عبدالحامد رئیس جمهور بنگلادش رضایت خود را به قانون امنیت دیجیتالی می د...

عبدالحامد رئیس جمهور بنگلادش رضایت خود را به قانون امنیت دیجیتالی می دهد. پارلمان بنگلادش درتاریخ نوزدهم ماه گذشته لایحه امنیتی دیجیتالی سال ۲۰۱۸ را تصویب کرد. این لایحه خواستار معامله با جرایم سایبر...

سعید الکابی مد یرعملیات بشردوستانه امارات متحده عربی و نمایندگان عده ا...

سعید الکابی مد یرعملیات بشردوستانه امارات متحده عربی برای یمن و نمایندگان عده ای از سازمانهای رفاهی در دفتریمن سازمان ملل برای هما هنگی اموربشردوستانه و مورد بحث وبررسی قراردادن تلاشهای متحده درحمایت...

ارتش مصر می گوید پنجاه و دو جهادی مظنون در سنای به هلاکت رسیده اند....

در مصر دست کم پنجاه و دو نفر از جهادیون مظنون توسط نیروهای امنیت با فشار بریک سلسله اقدامات علیه جنگجویان اسلامی گرا درشبه جزیره سنایی به هلاکت رسیده اند. ارتش هاکیست که درقاهره افراطیون مسلمان سنّی ...