دیروز درافغانستان حداقل پنج افسرپلیس کشته شده هنگامیکه پاسگاه شان توسط...

دیروز درافغانستان حداقل پنج افسرپلیس کشته شده هنگامیکه پاسگاه شان توسط شورشیان دراستان شمال غربی بادغیس مورد حمله قرار گرفته. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ایالتی حاکیست که سه افسر پلیس دیگر دراین حمله مج...

درحملات هوایی توسط ائتلاف برهبری آمریکا برناحیه تحت تصرف گروه کشور اسل...

دیروز درحملات هوایی توسط ائتلاف برهبری آمریکا برناحیه تحت تصرف گروه کشور اسلامی داعش درقسمت شرقی سوریه حداقل چهل و سه نفر کشته شدند. دیدبان سوریه برای حقوق انسانی گفت که هفده کودک ازجمله سی وشش نفر ا...

۱۲مین جلسه گروه مشترک عملی هند وبریتانیا درقبال ضد تروریسم دیروز دردهل...

۱۲مین جلسه گروه مشترک عملی هند وبریتانیا درقبال ضد تروریسم دیروز دردهلی نو برگزار گردید. وزارت امورخارجه طی بیانیه ای حاکیست که طرفین تروریسم را بهرشکلی وطرزآن محکوم می نمایند. آنها ارزیابی درقبال ته...

درترکیه یک دادگاه ۶ نفرمظنون از شورشیان دولت اسلامی را درقبال بمبگذاری...

درترکیه یک دادگاه ۶ نفرمظنون از شورشیان دولت اسلامی را درقبال بمبگذاری انتحاری ۳ گانه ای سال ۲۰۱۶ در فرودگاه اصلی استانبول که ۴۵ نفر را کشته برجا نهاده بود به زندانی ابدی محکوم نموده است. برحسب خبرگز...

کیم جونگ اون رهبرکره شمالی از آزمایش یک سلاح تاکتیکی فوق مدرن تولید شد...

کیم جونگ اون رهبرکره شمالی از آزمایش یک سلاح تاکتیکی فوق مدرن تولید شده جدید را نظارت کرده است. رسانه گروهی دولتی پیونگ یونگ گذارش نمود که آزمایش موفقیت آمیز بود اما نوع دستگاه بکار گرفته شده را مشخص...

نارندرا مودی نخست وزیر هند درمراسم تحلیفی ابراهیم محمد صالح رئیس جمهور...

نخست وزیرهند امروز در مالی در مراسم تحلیف ابراهیم محمد صالح رئیس جمهور منتخب جدید مالدیو شرکت خواهد جست. آن اولین بازدید نارندرا مودی ازآن کشور پرمنظره ومعروف، بعنوان نخست وزیر هند خواهد بود. طی یک س...

درسری لانکا، رئیس جمهور یک رای عدم اعتماد دیگری را علیه دولت راجا پاکس...

پارلمان سری لانکا یک طرح عدم اعتماد دیگری را علیه دولت جدید ماهیندا راجا پاکسا تصویب نمود در حالیکه رئیس پارلمان کاروجایاسوریا تحت نظارت سنگین پلیس رای را بعمل آورد. رئیس پارلمان برای اولین بار درتار...

خبرگزاری پژواک افغانی دیروز بدون ارایه هیچ گونه جزئیات بیشتر گزارش نمو...

خبرگزاری پژواک افغانی دیروز بدون ارایه هیچ گونه جزئیات بیشتر گزارش نموده که طی رویا رویی با طالبان دراستان غربی فراه افغانستان حداقل سی و پنج پرسنل امنیتی بهلاکت رسیدند. ضمناً خبرگزاری تولو گفت که  ک...

ترزامی نخست وزیر بریتانیا تصمیم گرفته است طرح خروج بریتانیا را براساس ...

ترزامی نخست وزیر بریتانیا تصمیم گرفته است طرح خروج بریتانیا را براساس پیش نویس قراردادی مابین لندن و بروکسل بجلو ببرد وگفت که روشی که من دنبال نموده ام درست می باشد. او ضمن خطاب به یک کنفرانس مطبوعات...

دوبی ازهشتاد وهفتمین مجمع ملی اینترپول سازمان پلیس جنایی بین الملی سال...

دوبی ازهشتاد وهفتمین مجمع ملی اینترپول سازمان پلیس جنایی بین الملی سال ۲۰۱۸ از تاریخ هیجدهم تا بیست ویکم ماه جاری میزبانی خواهد کرد. این جلسه که اولین بار در امارات متحده عربی برگزار می گردد مجمع عمو...