یک بازدید سه ملتی از صربستان، مالت و رومانی بود. آقای نایدو به حمایت موضوع همکاری بزرگتری مابین هند ...

بازدید پریزیدنت غنی ازهند

نویسنده: دکتراسمیتا مترجم: محمودعالم ملک دکترمحمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان درروز چهارشنبه بنا به دعوت نخست وزیر نارندرا مودی بازدید یک روزه را ازهند انجام داد. دو رهبر مناسبات دوجا...

هند درعمران انسانی پیشرفت وپایدار می نماید...

نویسنده: ک وی ونکتاسوبرامانیم مترجم: دکتراحمدعلی هند در بیرون آوردن میلیونها نفر از فقر پیشرفت قابل ملاحظه ای نموده، و درزمینه های متعدد عمران انسانی پیشرفت پایدار می نماید. برطبق یک گزارش جدید راجع ...

اجلاسیه بین حکومتی هند و روسیه

نویسنده: دکتر امیتاب سینگ مترجم: عارف حسن کاظمی هند و روسیه روابط  قدیمی را داشته اند و تاجائیکه مربوط است به خط مشی هند وروابط بین المللی که از قدیم برجای مانده است روسیه یکی از کشورهای مرجع میباشد....

سیاست راهروی اقتصادی چین و پاکستان: یک بحث تازه...

نویسنده: دکتر زینب اختر مترجم: محمول عالم ملک یک بحث تازه راجع به راهروی اقتصادی چین و پاکستان در حلقه های سیاسی پاکستان بوجود می آمد. آیا این برای تجدید نظر و تفکر مجدد از لحاظ اشتغال آن با چین روبر...