کنگرۀ علوم هند درایمفال

نویسنده: دکترآش ناراین داس مترجم: دکتراحمد علی نصیحت نخست وزیرنارندرا مودی به جامعه علمی برای توسعه تحقیقاتش از آزمایشگاهها تا زمین خیلی بهنگام بوده است. تاریخ علوم به ما می گوید که علوم بزرگی از سرو...

دورۀ زمام امور تمدید شدۀ پریزیدنت شی جین پینگ...

نویسنده: دکترروپا ناراین داس مترجم: محمودعالم ملک کنگره مردم ملی چین دو دورۀ پنج سالۀ موقعیتِ نیرومندِ کاملِ رئیس جمهور چین را از بین برده است. این تصمیم مهم پریزیدنت شی جین پینگ شصت وچهار ساله ای را...

بُعد تازه ای به مناسبات هند وماداگاسکار...

نویسنده: ساوراب میشرا مترجم: محمودعالم ملک پریزیدنت رام نات کوویند ازهنگام تاسیس مناسبات دیپلماتی مابین دوملت اولین باربحیث رئیس جمهورهند ازماداگاسکار دیدن کرد. کوویند باتفاق اولین زن ویک هیئت نمایند...

ستارۀ درخشان کیهان شناسی مدرن

ویسنده: بیمان باسو مترجم: دکتراحمد علی استیون هاکینگ که در کیمبریج انگلستان بروز چهارشنبه به سنِّ 76 سالگی چشم ازجهان فروبست، یکی از درخشان ترین اذهانِ فیزیک مدرن بود. او بدون هیچ شک وتردید معروف تری...

روابط هند و موریس به یک اوج اعتلای نوین قراردارد...

نویسنده: رانجیت کومار مترجم: دکتراحمد علی پریزیدنت رامنات کوویند با نگهداری ازسنن بازدیدهای سطح عالی پیاپی به کشورهای دیگر، مسافرت مهمی ازموریس واقع درجزیرۀ اقیانوس هند برای برگزاری جشن استقلال پنجاه...

مناسبات کثیرالبعدی هند و فرانسه

نویسنده: گوتم سین مترجم: محمود عالم ملک اولین بازدید امانوئل مکرون رئیس جمهورفرانسه ازهند بطورقابل ملاحظه مناسبات دوجانبۀ هند وفرانسه را بخصوص به سطح استراتژیک افزایش داده است. فرانسه هند را بعنوان ی...

هند بطورموفقیت آمیزکنفرانس سران ائتلاف خورشیدی بین المللی را تشکیل داد...

نویسنده: شانکرکومار مترجم: دکتراحمد علی هند ازکنفرانس بنیانی ائتلاف خورشیدی بین المللی دردهلی نومیزبانی نموده. یک دورۀ جدید درمبارزه با اثرفزایندۀ کربن درجهان آغازشده است. تقریباً بیست نفرازسران دول ...

هفته درپارلمان

نویسنده: وی موهن راو مترجم: دکتراحمد علی دومین قسمت یک ماهه ای اجلاس بودجه پارلمان برای 19-2018 در روز دوشنبه در پنجم ماه مارس آغاز شد درحالیکه اعضای متعدد مجلس موضوعاتِ مهم فوری عمومی را مطرح نمودند...

پیشرفت درشبه جزیره کره

نویسنده: دکتر راجا رام پانده مترجم: محمود عالم ملک تهاجم افسون مون جه- این رئیس جمهوری کره جنوبی که با دعوت به نمایندگان کره شمالی به المپیک زمستانی  پیونگ چانگ درماه فوریه سال 2018 شروع شده سودهای ر...